รุกตลาดจีนผ่าน E-Commerce ช่องทางธุรกิจไทยทำเงิน

 

 

เรื่อง : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

    ช่องทางค้าออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการถือได้ว่ามีความได้เปรียบด้านต้นทุนการจำหน่ายที่อยู่ในระดับต่ำ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายสามารถทำได้ชัดเจน รวมไปถึงความรวดเร็วและสะดวกในการประชาสัมพันธ์สินค้าหากเทียบกับช่องทางจำหน่ายธรรมดา 

    สำหรับการเข้าสู่ตลาดจีน ช่องทางออนไลน์เปรียบเหมือนช่องทางลัดสำหรับผู้ประกอบการไทยที่สามารถแทรกตัวลงสู่พื้นที่ในเมืองและชนบท ที่ล่าสุด จีนได้แต่งตั้งให้ศูนย์โลจิสติกส์นานาชาติเมืองซีอาน (International Trade and Logistics Park: ITL) ให้เป็นท่าสินค้าทางบกครบวงจรแห่งแรกของประเทศจีนที่ตั้งอยู่ในมณฑลส่านซี และเป็นศูนย์ทดลองการค้าข้ามแดนผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งที่สองของภาคตะวันตกเฉียงเหนือต่อจากนครหนิงเซี้ย ซึ่งจะเป็นช่องทางที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้แก่ธุรกิจไทย และจะช่วยเร่งผลักดันสินค้าอุปโภคบริโภคเข้าสู่พื้นที่ด้านในของประเทศจีนที่นับวันจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ 
 

    จากพฤติกรรมผู้บริโภคจีนที่มีแนวโน้มในการซื้อหาสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และนิยมสินค้าหลากหลายชนิดจากต่างประเทศ ทำให้เป็นโอกาสเข้าสู่ตลาดจีนสำหรับผู้ประกอบการไทยที่มีความสนใจ ทั้งนี้ สำหรับช่องทางการค้าออนไลน์ในการเข้าสู่ตลาดจีนสามารถทำได้ทั้งการเข้าสู่ตลาดด้วยตนเองและการหาพันธมิตรชาวจีน โดยควรเลือกให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ ซึ่งการเริ่มต้นนำสินค้าเข้าสู่ตลาดค้าออนไลน์สามารถทำได้โดยผ่านช่องทางสำคัญ ได้แก่ 

•    การส่งตรงจากไทย สร้างเว็บไซต์เป็นตัวกลาง  เหมาะสำหรับธุรกิจเกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ ยากแก่การลอกเลียนแบบ รวมไปถึงสินค้าในระยะแรกเริ่มทดลองตลาด

•    การส่งตรงจากไทย ผ่านเว็บไซต์ฝากขายนอกประเทศจีน (3rd Party Platform) การขายสินค้าผ่านช่องทางนี้มีข้อดีคือ การมีช่องทางการขายเพิ่มมากขึ้นกว่าช่องทางแรก และได้ประโยชน์จากการอาศัยฐานลูกค้าเดิมของเว็บไซต์ฝากขายนั้นๆ รวมไปถึงการใช้วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว


•    การจัดตั้งเว็บไซต์ในจีน จดทะเบียนธุรกิจเป็นบริษัทสัญชาติจีนเพื่อเปิดร้านค้าออนไลน์ ซึ่งข้อดีของการใช้วิธีนี้คือ สามารถเข้าใจแนวโน้มตลาดจีนได้ดีกว่าสองวิธีแรก การส่งสินค้าและการบริการหลังการขายสามารถทำได้รวดเร็ว 

•    การจัดตั้งเว็บไซต์ในจีนและลงทะเบียนเปิดร้านค้าผ่านเว็บไซต์ตัวกลางในการขายสินค้าออนไลน์ของจีน ถือได้ว่าเป็นช่องทางเชิงรุกที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคชาวจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพจากฐานลูกค้าที่มีจำนวนมาก นอกจากนี้ ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเปิดหน้าร้านในเว็บไซต์ตัวกลางของจีนเดิมธุรกิจจำเป็นต้องมีการจดทะเบียนเป็นบริษัทในจีน อย่างไรก็ดี ล่าสุด เว็บไซต์ฝากขายสินค้าชื่อดังบางเว็บไซต์ ได้เริ่มเปิดโอกาสให้สินค้าจากต่างประเทศที่เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าหรือได้รับสิทธิ์การจำหน่าย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นผู้ขายในเว็บไซต์ได้

 

 
 
    อย่างไรก็ดี นอกจากการเลือกช่องทางการเข้าสู่ตลาดค้าออนไลน์ที่เหมาะสมของธุรกิจแล้ว ผู้ประกอบการไทยควรศึกษารายละเอียดที่สำคัญอื่น อาทิ กฎระเบียบการห้ามนำเข้าและภาษีของจีนเพื่อวางแผนกลยุทธ์ด้านราคา ขั้นตอนการสรรหาพันธมิตรชาวจีน โดยพิจารณาจากความน่าเชื่อถือ ฐานลูกค้าเดิมและศักยภาพในการเข้าถึงลูกค้าใหม่ ประสบการณ์การทำงาน ขนาดของธุรกิจ รวมไปถึงประสบการณ์และความคุ้นเคยกับธุรกิจค้าออนไลน์
 
    นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับธุรกิจที่มีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง การชำระค่าสินค้า ที่การชำระผ่านระบบชำระเงินตัวกลางของจีนเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมในการสั่งสินค้าออนไลน์ในจีน ในขณะที่การชำระผ่านบัตรเครดิตต่างประเทศไม่เป็นที่นิยมในการซื้อสินค้าของชาวจีน และภาษาจีนเป็นสิ่งสำคัญในการทำติดต่อกับผู้ซื้อชาวจีน ทั้งจากการเริ่มต้นสร้างหรือพัฒนาเว็บไซต์ให้มีภาษาจีน รวมไปถึงใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารทำธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการต้องการทำตลาดในจีน

 

 

    ทั้งนี้ ในระยะ 2-3 ปีข้างหน้า คาดว่า ตลาดการค้าปลีกออนไลน์ของจีนจะยังเติบโตเฉลี่ยต่อปีมากกว่าร้อยละ 30 และมีการขยายตลาดเข้าสู่พื้นที่ภายในประเทศมากขึ้น โดยมีปัจจัยหนุนสำคัญได้แก่การสนับสนุนของรัฐบาลจีนในการพัฒนาและขยายโครงข่ายโทรคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และการเข้ามามีบทบาทดูแลการซื้อขายออนไลน์ 

    สำหรับผู้ประกอบการไทยที่มีความสนใจในตลาดค้าปลีกออนไลน์ของจีน นอกจากจะเลือกช่องทางการเข้าสู่ตลาดค้าออนไลน์ที่เหมาะสมของธุรกิจแล้ว ผู้ประกอบการควรศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจีนที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงรายละเอียดขั้นตอนการนำสินค้า กฎระเบียบ การหาพันธมิตร และรายละเอียดปลีกย่อยที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้การเข้าสู่ตลาดจีนเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

Create by smethailandclub.com

RECCOMMEND: MARKETING

ส่อง 10 ธุรกิจดาวรุ่งปี 65 ธุรกิจไหนคู่แข่งมาก ธุรกิจไหนคู่แข่งน้อย

ในยุคหนึ่งอาชีพราชการเคยเป็นที่ใฝ่ฝันของใครต่อใครหลายคน แต่มาถึงยุคนี้อย่าว่าแต่อาชีพราชการ หลายๆ อาชีพที่เคยเป็นคณะยอดนิยมในมหาวิทยาลัยก็ยังเปลี่ยนไป และนอกรั้วมหาวิทยาลัยก็มีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายทุกวันนี้

เปลี่ยน ผู้ซม ให้เป็น ผู้ซื้อ จากคนดูให้เป็นลูกค้าตัวจริง

โดยส่วนใหญ่แล้วเวลาทำการตลาดผู้ประกอบการธุรกิจส่วนมากมักพุ่งเป้าไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เข้ามาซื้อสินค้าของตนเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆ แล้วนั้นอาจเป็นเพียงแค่ 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เพราะยังมีลูกค้าอีกมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ด้วยกันที่เป็นเพียงผู้เฝ้ามอง แวะเข้ามาดู แต่สุดท้ายก็ปล่อยมือไป

ทำอย่างไรให้แบรนด์เติบโตครองใจลูกค้ายาวนาน กรณีศึกษา Decathlon ที่กำลังก้าวสู่ปีที่ 47

หากพูดถึงธุรกิจค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ที่คุณภาพดีราคาไม่แพงก็ต้องยกให้แบรนด์ “อิเกีย” จากสวีเดนที่ขึ้นแท่นร้านขายเครื่องเรือนและของใช้ในบ้านที่มีขนาดใหญ่สุดในโลก