ทีทีบี มอบรางวัล 12 องค์กรดีเด่น ร่วมส่งเสริมชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น ให้พนักงานในองค์กร

     เพราะพนักงาน คือ หัวใจสำคัญขององค์กร ที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตไปข้างหน้าได้ หากพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก็จะยิ่งนำพาองค์กรให้แข็งแกร่ง ทำงานได้อย่างราบรื่น ไม่มีสะดุด

     เพราะเห็นถึงความสำคัญข้อนี้ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ได้มอบรางวัล “ttb financial well-being awards 2023” ให้กับ 12 องค์กรชั้นนำที่มีการส่งเสริมชีวิตทางการเงินของพนักงานให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านการเงิน บริหารจัดการหนี้อย่างเป็นระบบ มีความคุ้มครอง และวางแผนลดหย่อนภาษีได้อย่างคุ้มค่า เป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของ ทีทีบี ในการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีรอบด้านให้แก่พนักงานในองค์กรต่างๆ

     นันทพร ตั้งเจริญศิริ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารความสัมพันธ์และประสบการณ์ลูกค้าบุคคล ทีเอ็มบีธนชาต เปิดเผยว่า ธนาคารตอกย้ำพันธกิจและกลยุทธ์ที่ต้องการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานเงินเดือน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ธนาคารมีความเชี่ยวชาญและให้ความสำคัญมาโดยตลอด ทีทีบีจึงได้คัดเลือก 12 องค์กรชั้นนำ เพื่อมอบรางวัล “ttb financial well-being awards 2023” ให้กับองค์กรที่ใช้บัญชีเงินเดือน ทีทีบี ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่ธนาคารจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เนื่องจากมีผลการตอบรับที่ดี

     และจากความสำเร็จตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ทีทีบีได้มอบรางวัลไปแล้วทั้งหมด 22 องค์กร ที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับสวัสดิการและสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการส่งเสริมให้พนักงานเงินเดือนมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น ซึ่งปัจจุบันธนาคารมีการดูแลสิทธิพิเศษด้านการเงินให้กับองค์กรที่มีพนักงานใช้บัญชีเงินเดือน ทีทีบี กว่า 7,700 องค์กร โดยร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ในทิศทางเดียวกัน คือ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจส่งเสริมให้พนักงานได้รับสวัสดิการที่ดี และมีความรู้ในการบริหารจัดการการเงินของตนเองได้รอบด้าน เพื่อให้ชีวิตทางการเงินของพนักงานในองค์กรทุกคนดีขึ้นแบบยั่งยืน ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากขึ้น

     สำหรับรางวัล ttb financial well-being awards 2023” ธนาคารได้ตั้งเป้าที่จะยกระดับความเป็นอยู่ทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับพนักงานแต่ละองค์กร โดยหลักเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อส่งเสริมชีวิตทางการเงินที่ดีของพนักงานรอบด้านทั้ง 4 หัวข้อ 1) ฉลาดออม ฉลาดใช้ (Mindful Spending & Smart Saving) ส่งเสริมการเก็บออม 2) รอบรู้เรื่องกู้ยืม (Healthy Borrowing) ส่งเสริมวินัยการบริหารหนี้ที่ดี 3) ความคุ้มครองที่อุ่นใจ (Sufficient Protection) ส่งเสริมให้พนักงานได้เห็นความสำคัญของการมีความคุ้มครองในทุกด้าน และ 4) วางแผนลดหย่อนภาษี (Tax Planning) ส่งเสริมการวางแผนเพื่อลดหย่อนภาษีให้พอดีกับรายได้ผ่านผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและความคุ้มครองจากประกันทุกประเภท ซึ่ง 12 องค์กรที่ได้รับรางวัลจะได้รับเงินสนับสนุนองค์กร มูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลยกย่องความเป็นเลิศขององค์กร โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท และมีรายชื่อองค์กร ดังนี้

  • รางวัลสำหรับองค์กรที่มีคะแนนรวมสูงสุด แบ่งเป็นบริษัทที่มีพนักงานมากกว่าหรือเท่ากับ 500 คน ได้แก่ บริษัท สินแพทย์ เสรีรักษ์ จำกัด บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด และบริษัทที่มีพนักงานมากกว่า 80 - 500 คน ได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด บริษัท วีก้า ออโตเมชั่น (2000) จำกัด

 

  • รางวัลสำหรับองค์กรที่มีพัฒนาการสูงสุด แบ่งเป็นบริษัทที่มีพนักงานมากกว่าหรือเท่ากับ 500 คน ได้แก่ บริษัท โรงพยาบาล ภัทร จำกัด บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด และบริษัทที่มีพนักงานมากกว่า 80 - 500 คน ได้แก่ บริษัท วัฒนาพรสกรู (1991) จำกัด บริษัท เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเต็ล จำกัด บริษัท ออโต้ แกลเลอรี่ เบสท์สไมล์ จำกัด

 

     นอกจากนี้ ทีทีบียังมีแผนที่จะมอบรางวัล ttb financial well-being award 2024” ครั้งที่ 3 เพื่อสนับสนุนองค์กรที่ใช้บริการจ่ายเงินเดือนกับทีทีบี และมีการส่งเสริมชีวิตทางการเงินที่ดีให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 31 ธันวาคม 2567

     “ทีทีบีได้เดินตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ และตั้งเป้ายกระดับพันธมิตรบริษัทต่าง ๆ ที่ใช้บริการจ่ายเงินเดือนกับทีทีบี เพื่อร่วมกันช่วยสร้างบรรทัดฐานของสวัสดิการใหม่ให้กับพนักงานได้อย่างแท้จริง พร้อมยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมมอบรางวัลนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2567 ธนาคารมุ่งเน้นเกณฑ์การให้คะแนนในเรื่องรอบรู้เรื่องกู้ยืม เพราะทีทีบีมีโซลูชันทางการเงินเพื่อแก้ปัญหาหนี้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น โครงการสวัสดิการพิชิตหนี้ ที่มีโปรแกรมตรวจสุขภาพทางการเงิน สามารถทราบสถานะทางการเงินที่เหมาะสมกับสภาวะการเงินของแต่ละคน พร้อมคอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี! เพิ่มภูมิคุ้มกันการเป็นหนี้ การรวบหนี้ด้วยบ้านหรือรถ สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ (ttb welfare loan) ที่มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 7.99% เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหนี้ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและเป็นพื้นฐานหลัก หากเราได้เข้าไปช่วยเหลืออย่างตรงจุด ก็จะสามารถทำให้พนักงานเงินเดือนมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นในด้านอื่น ๆ ต่อไปได้” นันทพร กล่าวสรุป