รู้จักกระบวนการ Hair Cut หนี้ SME ต้องทำอย่างไรเมื่อสถาบันการเงิน “ตัดลดหนี้” ให้บางส่วน

TEXT : นเรศ เหล่าพรรณราย 
          ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดจนส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ หลายกิจการไม่สามารถที่จะชำระคืนหนี้ได้ จนเริ่มเกิดกระแสของการที่สถาบันการเงินจะเปิดทางให้เกิดการ Hair Cut หนี้เกิดขึ้น คำๆ นี้มีความหมายอย่างไรและประเด็นอะไรที่ลูกหนี้ต้องเข้าใจ
 

         คำว่า Hair Cut แปลแบบตรงๆ ก็คือการที่สถาบันการเงิน “ตัดลดหนี้” ให้บางส่วน เช่น เคยมีหนี้สินทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 100 บาท ก็ตัดหนี้ออกบางส่วนเหลือจ่าย 50 บาท เป็นต้น ลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบุคคลหรือสินเชื่อธุรกิจก็มีโอกาสได้รับการ Hair Cut เช่นกัน

 
          การตัดสินใจแบบนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเล็งเห็นแล้วว่าลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการที่จะชำระหนี้ได้ อาจจะค้างชำระมาเป็นระยะเวลานาน หากปล่อยไว้หนี้เสียจะส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของธนาคารจึงยอมที่จะตัดจบหนี้บางส่วนลงและไม่มีภาระหนี้กับลูกหนี้รายนั้นอีกต่อไป
 
         ฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องดีสำหรับลูกหนี้ที่จะได้พ้นภาระไปแต่ใช่ว่าทุกรายจะได้รับการเข้าสู่กระบวนการ Hair Cut หนี้ และใช่ว่าได้รับการลดหนี้แล้วปัญหาทุกอย่างจะหมดไป

 
          ข้อแรก คือธนาคารหรือสถาบันการเงินจะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะยื่นข้อเสนอให้กับลูกหนี้ในการจะ Hair Cut หรือไม่ แม้ว่าลูกหนี้จะยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงด้วยตัวเองก็ใช่ว่าจะได้รับการอนุมัติ

 
          ข้อสอง การที่จะได้รับข้อเสนอให้ Hair Cut ก็คือมีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วเกินกว่าสามเดือน ทั่วไปแล้วจะอยู่ที่สิบเดือนขึ้นไป เท่ากับว่าผู้ที่จะได้ข้อเสนอการลดหนี้คือผู้ที่ติดเข้าไปในเครดิตบูโรเรียบร้อยแล้วว่ามีปัญหาในการชำระหนี้ ผู้ที่ Hair Cut เสร็จไปแล้วจึงไม่มีความสามารถในการที่จะกู้เงินได้อีกต่อไป
 

           ข้อสาม หากได้รับข้อเสนอให้ทำการ Hair Cut ลูกหนี้จะต้องชำระหนี้ที่ได้รับข้อเสนอนั้นในครั้งเดียวไม่สามารถที่จะผ่อนชำระได้ซึ่งอาจจะเป็นเงินก้อนที่สูงจนไม่สามารถที่จะปิดหนี้ได้ 

           ทั้งนี้สัดส่วนหนี้ที่จะได้รับการ Hair Cut จะแตกต่างกันในแต่ละคน บางรายอาจจะได้ลดหนี้สูงสุดถึง 70-80% ขึ้นอยู่กับการเจรจาและโอกาสในการที่จะได้รับคืนหนี้ของสถาบันการเงิน หากมูลหนี้ค่อนข้างสูงและดูแล้วลูกหนี้แทบไม่มีความสามารถในการที่จะคืนหนี้ได้
 

           อย่างไรก็ตามใช่ว่าการ Hair Cut หนี้จะเป็นการสิ้นสุดปัญหาทุกอย่างเพราะสถาบันการเงินเองจะไม่ยอมให้เกิดการลดหนี้ขึ้นได้ง่ายๆ แม้ว่าการทำแบบนี้จะดีต่อสถานะการเงินแต่เป็นเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้น หากใช้วิธีการแบบนี้บ่อยครั้งจลูกหนี้เกิดความคิดว่าหากไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ก็ทำ Hair Cut ไปได้ ความคิดนี้จะส่งผลเสียต่อภาพรวมเศรษฐกิจในระยะยาว
 

          หากไม่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิดที่ทำให้ภาคธุรกิจต้องหยุดชะงักชนิดที่ไม่สามารถประเมินสถานการณ์ข้างหน้าได้ การเปิดโอกาสให้ Hair Cut หนี้ก็จะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนัก และเมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะปกติ ลูกหนี้ก็ควรที่จะมีความตั้งใจในการที่จะชำระคืนหนี้ตามสัญญาอย่างครบถ้วน
  
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: FINANCE

รวมวิธีนำโทเคนดิจิทัลไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้กับธุรกิจ

 ปีนี้ต้องถือว่ากระแสของเทคโนโลยีสกุลเงินดิจิทัลได้รับการยอมรับมากขึ้นนอกเหนือไปจากการนำมาใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแล้ว ยังมีอีกกระแสที่ภาคธุรกิจเริ่มมีการสร้างโทเคนดิจิทัลของตัวเองขึ้นมาเพื่อแจกให้กับลูกค้าตลอดจนนำมาเสนอขายระดมทุนให้กับนักลงทุน

เจ้าของกิจการจะขอสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารได้ด้วยวิธีใดบ้าง

สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการที่มีรายได้หลักมาจากธุรกิจของตัวเองบางครั้งอาจจะมีปัญหาในการแบ่งแยกและบริหารจัดการทางด้านการเงินระหว่างส่วนตัวกับธุรกิจจนทำให้เกิดความสับสนตามมา