เอสเอ็มอีจะนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ยังไง ให้เกิดผลกับธุรกิจ เรียนรู้กรณีศึกษาจากประเทศเกาหลี

 

 

      เกาหลีใต้นับเป็นประเทศที่มีการตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงบล็อกเชนมาใช้ในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีกฎหมายที่กำกับดูแลธุรกิจดังกล่าวอย่างเต็มตัวแต่ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่มาเสริมความเข้มแข้งให้กับภาคธุรกิจ

      มาดูกันว่ามีกรณีศึกษาอะไรบ้างที่แสดงให้เห็นว่าเกาหลีใต้มีการนำเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัลมาปรับใช้กับภาคธุรกิจจริงเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับภาคธุรกิจไทยดำเนินรอยตามในอนาคต

 สกุลเงินวอนในรูปแบบ Cryptocurrency

      เกาหลีใต้มีการพัฒนาระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์มาอย่างยาวนานจนทำให้เข้าสู่ประเทศที่มีความใกล้เคียงกับสังคมไร้เงินสดอันดับต้นๆ ของโลก นอกเหนือจากสกุลเงินท้องถิ่นในรูปแบบของ Digital Currency โดยได้มีการพัฒนาสกุลเงินวอนในรูปแบบของ Cryptocurrency อีกด้วยโดยใช้เทคโนโลยีของ Algorithm Stablecoins ซึ่งทำให้สามารถสร้างสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าเทียบเคียงกับสกุลเงินวอนได้

     นอกจากนี้ยังมีการทดลองนำสกุลเงินดิจิทัลที่เทียบเคียงกับสกุลเงินวอนมาใช้จ่ายในภาคธุรกิจได้จริง โดยมีการทดลองใช้ในนครปูซานทางตอนใต้ของประเทศ ถือได้ว่าล้ำน้ำประเทศอื่นในแง่ของ Use Case ไปอย่างมาก