ธพว. จับมือ สรรพากร และ IEC รีบูตธุรกิจเอสเอ็มอีท่องเที่ยว
     ธพว. ผนึก กรมสรรพากร และ IEC ปูพรมเติมความรู้คู่ทุน จัดสัมมนาออนไลน์ “รีบูตธุรกิจท่องเที่ยว สู้ภัยโควิด-19” ฟรี หนุนเอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยวทั่วไทย เข้าสู่มาตรการบัญชีเดียวควบคู่เข้าถึงสินเชื่อรายเล็ก Extra Cash ดอกเบี้ยพิเศษ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องฟื้นฟูธุรกิจ
 

     ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่าที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้เร่งออกมาตรการต่างๆ ช่วยบรรเทาสถานการณ์และเยียวยาให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีข้อจำกัดในด้านเงินทุนและความพร้อมในการประกอบธุรกิจ เช่น มาตรการภาษีสรรพากร “เลื่อน เร่ง ลด จูงใจ” (เลื่อนเวลานำส่งภาษี เร่งคืนเงินภาษี ลดอัตราภาษี จูงใจทำกิจกรรมต่างๆ) โดยกรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ การนำส่ง และการชำระภาษีอากร เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้เหลือในอัตราร้อยละ 1.5 สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2563 เพื่อคืนสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 

     และเพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้  กรมสรรพากรจึงได้ร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank และภาคเอกชน คือ บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง จำกัด หรือ (IEC)  จัดอบรมสัมมนาออนไลน์ “รีบูตธุรกิจท่องเที่ยว สู้ภัยโควิด-19” เพื่อเสริมศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งธุรกิจทัวร์ บริษัทนำเที่ยว ธุรกิจสปา ธุรกิจขนส่งที่เกี่ยวเนื่อง (รถทัวร์ รถบัส รถตู้ รถแท็กซี่ เรือนำเที่ยว รถเช่า) โรงแรม ห้องพัก และร้านอาหาร
 

     ซึ่งกรมสรรพากรมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ มีความรู้ความเข้าใจว่าภาษีไม่ใช่เรื่องยากสำหรับการประกอบธุรกิจ และอธิบายเกี่ยวกับมาตรการภาษีสรรพากร เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ประโยชน์และบรรเทาภาระทางภาษีให้แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้ประกอบจัดทำบัญชีชุดเดียวที่สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความน่าเชื่อถือในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
 

     นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่าโครงการสัมมนาออนไลน์ “รีบูตธุรกิจท่องเที่ยว สู้ภัยโควิด-19” จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีท่องเที่ยวทั่วไทย เข้าสู่มาตรฐานบัญชีเดียวตามนโยบายรัฐบาล ช่วยให้ผู้ประกอบการลดภาระค่าใช้จ่ายจากการได้รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีอากร  รวมถึงยังเป็นการสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในโครงการสินเชื่อรายเล็ก Extra Cash ซึ่ง ธพว. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้นำมาปล่อยกู้ เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยวนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมถึงเป็นทุนฟื้นฟูธุรกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มดีขึ้น
 

     เบื้องต้นกำหนดจัด 8 ครั้ง ครอบคลุมทั่วประเทศ ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี ครั้งละ 20 กิจการ ตั้งเป้าหมาย 160 กิจการครอบคลุมทุกภาคของประเทศ เพื่อสร้างสังคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งใหม่   ประกอบด้วย  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ภาคใต้ตอนบน / ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มิ.ย.63 ภาคใต้ตอนล่าง / ครั้งที่ 3 วันที่ 30 มิ.ย.63 ภาคเหนือตอนบน / ครั้งที่ 4 วันที่ 7 ก.ค.63 ภาคเหนือตอนล่าง / ครั้งที่ 5 วันที่ 14 ก.ค.63 ภาคอีสานตอนบน / ครั้งที่ 6 วันที่ 21 ก.ค.63 ภาคอีสานตอนล่าง / ครั้งที่ 7 วันที่ 29 ก.ค.63  กรุงเทพมหานครและภาคกลาง และครั้งที่ 8  วันที่ 31 ก.ค.63 ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก
 

     สำหรับสินเชื่อรายเล็ก Extra Cash เปิดโอกาสให้เอสเอ็มอี “นิติบุคคล”ที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี ใน 5 กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว  ได้แก่ 1.ธุรกิจทัวร์ บริษัทนำเที่ยว 2.ธุรกิจสปา 3.ธุรกิจขนส่งที่เกี่ยวเนื่อง (รถทัวร์ รถบัส รถตู้ รถแท็กซี่ เรือนำเที่ยว รถเช่า) 4.โรงแรม ห้องพัก และ 5.ร้านอาหาร  ผ่อนนานสูงสุดถึง 5 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 3 ต่อปี นาน 2 ปี และปีที่ 3-5 ร้อยละ MLR+1 ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย ที่สำคัญไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพการเติบโตอย่างเข้มแข็ง
 

     ด้าน ปรัชนันทน์ โภควณิชกุลพัฒน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทลลิเจน เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง จำกัด หรือ (IEC) เผยว่า IEC เป็นบริษัทให้บริการซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจทั้งกลุ่มบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ SMEs เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด ซึ่งความร่วมมือในโครงการ “รีบูตธุรกิจท่องเที่ยว สู้ภัยโควิด-19” นับเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่จะผลักดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีท่องเที่ยว ปรับตัวตอบโจทย์ได้ดีเข้ากับธุรกิจในยุคปัจจุบัน  สามารถการจัดทำและดูข้อมูล แบบ real time  สามารถวิเคราะห์จัดทำบัญชีที่เป็นมาตรฐาน ควบคุมสต๊อกสินค้า ควบคุมต้นทุน ฯลฯ รวมถึง ทำให้ผู้ประกอบการทราบถึงผลประกอบการที่แท้จริงของกิจการ แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และวางแผนธุรกิจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
 

     สำหรับการจัดสัมมนาออนไลน์ครั้งแรก ในวันที่ 16 มิ.ย. นี้  จะเริ่มจากพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา และภูเก็ต ผ่านโปรแกรม YuuERP Conference โดยผู้ที่เข้าร่วมจะได้เรียนรู้การทำธุรกิจง่ายใน 90 นาที เช่น ทำบัญชีอย่างไร? ให้เงินเหลือเต็มกระเป๋า, สิทธิประโยชน์ทางภาษี รีบูตธุรกิจสู้ โควิด-19, การเพิ่มประสิทธิภาพทุกขบวนการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อลดต้นทุนด้วยระบบERP สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สู้ภัยโควิด-19 ไม่ต้องใช้หลักประกัน  รับเพียง 20 กิจการเท่านั้น ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้- 30 กรกฎาคม 2563 เพียงสแกน QR Code ในโปสเตอร์โดยกรอก User Name เป็น E-mail หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมสรรพากร หรือ Call Center 1357
 


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: FINANCE

รวมวิธีบริหารการเงินธุรกิจไซส์เล็ก ฉบับป้องกันธุรกิจล้มเหลว 1000%

สาเหตุหลักของธุรกิจ SME ที่อยู่ไม่นาน ก็คือ ขาดความรู้เรื่องการเงิน วันนี้เราเลยพามารู้ 5 วิธีบริหารเงิน ฉบับ ป้องกันธุรกิจล้มเหลว มาฝากเพื่อนๆ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกัน

5 โปรแกรมบัญชี ใช้ฟรี! SME ทำเองได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

หนึ่งในปัญหาสำคัญของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ที่ทุกวันนี้ยังมีอยู่ ก็คือ การจัดทำบัญชีธุรกิจที่ถูกต้อง วันนี้จึงมี 5 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ใช้งานง่าย มาแนะนำให้รู้จักกัน

3 วิธีคำนวณหากำไรที่แท้จริง ป้องกันธุรกิจเจ๊ง!

ขายของทุกวันนี้ คุณแน่ใจว่าได้กำไรจริงๆ หรือเปล่า? หรือแท้จริงแล้วกำไรจากการขายสินค้านั้นอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่ วันนี้จะชวนมาดู 3 วิธีการคิดกำไรที่แท้จริงจากการขายสินค้า เพื่อให้มองเห็นภาพธุรกิจชัดเจนขึ้นกัน