รวมสินเชื่อกู้ได้ กู้ง่าย รู้ผลไว เข้ากับยุคออนไลน์

           


            หมดยุคที่บอกว่าเป็นผู้ประกอบการเล็กๆ ไม่มีหน้าร้านแล้วจะขอสินเชื่อไม่ได้ เดี๋ยวนี้ธนาคารไหนๆ ก็เปิดใจให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ไม่มีรายได้ประจำหรือสลิปเงินเดือนสามารถกู้เงินได้ง่ายกว่าเดิม มีที่ไหนบ้าง เรารวมมาให้แล้ว
 

สินเชื่อธุรกิจมณีทันใจ
 
 
             เป็นสินเชื่อที่ SCB ออกมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ค้าออนไลน์โดยเฉพาะ โดยสมัครได้ง่ายๆ ผ่านแอป SCB EASY ด้วยวงเงินสูงสุด 300,000 บาท ผ่อนนานสูงสุด 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย MRR+10% =15.995% ต่อปี โดยที่มีคุณสมบัติคือ
 

 • ผู้ประกอบการที่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์และรับชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารอย่างน้อย 1 ช่องทาง คือ 1. รับเงินจาก QR ของแอปแม่มณี 2.การใช้บริการเครื่องรูดบัตร (EDC)  หรือรับเงินผ่านพร้อมเพย์หรือโอนเข้าบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์

 

 • มีรายการเงินเข้าบัญชีขั้นต่ำเดือนละ 25,000 บาท ต่อเนื่องทุกเดือนในรอบ 3 เดือนล่าสุด

 


 

สินเชื่อ Krungsri iFIN
 
               
            เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่ยื่นกู้ได้ทั้งพนักงานที่มีรายได้ประจำหรือผู้ประกอบการ สามารถยื่นกู้ได้เองผ่าน Krungsri Mobile App วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาทหรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25%  โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับคนเป็นผู้ประกอบการ คือ
 

 • เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป

 

 • อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

 
 
         ยื่นเอกสาร

 • รูปถ่ายบัตรประชาชน

 

 • รูปถ่ายหนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจากกระทรวงพาณิชย์ (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)

 

 • รูปถ่ายบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)

 

 • รูปถ่ายใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)

  
บัตรกดเงินสด KTC PROUND
 
 
            ไม่จำเป็นว่าต้องขอสินเชื่อธุรกิจเท่านั้น ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดเพื่อมาเสริมสภาพคล่องได้เหมือนกัน ซึ่งทาง KTC ได้ระบุไว้ว่าถ้าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จะสมัครบัตรกดเงินสด แค่มีรายได้รวมเริ่มต้น 12,000 บาทต่อเดือน และต้องยื่นเอกสาร 2 ส่วน คือ
 

 • เอกสารส่วนตัว ที่ยืนยันตัวตนของผู้ขอสินเชื่อ อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) หรือใบแสดงการสมรส เป็นต้น

 

 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เพื่อเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์ รายได้จากการขายของออนไลน์ หรือ Statement ทางการเงินที่แสดงยอดเงินเข้าบัญชีอย่างสม่ำเสมอ

 


 
สินเชื่อเพื่อร้านออนไลน์ จาก KBank
 
 
         เราเข้าไปเช็กในเว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทย เห็นว่ามีสินเชื่อเพื่อร้านออนไลน์ถึง 3 ตัวด้วยกัน นั่นก็คือ
 

 • สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan เพื่อผู้ขายใน Shopee

 
 
         โดยต้องเป็นผู้ขายใน Shopee เท่านั้น รายใหม่ก็สมัครได้โดยไม่ต้องมียอดขายขั้นต่ำ ด้วยวงเงินกู้ 10,000-1,000,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ย 7.5%-18% ต่อปี โดยการสมัครสินเชื่อจะกรอกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน Shopee
 

 • เงินกู้ธุรกิจรายย่อย

 
 
           เงินกู้ธุรกิจที่ใช้บัตรประชาชนใบเดียว ไม่กำหนดเกณฑ์ระยะเวลาประกอบธุรกิจ ประสบการณ์น้อย เดินบัญชีน้อยก็กู้ได้ วงเงินสินเชื่อสูงสุด 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR +13.5% ธนาคารพิจารณาจากความสามารถในการชำระเงินแก่ธนาคาร ซึ่งพิจารณาจากรายได้ ภาระหนี้สิน ค่าใช้จ่าย
 

 • สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ช่วยได้

 
               
           เป็นเงินก้อนพร้อมใช้ ที่มีดอกเบี้ยเงินกู้ 20-25 เปอร์เซ็นต์ต่อปี โดยเจ้าของกิจการต้องมีรายได้ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ประกอบธุรกิจปัจจุบันมาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยยื่นเอกสารคือ
 

 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน 

 

 • กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคล ยื่นสำเนาใบคำขอจดทะเบียน / หนังสือจัดตั้งคณะบุคคลด้วย 

 

 
เทคนิคการขอสินเชื่อของผู้ประกอบการออนไลน์

 

 • แยกบัญชีอย่างเป็นระเบียบ

 

          การทำธุรกิจ แม้เป็นการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ก็ควรแยกบัญชีเฉพาะ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ทั้งยังเห็นตัวเลขในบัญชีง่ายมากขึ้น
 

 • บัญชีต้องมีเงินเข้าอย่างสม่ำเสมอ

 

          เงินเข้าออกในบัญชีมีผลต่อการได้อนุมัติสินเชื่อเป็นอย่างมาก โดยบัญชีที่ดีต้องมีเงินเข้าอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
 

 • มีข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์ชัดเจน

 
 
           การเปิดร้านค้าออนไลน์ควรมีข้อมูลธุรกิจ เช่น สินค้าที่จำหน่าย กลุ่มลูกค้า หรือช่องทางการกระจายสินค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนอนุมัติสินเชื่อ
 

 • การชำระหนี้บัตรเครดิต (ถ้ามี)

 
 
           ถ้าผู้ที่ค้าขายออนไลน์หรือทำงานฟรีแลนซ์มีบัตรเครดิตในมือ ควรแสดงหลักฐานการชำระเงินตรงส่วนนี้ด้วย เพื่อแสดงให้เห็นถึงวินัยการใช้จ่ายและการชำระหนี้ต่อธนาคาร


           สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่สามารถยื่นกู้และผ่านได้โดยง่าย หากมีหลักฐานการประกอบกิจการออนไลน์ชัดเจน มีการแสดงบัญชีรายรับและรายจ่าย รวมถึงมีวินัยในการจ่ายหนี้ได้ตรงเวลา เรียกว่าแค่มีความพร้อมในการกู้และหลักฐานแน่น โอกาสที่ธนาคารอนุมัติสินเชื่อพ่อค้าออนไลน์ก็มีมากตามไปด้วย
 


 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: FINANCE

WALK ON Series: เทคนิคสร้างธุรกิจอยู่รอด VOL 1 ต้องทำ Cost Structure เพื่อให้บริษัทมีกำไร

สาเหตุหลักที่ทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่ไปต่อไม่ได้ คือ ขาดทุนสะสมและขาดสภาพคล่อง โดยที่ปัญหาส่วนใหญ่ของ SME คือ บางทีไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองขาดทุนอยู่ หรือขาดทุนเพราะอะไร วันนี้เลยชวนมาหาต้นทุนที่แท้จริง เพื่อเห็นกำไรธุรกิจกัน

ทำความรู้จักเกณฑ์ใหม่แบงก์ชาติ เอื้อธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกต้องรู้

หนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของผู้ประกอบการที่นำเข้าและส่งออกก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนสูง เพื่อที่จะเสริมเครื่องมือให้กับผู้ประกอบธุรกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ผ่อนคลายเกณฑ์การทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ภายใต้แผนผลักดันระบบนิเวศของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (FX ecosystem) ทั้งการนำเงินออกนอกประเทศและการชำระเงินระหว่างประเทศ

เอสเอ็มอีจะนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ยังไง ให้เกิดผลกับธุรกิจ เรียนรู้กรณีศึกษาจากประเทศเกาหลี

เกาหลีใต้นับเป็นประเทศที่มีการตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงบล็อกเชนมาใช้ในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีกฎหมายที่กำกับดูแลธุรกิจดังกล่าวอย่างเต็มตัวแต่ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่มาเสริมความเข้มแข้งให้กับภาคธุรกิจ