4 เกณฑ์พิจารณาเงินกู้รูปแบบใหม่ รับกระแส ESG เอสเอ็มอีต้องรู้ ถ้าไม่อยากเสียโอกาส

 

 

      กระแสเรื่องของ ESG ซึ่งย่อมาจาก Enviroment+Social Responsibility และ Corporate Governance ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียวแต่กำลังครอบคลุมไปถึงภาคธุรกิจขนาดกลางหรือเอสเอ็มอีด้วยเช่นกันซึ่งสถาบันการเงินจะนำเอาหลักการดังกล่าวไปพิจารณาในการปล่อยสินเชื่อเงินกู้ด้วย

      โดยหลักการ ESG ที่มีแนวโน้มจะเป็นมาตรฐานหลักของภาคธุรกิจในอนาคตจะประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ดังนี้

ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

      ประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมกลายมาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของธนาคารและสถาบันการเงินในการพิจารณาให้เงินกู้กับภาคธุรกิจไปแล้ว โดยเฉพาะภาคการผลิตที่จะต้องพิจารณาว่าธุรกิจได้มีการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยรอบหรือไม่ ตลอดจนการยกระดับภาคการผลิตให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นลดของเสีย ลดปริมาณการปล่อยมลพิษ ถ้าหากผู้ประกอบการสามารถทำได้ดังนี้ก็มีโอกาสจะได้รับพิจารณาสินเชื่อมากขึ้น