รวมวิธีนำโทเคนดิจิทัลไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้กับธุรกิจ

Text: นเรศ เหล่าพรรณราย

 

 

     ปีนี้ต้องถือว่ากระแสของเทคโนโลยีสกุลเงินดิจิทัลได้รับการยอมรับมากขึ้นนอกเหนือไปจากการนำมาใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแล้ว ยังมีอีกกระแสที่ภาคธุรกิจเริ่มมีการสร้างโทเคนดิจิทัลของตัวเองขึ้นมาเพื่อแจกให้กับลูกค้าตลอดจนนำมาเสนอขายระดมทุนให้กับนักลงทุน

     ก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจว่าโทเคนดิจิทัลมีความแตกต่างจากสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ตรงที่โทเคนดิจิทัลถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจเป็นหลักและไม่ได้มีสถานะการเป็นสกุลเงินหรือสินทรัพย์การลงทุนเหมือนกับสกุลเงินดิจิทัล

     ขณะเดียวกันสกุลเงินดิจิทัลอาจจะไม่ได้ปรากฎชื่อของผู้สร้างอย่างชัดเจนแต่โทเคนดิจิทัลจะปรากฎชื่อเจ้าของชัดเจนว่าเป็นองค์กรใดหรือบุคคลใด ในภาคของเทคโนโลยีโทเคนดิจิทัลจะต้องสร้างขึ้นภายใต้เทคโนโลยีของ Cryptocurrency เช่นใช้บล็อกเชนของ Ethereum ในการพัฒนาขึ้น

     ส่วนคุณประโยชน์ที่ภาคธุรกิจจะได้รับจากการนำโทเคนดิจิทัลไปปรับใช้มีอยู่ด้วยกันดังนี้คือ

หนึ่ง..สามารถใช้โทเคนดิจิทัลแทน Reward 

      ปกติแล้วการสะสมแต้มของแบรนด์ต่างๆ จะถูกเก็บไว้ในระบบปิดทำให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนทำได้อย่างลำบากแต่หากภาคธุรกิจมีการนำโทเคนดิจิทัลมาใช้เป็นแต้ม Reward ก็จะสามารถเปิดให้ลูกค้าสามารถซื้อขายแต้มสะสมดังกล่าวได้ง่ายผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนและมีโอกาสที่แต้มสะสมนั้นๆ จะเพิ่มมูลค่าขึ้นได้หากภาคธุรกิจมีการนำเสนอสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจ

สอง….สามารถนำมาแลกสินค้าและบริการได้ 

     แม้โทเคนดิจิทัลจะไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใช้แทนเงิน แต่ด้วยคุณสมบัติของบล็อกเชนทำให้โทเคนดิจิทัลสามารถนำมาใช้แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าและบริการได้เช่นกันเพื่อเป็นการเพิ่มความน่าสนใจในการดึงดูดให้ลูกค้าและผู้ใช้งานหันมาสะสมโทเคนดิจิทัลที่ออกโดยภาคธุรกิจซึ่งจะทำให้มูลค่าของโทเคนเติบโตมากยิ่งขึ้น

สามใช้เป็นสื่อกลางในการทำการตลาดร่วมกับเทคโนโลยีบล็อกเชนอื่นๆ 

     ปัจจุบันกระแสของเทคโนโลยีอย่าง NFT ตลอดจน DeFi กำลังเติบโตขึ้น ถ้าหากภาคธุรกิจใดที่มีโทเคนดิจิทัลของตัวเองจะมีโอกาสที่จะเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีดังกล่าวได้โดยง่ายเนื่องจากอยู่บนพื้นฐานของบล็อกเชนเหมือนกัน เช่นสามารถนำโทเคนดิจิทัลไปลงทุนต่อใน DeFi เพื่อสร้างผลตอบแทนหรือนำไปสร้างเป็น NFT เพื่อทำการตลาด