เจอปัญหา...ต้องแก้ให้เป็นระบบ

 
 
 
เรื่อง : คัมภีร์เงิน 
 
ทำธุรกิจไม่เจอปัญหาคงเป็นไปไม่ได้ แต่วิธีข้ามกำแพงอย่างไรให้ปลอดภัยต่อธุรกิจที่สุด คงต้องมีเครื่องมือและกลยุทธ์ที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ โดยเรื่องของการแก้ปัญหานั้น มีโมเดลการแก้ปัญหา Simplex โดย Min Basadur อยู่ ซึ่งประกอบไปด้วย 8 ขั้นตอน เชื่อว่าคงจะช่วยให้ SME ทุกคนนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี
 
ขั้นตอนที่ 1 หาปัญหา
 
ส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะต้องมองหาปัญหาอย่างจริงจัง ถึงแม้งานบางอย่างอาจดูดำเนินไปอย่างปกติ การควบคุมสถานการณ์ปัญหาให้ได้เร็วจะช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาฉุกเฉิน ทำให้คุณยับยั้งประเด็นต่างๆ ก่อนที่จะบานปลายได้ 
 
ขั้นตอนที่ 2 หาความจริง 
 
เมื่อได้สิ่งที่คาดว่าจะเป็นปัญหาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาได้แก่ อะไรเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหา ใครเกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ บ้าง มีการใช้ทางออกบ้างหรือไม่ อย่างไร  คนอื่นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวอย่างไร  หากคุณรีบหาทางออกเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ได้เร็ว คุณกำลังเสี่ยงกับการใช้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ และมุมมองที่ไม่กว้างเท่าที่ควร ดังนั้น คุณควรแน่ใจว่าคุณได้ค้นคว้าหาความจริงอย่างละเอียดลออแล้ว 
 
ขั้นตอนที่ 3 กำหนดนิยามปัญหา 
 
ถ้าคุณเข้าใจปัญหา กำหนดนิยามของปัญหาชัดเจน การเขียนความหมายของปัญหาอย่างชัดเจนก็เพื่อให้คุณปักเขตแดนของปัญหาได้เฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ดีอย่างหนึ่งที่จะช่วยคุณในขั้นตอนนี้ก็คือ CATWOE เป็นการช่วยวิเคราะห์สิ่งที่คาดว่าจะเป็นปัญหาโดยมองจาก 6 มุมได้แก่
 
       1) Customers มุมมองของลูกค้า 2) Actors มุมมองของคนในองค์กร 3) Transformation มุมมองของวิธีการหรือขั้นตอนการทำงาน 4) World มุมมองจากระดับบริหารด้านบน 5) Owner มุมมองของเจ้าของกิจการ และ 6) Environment มุมมองกว้างๆ ของสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ขั้นตอนที่ 4  หาทางแก้ 
 
เมื่อมีคำนิยามปัญหาที่ชัดเจนแล้ว คุณก็สามารถคิดทางออกได้หลายๆ แบบ หัวใจสำคัญก็คือต้องเป็นวิธีที่ยืดหยุ่น อย่าลืมว่าคุณต้องมองจากหลายมุมให้มากที่สุด การมองหารูปแบบหรือองค์ประกอบของปัญหาที่คล้ายๆ กัน บางครั้งก็ช่วยหาทางออกได้ การหาความคล้ายคลึงกันในแต่ละประเด็นของปัญหา ท้ายสุดจะช่วยให้คิดหาทางออกจากความคล้ายคลึงนั้นได้ คุณควรเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันร่วมคิดหาหลายๆ ทางออก 
 
ขั้นตอนที่ 5  เลือกทางแก้ 
 
เมื่อได้ไอเดียของทางแกปัญหาที่หลากหลายแล้ว คุณจะต้องประเมินทางแก้ต่างๆ เหล่านั้น ในขั้นตอนนี้คุณจะต้องเข้าไปตัดสินว่าจะกำจัดไอเดียที่ไม่ต้องการ ไม่น่าจะเป็นไปได้ออกไปทันที จากนั้นตัดสินใจว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ต้องการสำหรับทางแก้ที่เป็นไปได้และเหมาะสมที่จะปฏิบัติ ให้คุณเลือกทางแก้ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด 
 
ขั้นตอนที่ 6 วางแผน 
 
คุณอาจคิดว่าเมื่อเลือกทางแก้ปัญหาเสร็จ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการแก้ปัญหา ในความจริงแล้วเป็นเพียงจุดเริ่มของขั้นตอนถัดไป นั่นคือการนำไปใช้ปฏิบัติจริง ในส่วนนี้คุณต้องเตรียมการและวางแผนอย่างมาก สำหรับ SME คงไม่ใช่แผนแก้ปัญหาที่ใหญ่นัก ดังนั้น คุณเพียงแค่ทำ Action Plans ที่กำหนดว่าใคร ทำอะไร อย่างไร เมื่อไหร่ ก็เพียงพอ
 
ขั้นตอนที่ 7 ขายไอเดีย  
 
ส่วนหนึ่งของการวางแผนที่สำคัญก็คือ คุณต้องขายไอเดียในการแก้ปัญหาของคุณว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้บริหาร หัวหน้างาน ฯลฯ) ซื้อให้ได้ คุณอาจเจอการต่อต้านบ้าง ดังนั้น ก่อนที่จะ “ขาย” คุณควรคิดให้รอบคอบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยและสามารถปรับเปลี่ยนแผนได้หากจำเป็น ทางออกที่ดีที่สุด ควรเป็นทางออกที่สนองความต้องการของทุกคนได้ 
 
ขั้นตอนที่ 8 ลงมือทำ  
 
ท้ายสุดนี้เมื่อคุณขายไอเดียได้แล้ว ก็ลงมือจัดการตามขั้นตอนที่วางไว้และนี่เป็นขั้นตอนที่ตื่นเต้นที่สุด เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ นั่นหมายถึงเสร็จสิ้นขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ พักสักครู่ แล้วให้กลับไปเริ่มต้นขั้นตอนที่ 1 ใหม่  การทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จะเป็นการพัฒนาองค์กรของคุณให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปเรื่อยๆ ในอนาคต 
 
 

RECCOMMEND: MANAGEMENT

เจาะเทคนิคการเซฟต้นทุน กลยุทธ์พิชิตเกมธุรกิจฉบับ More Meat หนึ่งในผู้บุกเบิกตลาด Plant based food ไทย

เพราะความตั้งใจดีที่อยากเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค "More Meat" หนึ่งในผู้พัฒนาโปรตีนทดแทนจากพืช (Plant based) จึงให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิตสินค้าตั้งแต่ต้นทางการคัดสรรวัตถุดิบ

มีผลวิจัยหนึ่งบอกว่า ได้งานดีขึ้น 10-15% เมื่อไม่มีหัวหน้าคุม องค์กรควรเลือกทำงาน ตามกฎ VS ยืดหยุ่น

การทำงานมีอยู่ 2 แบบ คือ ทำงานตามกฎเกณฑ์ และทำงานแบบยืดหยุ่น จริงๆ แล้วทั้งสองแบบให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันอย่างไร แบบไหนดีกว่า หรือควรใช้ทั้งสองแบบควบคู่กันไป ลองมาหาคำตอบไปพร้อมกัน

สื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ทักษะจำเป็นต่อความเป็นมืออาชีพในการทำงาน ผู้นำองค์กรควรเรียนรู้

ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแส "ชัชชาติฟีเวอร์" ของ "คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์" กำลังมาแรงต่อเนื่อง หากติดตามมาตลอดจะสังเกตเห็นการตอบคำถามแบบบัวไม่ช้ำ น้ำไม่ขุ่น การสื่อสารลักษณะนี้เรียกกันว่า "constructive communication" หรือสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งผู้นำองค์กรควรฝึกไว้