สรุปแนวทางการออกโทเคนดิจิทัลใหม่โดย ก.ล.ต. กระทบ SME ไทยอย่างไรบ้าง

 

 

     หลังจากที่ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลออกมาในปี 2561 ทาง ก.ล.ต. ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการออกโทเคนดิจิทัล แม้ว่ากำลังอยู่ในช่วงของการทำ Focus Group และรับฟังความคิดเห็น แต่ประเด็นดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจที่จะออกโทเคนดิจิทัลของตัวเองอยู่พอสมควร ไปดูกันว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องให้ความสำคัญ

เกือบทุกโทเคนต้องผ่านขั้นตอนของ ICO Portal

     ที่ผ่านมา ก.ล.ต. อนุญาตให้โทเคนดิจิทัลพร้อมใช้หรือมีโปรเจ็กต์ที่รองรับแล้วสามารถออกโทเคนได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต แต่เกณฑ์ดังกล่าวกำลังจะเปลี่ยนมาเป็นการที่ทุกโทเคนต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาของ ICO Portal ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตในการเสนอขายดิจิทัลโทเคน ทั้งหมด จากเดิมที่ได้รับการยกเว้นซึ่งจะทำให้ต้นทุนของผู้ออกโทเคนต้องเพิ่มขึ้น

      อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. อาจจะยกเว้นให้กับโทเคนหรือโปรเจ็กต์ที่ไม่มีความซับซ้อนในการใช้งานมากนักเป็นเพียงแค่การนำ Utility Token ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ อาจจะเข้าเกณฑ์ของ Fast Track ที่อาจจะเป็นเพียงแค่การรายงานต่อ ICO Portal และสามารถออกโทเคนได้เลยซึ่งจะใช้เวลาในการพิจารณาที่สั้น