ทำความรู้จัก สินเชื่อสีเขียว วงเงินกู้สำหรับ SME ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

TEXT : นเรศ เหล่าพรรณราย
 


       กระแสสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นเทรนด์ที่มาแรงอย่างต่อเนื่อง แต่ธุรกิจ SME ซึ่งถือเป็นรากฐานใหญ่ของภาคธุรกิจทั่วโลกและมีจำนวนผู้ประกอบการที่มากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่นั้นกลับมีแหล่งเงินทุนที่จำกัดทำให้เกิดความละเลยในการให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเงินทุนส่วนใหญ่ต้องนำไปใช้กับการผลิตให้ได้ปริมาณและเวลาตามที่ถูกว่าจ้างมา


         ดังนั้น สถาบันการเงินในระดับนานาชาติ จึงได้มีนโยบายการปล่อยสินเชื่อสีเขียวให้กับธุรกิจ SME  ซึ่งมีจุดเด่นคือต้นทุนการกู้ยืมที่ต่ำกว่าปกติตลอดจนการสนับสนุนทางด้านธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอเพียงแค่ผู้ประกอบการมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้

           
         สินเชื่อสีเขียวหรือ Green Finance เป็นหนึ่งในนโยบายการสนับสนุนสินเชื่อภาคธุรกิจของสถาบันการเงินในระดับนานาชาติ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมตลอดจนหลักธรรมาภิบาลที่ดีตลอดจนหลักมนุษยธรรมซึ่งก่อนหน้านี้ถูกนำมาใช้กับการบริหารของบริษัทขนาดใหญ่มาแล้ว

          การได้รับสินเชื่อสีเขียวจะทำให้ SME นำเงินทุนนั้นไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนนำไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ได้ มาตรฐานและยังสามารถนำเงินทุนนั้นไปใช้ในการขยายธุรกิจได้อีกทางหนึ่ง


        นอกเหนือจากสินเชื่อจากธนาคารแล้วยังมีรูปแบบของเงินทุนอีกหลายรูปแบบ เช่น หุ้นกู้ การร่วมลงทุน คลาวด์ฟันด์ดิ้ง ฯลฯ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินและบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทค


        ทั้งนี้ สิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่เป็นแกนนำในการส่งเสริมสินเชื่อสีเขียวให้เป็นกระแสหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยจะทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน Singapore Fintech Festival ในช่วงปลายปีนี้

        เบื้องต้นได้กำหนดคุณสมบัติของ SME ที่จะมีสิทธิขอยื่นรับเงินทุนสินเชื่อสีเขียวจะต้องเป็นภาคการผลิตหรือภาคการบริการที่สามารถเขียนแผนธุรกิจที่บ่งบอกได้ถึงแผนการปรับปรุงระบบการจัดการภายในที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมในเรื่องของสิทธิมนุษยชนโดยมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 300,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯหรือประมาณ 1 ล้านบาทขึ้นไป


         ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีการว่าจ้างพนักงานตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปและไม่มีประวัติเสียหายในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนมาก่อน เช่น การจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมาย การปล่อยสารพิษที่ทำลายสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบๆ กิจการ

         สินเชื่อที่ได้รับจะมีค่าเฉลี่ยของดอกเบี้ยอยู่ในระดับ 4-5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่ในค่าเฉลี่ยเดียวกับบริษัทขนาดใหญ่และหากมีความคืบหน้าที่ชัดเจนในการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมก็จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเป็นขั้นบันไดในอนาคต


          ผู้ประกอบการชาวไทยก็มีโอกาสที่จะได้รับสินเชื่อประเภทนี้เช่นกันหากมีสถาบันการเงินไทยที่เข้ารวมโครงการนี้ในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตามก็อาจมีแนวโน้มที่จะได้เห็นสินเชื่อประเภทนี้จากธนาคารไทยเองโดยตรงเช่นกัน เพราะเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ความรับผิดชอบขององค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นแต่ทุกภาคส่วนของธุรกิจต้องให้ความร่วมมือด้วยกัน 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: FINANCE

รวมวิธีนำโทเคนดิจิทัลไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้กับธุรกิจ

 ปีนี้ต้องถือว่ากระแสของเทคโนโลยีสกุลเงินดิจิทัลได้รับการยอมรับมากขึ้นนอกเหนือไปจากการนำมาใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแล้ว ยังมีอีกกระแสที่ภาคธุรกิจเริ่มมีการสร้างโทเคนดิจิทัลของตัวเองขึ้นมาเพื่อแจกให้กับลูกค้าตลอดจนนำมาเสนอขายระดมทุนให้กับนักลงทุน

เจ้าของกิจการจะขอสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารได้ด้วยวิธีใดบ้าง

สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการที่มีรายได้หลักมาจากธุรกิจของตัวเองบางครั้งอาจจะมีปัญหาในการแบ่งแยกและบริหารจัดการทางด้านการเงินระหว่างส่วนตัวกับธุรกิจจนทำให้เกิดความสับสนตามมา

SME Solution ทางเลือกของร้านค้าเพิ่มรายได้สร้างธุรกิจให้มั่นคง

ธนาคารกรุงไทยได้จัดแคมเปญ “SME Solutions” สำหรับร้านค้ารายย่อย ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร ร้านค้าทั่วไป เพื่อช่วยสร้างธุรกิจให้มั่นคงและเติบโต พร้อมช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน