รู้ยัง! กรมสรรพากรอนุญาต ใช้คอนโดฯ ยื่นจด VAT ได้แล้ว  

TEXT: Momiin

Main Idea

  • ที่ผ่านมาในการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไม่สามารถใช้ที่อยู่คอนโดฯ ในการจดได้

 

  • แต่ทางกรมสรรพกรประกาศมาแล้วว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สามารถนำที่อยู่คอนโด หรือห้องชุดมาจด VAT ได้แล้ว

 

     ภาษีเป็นเรื่องใกล้ตัวที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ห้ามมองข้ามเด็ดขาด บางคนอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้มียอดขายเยอะขนาดนั้น ก็เลยทำให้มองข้ามในส่วนนี้ไป แต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งร้านของคุณมีรายได้ทั้งปีเกินกว่า 1.8 ล้านบาท ต้องมีหน้าที่จดทะเบียน VAT ต่อกรมสรรพากร ซึ่งถ้าไม่จ่ายก็ต้องโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง และถ้าไม่อยากโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.smethailandclub.com/finance/8731.html

     แต่เรื่องที่เราจะมาพูดในวันนี้เป็นเรื่องดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียม โดยทางกรมสรรพากรประกาศมาแล้วว่า สำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่เป็นบุคคลธรรมดา และต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สามารถใช้ที่อยู่ในอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมขอจดทะเบียน VAT ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

     ซึ่งที่ผ่านมาไม่สามารถใช้อาคารชุดเป็นสถานประกอบการเพื่อจดทะเบียน VAT ได้ กรมสรรพากรจึงได้ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบการประกอบธุรกิจและขายของออนไลน์ในปัจจุบัน โดยให้นำอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมมาเป็นสถานประกอบการในการจดทะเบียน VAT ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด

 คุณสมบัติของผู้จด VAT

  • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย ซึ่งเคยผ่านกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (NDID) 

 

  • ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

  • มีสถานประกอบการอยู่ในอาคารชุดเพียงแห่งเดียว

 

  • ผู้ประกอบการต้องให้ความยินยอม เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเพื่อประโยชน์ในการตรวจปฏิบัติการทางภาษีอากร

 

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

     1. สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ (กรณีเช่า) หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้ใช้อสังหาริมทรัพย์นั้น โดยไม่มีค่าตอบแทน)

     2. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นสถานประกอบการ (กรณีเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใช้ที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นสถานประกอบการ)

     3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ

     4. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ พร้อมภาพถ่ายสถานประกอบการ

     5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้ประกอบกิจการ (ถ้ามี)

 

3 ขั้นตอนในการจด VAT ทางออนไลน์

     1. สามารถจดทะเบียนได้ที่ rd.go.th ช่องทางเดียวเท่านั้น

     2. ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก พิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัล (NDID)

     3. อัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ rd.go.th >> บุคคธรรมดา >>ภาษีมูลค่าเพิ่ม >> ระบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับ ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อาคารชุดเป็นสถานประกอบการ

     **สำหรับใครที่กำลังสงสัยว่าจด VAT ผ่านทางออนไลน์รอผลนานกี่วัน การจดภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) รอผลอนุมัติ ประมาณ 15 วัน**

     และสุดท้าย ขอเตือน!! ผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเป็นปกติธุระเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน

ที่มา : https://rdecommerce.rd.go.th/vatcondo/main/MainRegistration

https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/lorkhor/newsbanner/2022/12/vat_condo2.12.65.pdf

 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: FINANCE

สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ทีทีบี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้พนักงานกู้วงเงินสูงถึง 1.5 ล้านบาท

เพราะพนักงาน คือ หัวใจหลักของทุกองค์กร หากเกิดปัญหาฉุกเฉินทำให้เงินออมของพนักงานไม่เพียงพอ จนทำให้มี “หนี้ฉุกเฉิน” เกิดผลกระทบในหลายมิติรวมถึงการทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เป็นหนี้ยังไง ไม่โดนฟ้องล้มละลาย ส่องวิธี ฟื้นฟูกิจการของของลูกหนี้ SME

โควิด-19 ทำให้หลายกิจการ ไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ได้เป็นปกติ จนบางคนกลัวที่จะถูกฟ้องล้มละลาย คุณสามารถหยุดเรื่องดังกล่าวไว้ได้ ด้วยการ "ยื่นขอฟื้นฟูกิจการ "ทำยังไง ไปดูกัน