​เอสซีจี ร่วมกับ ศศินทร์ จัดประกวดแผนธุรกิจสตาร์ทอัพใหญ่ที่สุดในเอเชีย

 
               การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก SCG Bangkok  Business Challenge @ Sasin 2018 – Deep Tech Innovation ได้มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2561  ชิงรางวัลเกียรติคุณพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ  นับว่าเป็นการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคภาษาอังกฤษระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ของนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาทุกสาขาวิชา ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 แต่ยังคงได้รับความสนใจอย่างมากและมีการตอบรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกเพิ่มขึ้นทุกปี 
 

               ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถือเป็นความสำเร็จรวมทั้งเป็นความภาคภูมิใจของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา Startup Ecosystem ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีการสร้างธุรกิจจากนวัตกรรมใหม่ๆ สู่ตลาดโลก สำหรับการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2018 ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Houston Technology Center Asia กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร วิคเตอร์ และ Money Channel 

 

               โดยรอบชิงชนะเลิศวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์  ในการมอบรางวัลเกียรติคุณพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้กับผู้ชนะเลิศการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก SCG Bangkok  Business Challenge @ Sasin 2018 – Deep Tech Innovation ซึ่งได้แก่ทีม CMA Continuous Glucose Monitoring System จาก National Chiao Tung University ประเทศไต้หวัน พร้อมรับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

 


               นอกจากนี้ ยังได้มอบเงินรางวัลให้กับทีมรองชนะเลิศได้แก่ ทีม VIKLAB  จาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ และมอบรางวัล H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Sustainability Award จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้กับผู้ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้แก่ทีม H24U Innova จาก Cambridge Judge Business School มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร พร้อมรับเงินรางวัลมูลค่า 8,000 ดอลลาร์สหรัฐ และประกาศนียบัตรให้กับทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยมี ทีม Fibrovera Wound Dressing จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย, ทีม Grit Trailer Company จาก University of Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา, ทีม Fresh2Joy จาก สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ประเทศไทย, ทีม Cleanopy จาก University of Toronto ประเทศแคนาดา ณ สถาบันบัณฑิตฯ    ศศินทร์
 

               SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2018 – Deep Tech Innovation เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโททั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แสดงศักยภาพและนำเสนอผลงานการวิจัยของตนเอง เพื่อสนับสนุนแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ มุ่งหวังที่จะให้นิสิตนักศึกษาได้นำความรู้วิชาการด้านการบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติเสมือนจริง   และสามารถนำไปพัฒนาด้านการลงทุนได้อย่างแท้จริงและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต


               SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2018 – Deep Tech Innovation ถือว่าได้รับความสนใจอย่างมาก ในปีนี้มีตัวแทน จากสถาบันการศึกษาชั้นนำเข้าร่วมแข่งขันในรอบคัดเลือกถึง 112 ทีม จาก 52 สถาบันการศึกษา ใน 16 ประเทศ จาก 4 ทวีปทั่วโลก โดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศจำนวน 15 ทีม ประกอบไปด้วยสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงชั้นนำระดับโลก จาก 9 ประเทศ  ได้แก่ Cambridge Judge Business School, University of Cambridge สหราชอาณาจักร Middlebury Institute of International Studies at Monterey และUniversity of Oregon สหรัฐอเมริกา University of Toronto ประเทศแคนาดา Nanyang  Technological University ประเทศสิงคโปร์ National Chengchi University และ National Chiao Tung University ประเทศไต้หวัน Queensland University of Technology ประเทศออสเตรเลีย S.P. Jain Institute of Management and Research ประเทศอินเดีย Universiti Teknologi Malaysia ประเทศมาเลเซีย ร่วมด้วยสถาบันการศึกษาจากประเทศไทยได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ 
               นอกจากนี้ ในรอบ Thailand Track Round มีทีมที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 5 ทีมจาก 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์  ได้ทำการแข่งขันและตัดสินเมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดยผู้ชนะเลิศในรอบนี้ได้แก่ทีม OvalPhyte มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งได้รับเงินรางวัล 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ และได้รับสิทธิ์เข้าไปแข่งขันกับ 15 ทีมในรอบรองชนะเลิศ 


               อีกทั้งยังมีรางวัล 99-Second Pitch ซึ่งได้แข่งขันในวันเดียวกัน ผู้ชนะได้แก่ทีม CMA Continuous Glucose Monitoring System, National Chiao Tung University ประเทศไต้หวัน ได้รับเงินรางวัล 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ รางวัล 99-Second Pitch People’s Choice Award ผู้ชนะได้แก่ ทีม Shuddh จาก S.P. Jain Institute of Management and Research ประเทศอินเดีย ได้รับเงินรางวัล 500 ดอลลาร์สหรัฐ

 


               และมีรางวัลพิเศษ Houston Technology Center Asia Innovation Award ที่ตัดสินวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้ชนะได้แก่ทีม Fibrovera Wound Dressing มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ และรองผู้ชนะได้แก่ทีม H24U Innova จาก Cambridge Judge Business School, University of Cambridge สหราชอาณาจักร ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ 


               หลังจากการประกาศรางวัลเสร็จสิ้นทุกทีมที่เข้าแข่งขันได้ไปร่วมในงานเฉลิมฉลองกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา วันสุดท้ายก่อนที่แต่ละทีมจะแยกย้ายกันกลับประเทศ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์  ได้จัด Cultural Tour ให้ผู้เข้าแข่งขัน ได้ชมศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญหลายแห่งของกรุงเทพฯ 

         SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2018 เป็นการแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันนั้น ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขัน แต่เป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่จะออกไปเผชิญกับโลกธุรกิจจริง ทั้งสามวันของการแข่งขัน ทีมนิสิตนักศึกษาจะต้องผ่านการซักถามจากคณะกรรมการหลายชุดเปรียบเสมือนกำลังจะร่วมลงทุนในธุรกิจนั้นๆ อย่างเข้มข้น ซึ่งจะได้ความคิดเห็นจากหลายๆ มุมมอง และเป็นการช่วยปรับกลยุทธ์ทางการธุรกิจให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันนักเรียนและประชาชนทั่วไปที่เข้าชมงานยังมีโอกาสที่ทำความรู้จักกับธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างแท้จริงเพื่อจุดประกายความคิดและเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างตัวเองให้เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ในอนาคตได้  

RECCOMMEND: MARKETING

รวม 14 กลยุทธ์ทำร้านกาแฟให้ยอดพุ่ง จาก 4 ธุรกิจที่ทำแล้วเห็นผลจริง

ในปัจจุบันมีร้านกาแฟเกิดขึ้นมากมายเหมือนกับดอกเห็ด บางร้านก็ร่วงโรยไปบ้าง บางร้านก็อยู่ต่อได้ วันนี้ทาง SME THAILAND ONLINE จะพาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไปดูว่า 4 ธุรกิจร้านกาแฟที่เราคัดมาบางร้านก็ยอดพุ่งถึง 200 เปอร์เซ็นต์ ใช้กลยุทธ์อะไรในการทำธุรกิจกาแฟกัน

How to ลดต้นทุนค่าขนส่ง สู้วิกฤตน้ำมันแพง

จากปัญหาราคาน้ำมันดีดตัวเพิ่มสูงขึ้น ล้วนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจทั้งน้อยใหญ่ ไม่ว่าร้านค้าออนไลน์ เจ้าของแบรนด์สินค้า หรือแม้แต่โรงงานผลิตรายใหญ่ ทำให้ต้นทุนสินค้าเพิ่มสูงขึ้น