เจ้าของกิจการต้องอ่าน ถ้าอยากมีฐานะการเงินมั่นคั่ง เปิดวิธีสร้างรายได้จากธุรกิจตัวเอง

TEXT : นเรศ เหล่าพรรณราย       เจ้าของกิจการไม่ว่าจะเป็น SME หรือ Startup นอกเหนือจากการดูแลสุขภาพของกิจการแล้ว ยังมีเรื่องสำคัญต้องทำคือการสร้างสุขภาพทางการเงินให้กับตัวเองเช่นกัน เรามาดูกันว่าในมุมของเจ้าของกิจการจะสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้อย่างไรนอกเหนือจากการสร้างธุรกิจให้เติบโต


ขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลภายนอก 

 

          กล่าวคือเป็นการขายหุ้นที่ถืออยู่ให้กับนักลงทุนภายนอกด้วยการ Raise Fund แม้ว่าสัดส่วนการถือหุ้นในธุรกิจจะหายไป แต่การที่ได้ขายหุ้นออกไปเจ้าของหุ้นจะได้รับส่วนต่างกำไร (Capital Gain) จากมูลค่ากิจการที่เติบโตขึ้นซึ่งเกิดจากการปลุกปั้นของเจ้าของกิจการนั่นเองถือเป็นรางวัลที่สร้างธุรกิจให้เติบโต


          หากธุรกิจมีการขายหุ้นเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่อง เจ้าของกิจการก็จะได้ขายหุ้นของตัวเองออกมาอย่างต่อเนื่องเช่นกันซึ่งจะมีโอกาสสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเอง


         แม้จะขายหุ้นบางส่วนออกไปแต่หากยังไม่ถึงช่วงที่ต้อง Raise Fund ในมูลค่าที่สูงขึ้นเช่นตั้งแต่ระดับ Series B ขึ้นไป ผู้ก่อตั้งธุรกิจจะยังคงมีหุ้นส่วนใหญ่ในกิจการเช่นเดิม 

Stock Options        สำหรับธุรกิจที่เติบโตในระดับหนึ่งหรือเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิที่จะมอบผลตอบแทนให้กับเจ้าของกิจการหรือผู้ก่อตั้งตลอดจนผู้บริการระดับสูงด้วยการแจก Stock Options หรือสิทธิในการถือครองหุ้นของบริษัทเพิ่มเติม


         บางครั้งธุรกิจที่กำลังเติบโตจะมีการแบ่งปันหุ้นสามัญของบริษัทบางส่วนเป็น Stock Options เอาไว้เพื่อเป็นรางวัลโดยอาจจะมีการตั้งเป้าให้กับผู้บริหารอย่างเช่น เป้ารายได้ กำไรสุทธิ มาร์เก็ตแชร์ตลอดจนราคาหุ้นในตลาด ถ้าหากทำได้ตามเป้า ทุกปีก็จะได้รับ Stock Options เพิ่ม ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนเมื่อกิจการมีการจ่ายปันผลหรือราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น


        อย่างไรก็ตาม Stock Options เป็นแนวทางที่ใช้ในธุรกิจทางฝั่งตะวันตกมากกว่าฝั่งเอเชีย เนื่องจากวัฒนธรรมการทำธุรกิจของชาวเอเชีย เจ้าของกิจการมักมีค่านิยมถือหุ้นในบริษัทตัวเองเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าบุคคลภายนอก ขณะที่ฝั่งตะวันตกจะให้ความสำคัญกับการกระจายหุ้นให้บุคคลภายนอกมากกว่า

ขายทรัพย์สินของกิจการบางส่วน        นอกเหนือจากการขายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ในบริษัทแล้ว เจ้าของกิจการยังสามารถที่จะขายทรัพย์สินบางส่วนของบริษัทเพื่อที่จะได้รับ Capital Gain ในรูปแบบของ One Time (เงินก้อนครั้งเดียว) เช่น การนำทรัพย์สินอย่างเช่นโรงงาน สิ่งปลูกสร้าง อาคารสถานที่ ซึ่งสามารถวัดมูลค่าได้และสร้างกระแสเงินสดได้ต่อเนื่องไปจำหน่ายออกและตั้งเป็นกองทรัสต์เพื่อเปิดให้ผู้ลงทุนทั่วไปได้เข้ามาลงทุน แม้ความเป็นเจ้าของจะสูญเสียไปบางส่วนแต่ก็ยังคงเป็นผู้บริหารหลักในทรัพย์สินนั้นๆ ต่อไปและยังมีรายได้เข้าความมั่งคั่งส่วนตัว
 

          อย่างไรก็ตามวิธีการสร้างความมั่งคั่งสำหรับเจ้าของกิจการที่ดีที่สุดก็คือการมุ่งมั่นสร้างธุรกิจให้เติบโตนั่นเองโดยไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับพวกวิศวกรรมทางการเงินต่างๆ หากมีความมุ่งมั่น ความมั่งคั่งส่วนตัวก็จะเติบโตขึ้นได้เอง
 
 
 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: FINANCE

รวมวิธีนำโทเคนดิจิทัลไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้กับธุรกิจ

 ปีนี้ต้องถือว่ากระแสของเทคโนโลยีสกุลเงินดิจิทัลได้รับการยอมรับมากขึ้นนอกเหนือไปจากการนำมาใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแล้ว ยังมีอีกกระแสที่ภาคธุรกิจเริ่มมีการสร้างโทเคนดิจิทัลของตัวเองขึ้นมาเพื่อแจกให้กับลูกค้าตลอดจนนำมาเสนอขายระดมทุนให้กับนักลงทุน

เจ้าของกิจการจะขอสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารได้ด้วยวิธีใดบ้าง

สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการที่มีรายได้หลักมาจากธุรกิจของตัวเองบางครั้งอาจจะมีปัญหาในการแบ่งแยกและบริหารจัดการทางด้านการเงินระหว่างส่วนตัวกับธุรกิจจนทำให้เกิดความสับสนตามมา

SME Solution ทางเลือกของร้านค้าเพิ่มรายได้สร้างธุรกิจให้มั่นคง

ธนาคารกรุงไทยได้จัดแคมเปญ “SME Solutions” สำหรับร้านค้ารายย่อย ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร ร้านค้าทั่วไป เพื่อช่วยสร้างธุรกิจให้มั่นคงและเติบโต พร้อมช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน