​สินเชื่อ Extra SMEsสิทธิพิเศษ..สำหรับลูกค้าเดิม ประวัติชำระดี รับสิทธิ์เติมเงินคืนสูงสุด 5 ล้านบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 

จุดเด่น
  
รับสิทธิกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 5 ปี ใช้เพียง บสย.ค้ำ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์คุณสมบัติผู้กู้

1.เป็นลูกค้าที่มีเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี และมีสถานะหนี้จัดชั้นปกติ ในช่วง 12 เดือนติดต่อกัน 
   ก่อนการยื่นขอสินเชื่อ

2.เป็นลูกค้าปัจจุบันที่มียอดหนี้คงเหลือรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือลูกค้าที่ปิดวงเงินสินเชื่อแล้ว 

3.เป็นลูกค้าโครงการที่มี บสย. และ/หรือบุคคล และ/หรือ นิติบุคคล เป็นผู้ค้ำประกัน และโครงการที่ไม่มีหลักประกัน

4.กรณีผู้กู้เคยปรับโครงสร้างหนี้ หรือเคยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระหนี้ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลังต้องชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไข 

หมายเหตุ : *เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.smebank.co.th/th/credit_detail.php?nid=130&cid=1

RECCOMMEND: FINANCE

รวมวิธีนำโทเคนดิจิทัลไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้กับธุรกิจ

 ปีนี้ต้องถือว่ากระแสของเทคโนโลยีสกุลเงินดิจิทัลได้รับการยอมรับมากขึ้นนอกเหนือไปจากการนำมาใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแล้ว ยังมีอีกกระแสที่ภาคธุรกิจเริ่มมีการสร้างโทเคนดิจิทัลของตัวเองขึ้นมาเพื่อแจกให้กับลูกค้าตลอดจนนำมาเสนอขายระดมทุนให้กับนักลงทุน

เจ้าของกิจการจะขอสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารได้ด้วยวิธีใดบ้าง

สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการที่มีรายได้หลักมาจากธุรกิจของตัวเองบางครั้งอาจจะมีปัญหาในการแบ่งแยกและบริหารจัดการทางด้านการเงินระหว่างส่วนตัวกับธุรกิจจนทำให้เกิดความสับสนตามมา

SME Solution ทางเลือกของร้านค้าเพิ่มรายได้สร้างธุรกิจให้มั่นคง

ธนาคารกรุงไทยได้จัดแคมเปญ “SME Solutions” สำหรับร้านค้ารายย่อย ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร ร้านค้าทั่วไป เพื่อช่วยสร้างธุรกิจให้มั่นคงและเติบโต พร้อมช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน