บล็อกเชนไม่ใช่เรื่องไกลตัว เครื่องมือชั้นดี ช่วย SME “ระดมทุน-ลดต้นทุน-ซื้อขายสินค้า”

TEXT : นเรศ เหล่าพรรณราย

      บล็อกเชน นอกเหนือจากการเป็นเทคโนโลยีเบื้องหลังของสกุลเงินดิจิทัลแล้วยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายในด้านการเงิน แม้แต่การนำไปใช้เป็นตัวช่วยสำหรับธุรกิจ SME ในด้านการเงิน เราไปดูกันว่ามีเครื่องมือใดบ้างที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ได้
 

กระดานซื้อขายหุ้นของ SME บนบล็อกเชน
 

        ปัญหาของการซื้อขายหุ้นของบริษัทที่มีขนาดเล็กนั่นคือสภาพคล่องในการซื้อขายที่ค่อนข้างต่ำ จึงมีแนวความคิดที่จะนำเอาบล็อกเชนมาใช้เป็นเทคโนโลยีเบื้องหลังในการซื้อขายซึ่งจะช่วยให้สามารถซื้อขายหุ้นของบริษัท SME และ Startupได้อย่างสะดวกและมีต้นทุนที่ต่ำโดยจะต้องมีตัวกลางที่ทำหน้าที่แปลงหุ้นของ SME ให้อยู่ในรูปแบบของโทเคนดิจิทัลเสียก่อน
 

       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีแนวความคิดที่จะเปิดกระดานซื้อขายที่สามให้กับบริษัท SME และ Startup โดยใช้บล็อกเชนซื้อขายเช่นกัน ต้องติดตามต่อไปว่าจะสามารถเปิดให้ซื้อขายและลงทุนได้เมื่อไรจากการที่ต่างประเทศเริ่มมีการให้บริการในรูปแบบนี้แล้ว 

บล็อกเชนกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าไร้ตัวกลาง
 

       ที่ผ่านมาการที่ SME จะต้องทำธุรกรรมกับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่าย ยี้ปัว ซาปั้ว ฯลฯ ทำให้อัตรากำไรที่ควรจะได้ถูกลดทอนลงไปและกลายเป็นต้นทุนในการทำธุรกิจที่สูง แต่บล็อกเชนสามารถเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการช่วยให้ SME สามารถติดต่อกับผู้ซื้อได้โดยไม่จำเป็นต้องมีตัวกลาง
 

       คุณสมบัติของบล็อกเชนคือความสามารถในการพิสูจน์และยืนยันตัวเองได้จึงสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมต่างๆได้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส อีกทั้งยังสามารถออกแบบสัญญาอัจฉริยะหรือ Smart Contract เพื่อให้การทำธุรกรรมต่างๆสามารถทำได้โดยอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องมีคนหรือพนักงานมาเป็นคนทำงาน
 

       ในต่างประเทศได้มีการนำบล็อกเชนมาใช้ในการซื้อขายสินค้าทางการเกษตรเพื่อที่จะสามารถยืนยันที่มาที่มาของสินค้าได้ว่าเป็นของแท้มาจากแหล่งกำเนิดจริงหรือไม่ หรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงานในท้องถิ่นก็สามารถใช้บล็อกเชนในการทำธุรกรรมได้ 

บล็อกเชนกับธุรกรรมด้าน Factoring
 

      SME บางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อที่ใช้ใบแจ้งหนี้มาค้ำประกันหรือ Factoring เนื่องจากผู้ให้บริการสินเชื่อมีความกังวลเรื่องการปลอมแปลงเอกสารใบแจ้งหนี้เพื่อมาขอเงินกู้และการยื่นขอสินเชื่อซ้ำซ้อน (Double Financing)
 

         ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับการให้บริการ Digital Factoring เพื่อช่วยให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งทุนและสภาพคล่อง ผ่านสินเชื่อที่ใช้ใบแจ้งหนี้ดิจิทัลและรายรับอันเกิดจากใบแจ้งหนี้นั้นเป็นหลักประกัน (Digital Factoring) โดยคาดว่าระบบดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564
 

        เห็นได้ว่าบล็อกเชนมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นและยังช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจลงได้อีก อนาคตเมื่อมีความชัดเจนทางด้านกฎหมาย ก็จะทำให้ SME มีทางเลือกได้มากขึ้น
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: FINANCE

WALK ON Series: เทคนิคสร้างธุรกิจอยู่รอด VOL 1 ต้องทำ Cost Structure เพื่อให้บริษัทมีกำไร

สาเหตุหลักที่ทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่ไปต่อไม่ได้ คือ ขาดทุนสะสมและขาดสภาพคล่อง โดยที่ปัญหาส่วนใหญ่ของ SME คือ บางทีไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองขาดทุนอยู่ หรือขาดทุนเพราะอะไร วันนี้เลยชวนมาหาต้นทุนที่แท้จริง เพื่อเห็นกำไรธุรกิจกัน

ทำความรู้จักเกณฑ์ใหม่แบงก์ชาติ เอื้อธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกต้องรู้

หนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของผู้ประกอบการที่นำเข้าและส่งออกก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนสูง เพื่อที่จะเสริมเครื่องมือให้กับผู้ประกอบธุรกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ผ่อนคลายเกณฑ์การทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ภายใต้แผนผลักดันระบบนิเวศของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (FX ecosystem) ทั้งการนำเงินออกนอกประเทศและการชำระเงินระหว่างประเทศ

เอสเอ็มอีจะนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ยังไง ให้เกิดผลกับธุรกิจ เรียนรู้กรณีศึกษาจากประเทศเกาหลี

เกาหลีใต้นับเป็นประเทศที่มีการตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงบล็อกเชนมาใช้ในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีกฎหมายที่กำกับดูแลธุรกิจดังกล่าวอย่างเต็มตัวแต่ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่มาเสริมความเข้มแข้งให้กับภาคธุรกิจ