ไม่อยากขาดทุนจากธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ต้องรู้จัก Options วิธีป้องกันความเสี่ยงค่าเงินผันผวน

TEXT : นเรศ เหล่าพรรณราย
 


         ประกอบการนำเข้าส่งออกมักจะประสบกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศที่มีความผันผวนจนทำให้เกิดผลกระทบต่อรายได้ที่อาจจะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้เกิดเครื่องมือการเงินที่จะมาช่วยผู้ประกอบการป้องกันความเสี่ยง


       โดยวิธีการที่ผู้ประกอบการมักจะเลือกใช้นั่นคือการซื้อเงินตราล่วงหน้าหรือ Forwards โดยขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกอบการมองอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตไว้อย่างไร หากมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นก็สามารถแก้ไขได้โดยการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนที่ราคาเหมาะสมไว้ล่วงหน้า


          อย่างไรก็ตามในตลาดการเงินที่มีความผันผวนสูงแม้เราอาจจะมองว่าอัตราแลกเปลี่ยนน่าจะมีแนวโน้มแข็งค่าหรืออ่อนค่าในอนาคต แต่ก็มีความเป็นไปได้เช่นกันว่าอัตราแลกเปลี่ยนอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงในทางที่เกิดผลบวกต่อธุรกิจแทน ทำให้มีเครื่องมือการป้องกันความเสี่ยงอีกแบบนั่นคือ Options

             Options มีรูปแบบที่คล้ายกับการซื้อประกัน กล่าวคือเรามองเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจึงต้องมีการซื้อประกันเอาไว้ ถ้าความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงก็มีสิทธิได้รับการชดเชยตามสัญญาที่ระบุไว้ แต่หากไม่เกิดขึ้นก็จะเสียเพียงแค่ค่าธรรมเนียมเท่านั้น


        กล่าวคือ Options คือการ “ซื้อประกันราคาล่วงหน้า” เอาไว้โดยมีสิทธิที่จะเลือกว่าจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ได้ทำการล๊อคไว้ล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ โดยหากเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิ ผู้ประกอบการก็จะเสียงเพียงแค่ค่าธรรมเนียมเท่านั้น


         ตัวอย่างเช่น บริษัท A ทำกิจการส่งออก มองว่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ อาจจะแข็งค่าขึ้นในอนาคต จากปัจจุบันอยู่ที่ 35 บาทต่อดอลลาร์ จึงเลือกที่จะซื้อประกัน Options ค่าเงินบาทในการส่งออกไว้ที่อัตรา 35 บาทต่อดอลลาร์ เพื่อไม่ให้เกิดผลขาดทุนหากเงินบาทแข็งค่าขึ้น


         แต่ปรากฎว่าเมื่อถึงเวลาที่จะส่งมอบค่าเงินบาทกลับอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 36 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งจะส่งผลดีทำให้เกิดกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัท A สามารถที่จะแจ้งยกเลิกต่อสถาบันการเงินได้ว่าจะไม่ใช้สิทธิในการประกันราคาที่ 35 บาทก่อนหน้านี้โดยจะเสียเพียงค่าธรรมเนียม 

          เท่ากับว่า Options คือเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนได้จากเดิมที่หากใช้เครื่องมืออย่าง Forwards แม้จะช่วยป้องกันความเสี่ยงได้แต่อาจจะพลาดโอกาสไปหากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปในแนวทางที่เป็นประโยชน์ เนื่องจากการทำ Forwards คือการล๊อกสัญญาไว้ล่วงหน้าแล้วไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้


         อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการอาจต้องปรึกษากับสถาบันการเงินที่ใช้บริการอยู่เนื่องจาก Options เป็นเครื่องมือการเงินที่มีความซับซ้อนสูงรวมถึงขอให้ใช้เครื่องมือนี้ในการเน้นป้องกันความเสี่ยงเป็นหลัก อย่าคิดที่จะทำกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแม้ว่าจะมีสิทธิ์ที่จะทำได้เพราะผู้ประกอบการควรจะโฟกัสเฉพาะธุรกิจหลักของตัวเองเท่านั้น
 

 
www.smethailanclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอ

RECCOMMEND: FINANCE

WALK ON Series: เทคนิคสร้างธุรกิจอยู่รอด VOL 1 ต้องทำ Cost Structure เพื่อให้บริษัทมีกำไร

สาเหตุหลักที่ทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่ไปต่อไม่ได้ คือ ขาดทุนสะสมและขาดสภาพคล่อง โดยที่ปัญหาส่วนใหญ่ของ SME คือ บางทีไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองขาดทุนอยู่ หรือขาดทุนเพราะอะไร วันนี้เลยชวนมาหาต้นทุนที่แท้จริง เพื่อเห็นกำไรธุรกิจกัน

ทำความรู้จักเกณฑ์ใหม่แบงก์ชาติ เอื้อธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกต้องรู้

หนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของผู้ประกอบการที่นำเข้าและส่งออกก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนสูง เพื่อที่จะเสริมเครื่องมือให้กับผู้ประกอบธุรกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ผ่อนคลายเกณฑ์การทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ภายใต้แผนผลักดันระบบนิเวศของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (FX ecosystem) ทั้งการนำเงินออกนอกประเทศและการชำระเงินระหว่างประเทศ

เอสเอ็มอีจะนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ยังไง ให้เกิดผลกับธุรกิจ เรียนรู้กรณีศึกษาจากประเทศเกาหลี

เกาหลีใต้นับเป็นประเทศที่มีการตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงบล็อกเชนมาใช้ในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีกฎหมายที่กำกับดูแลธุรกิจดังกล่าวอย่างเต็มตัวแต่ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่มาเสริมความเข้มแข้งให้กับภาคธุรกิจ