3 ตัวช่วย SME เจาะตลาดอินโดนีเซีย โอกาสขยายธุรกิจง่ายขึ้น

 

     ยิ่งจำนวนลูกค้ามีมากเท่าไหร่โอกาสทางธุรกิจก็ย่อมมากขึ้นเท่านั้น จึงไม่แปลกใจที่การทำตลาดส่งออกจะเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของเอสเอ็มอีหลายๆ ราย โดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากโควิด การขยายตลาดไปในอาเซียนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกทำให้ธุรกิจเติบโตได้ดีขึ้น

     ถ้าพิจารณาจากประเทศรอบบ้านของเรา อินโดนีเซีย คือหนึ่งในประเทศแถบอาเซียนที่มีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วตลอดปี 2565 อีกทั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของอินโดนีเซียจะเติบโต 5.3%  ในปี 2565 (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2565)

ทำไมเศรษฐกิจอินโดนีเซียฟื้นตัวเร็ว

     วิจัยกรุงศรีมองว่า การที่เศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซียฟื้นตัวได้เร็วมาจากอุปสงค์ภายในประเทศ โดยเฉพาะการบริโภคในภาคครัวเรือนและการลงทุนของภาคเอกชน นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังคงได้รับอานิสงส์จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลกที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง และผลทางการทดแทนอันเนื่องมาจากการเบี่ยงเบนทางการค้า รวมทั้งการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้ง จะมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

การส่งออกและดุลการเกินดุลอย่างต่อเนื่อง

     นอกจากนี้ อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากร ซึ่งช่วยให้ได้รับประโยชน์จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลกที่ปรับสูงขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา ผ่านการส่งออก โดยเฉพาะน้ำมันและก๊าซ น้ำมันปาล์ม ผลิตภัณฑ์เหมืองแร่ รวมทั้งถ่านหินและทองแดง ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ส่งผลให้การส่งออกปรับเพิ่มขึ้นและดุลการค้าเกิดดุลอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น อินโดนีเซียสร้างปรากฏการณ์เกินดุลการค้าที่ 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นับว่าสูงที่สุดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564

     ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน โดยการค้าสินค้าเกินดุลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศมีทิศทางเป็นบวก ซึ่งจะช่วยรองรับเสถียรภาพภายนอกและค่าเงินของอินโดนีเซีย