เป็นผู้นำยังไงไม่ให้โดดเดี่ยว แนวทางสร้างทีมเวิร์กง่ายๆ ที่ผู้บริหารต้องอ่าน

 

 

     ทุกวันนี้การทำงานเป็นทีมสำคัญมาก หากขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จได้

     ทีมคือการผสมผสานของคนที่แตกต่างหลากหลาย ต่างที่มา ต่างความคิด ต่างพื้นเพความหลัง ต่างความสามารถ ฯลฯ 

      หัวหน้าทีมมีบทบาทสำคัญมากในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากความแตกต่างนั้น ทีมที่ประสบความสำเร็จคือทีมที่สามารถนำจุดแข็งที่แตกต่างกันมาผสมกันในสัดส่วนที่พอเหมาะ จนกลายเป็นทีมที่มีความแข็งแกรงแบบรอบด้าน

     วันนี้มี 3 แนวทางง่ายๆ ในการบริหารจัดการทีมมาฝาก

1. การบริหารจัดการตนเอง : ในฐานะผู้นำ หัวหน้าต้องรู้จักตัวเองเสียก่อนว่าจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองคืออะไร และวิเคราะห์ต่อไปด้วยว่าในทีมขาดคนประเภทใดบ้าง จากนั้นจึงสรรหาคนมาเสริมจุดอ่อนให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มเติมความแข็งแกร่งให้กับทีมงาน

2. การบริหารจัดการสมาชิกในทีม : ผู้นำต้องตระหนักถึงความแตกต่างในความสามารถของคนในทีม รวมถึงนิสัยใจคอของแต่ละคนด้วย เพื่อที่จะได้มอบหมายแจกจ่ายงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามความสามารถ ซึ่งจะทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้นต้องรู้ว่าจะใช้วิธีการใดบริหารคนที่มีอุปนิสัยต่างกันให้ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น

3. การบริหารจัดการงาน : ความคิดสร้างสรรค์ การวางแผน และการวางระบบและขั้นตอนในการงานให้ชัดเจน เป็นหน้าที่สำคัญของหัวหน้าทีม เพราะนอกจากจะช่วยลดทอนความยุ่งเหยิงหรือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้แล้ว ยังช่วยป้องกันโอกาสที่จะผิดใจกันได้อีกด้วย และเมื่อทุกอย่างชัดเจน การกล่าวโทษกันก็จะลดน้อยลง ผลลัพธ์ของงานก็ออกมาดี

     เพียงสามขั้นตอนแค่นี้ ก็ทำให้เราสามารถพาทีมไปถึงฝั่งฝันได้ไม่ยาก ลองดูครับ