How to เปลี่ยน SME เป็น ‘Design Thinker’ คิดเชิงออกแบบ ให้สินค้าขายรุ่ง
Main Idea
 
 
  • ไม่ใช่แค่ตัวสินค้านะที่ต้องให้ความสำคัญกับการออกแบบ (Design) แม้แต่ความคิดก็ใช้วิธี “Design Thinking” หรือ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ มาทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้
 
  • Design Thinking  เป็นกระบวนการวางแผนให้ได้มาซึ่งทางออกและการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถนำไปปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น ในทางธุรกิจยังช่วยสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดอีกด้วย
 
  • มาเปลี่ยน SME อย่างคุณ ให้กลายเป็น Design Thinker เพื่อไปสู่ความสำเร็จที่ไวกว่าเก่า ด้วย 5 ขั้นตอนนี้กัน!
      ในช่วงที่ผ่านมามีการพูดถึง “Design Thinking” หรือ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ว่าจะเป็นหนึ่งในคำตอบ
และทางออกที่จะทำให้ธุรกิจเข้าใกล้ความสำเร็จ ปรับปรุงการทำงานได้ดีขึ้น และช่วยให้สินค้าที่ทำออกมาขายได้
           

     แต่ถึงตอนนี้จะมีผู้ประกอบการสักกี่รายที่เข้าใจคำว่า Design Thinking และจะเปลี่ยนตัวเองไปสู่การเป็น
Design Thinker กับเขาได้อย่างไร มาหาคำตอบเรื่องนี้ไปพร้อมกัน!!
               
  • Design Thinking คืออะไร ดีอย่างไรกับธุรกิจ


     Design Thinking คือกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เป็นกระบวนการวางแผนให้ได้มาซึ่งทางออกและการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ต่อเนื่องถึงการนำไปปรับปรุงการทำงานในบริษัทหรือภายในองค์กรให้ดีขึ้น นอกจากนี้ในทางธุรกิจยังสามารถช่วยสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ดีขึ้นด้วย
               

     สำหรับผู้ประกอบการ SME คงเกิดคำถามว่า แล้วทำอย่างไรถึงจะมีความคิดเชิงออกแบบอย่างใครเขาได้ และนี่คือ 5 ขั้นตอนง่ายๆ ที่จะเปลี่ยนผู้ประกอบการอย่างคุณให้เป็น Design Thinker

1. Empathize : เห็นใจลูกค้า
     

     การเห็นใจลูกค้าในบริบทนี้คือการพูดคุยสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมลูกค้าเพื่อรับทราบและทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งจะเห็นปัญหาจากลูกค้าที่ไม่ใช่มุมมองฝ่ายเดียว แต่เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจกับจุดอ่อนได้อย่างตรงจุด ด้วยการสัมภาษณ์ในเชิงคุณภาพและการสังเกตมากกว่าการทำแบบสอบถามที่เน้นเชิงปริมาณ ด้วยการเก็บข้อมูลจากลูกค้ากลับมาเพื่อมายืนยันความคิดว่าเข้าใจถูกหรือไม่โดยลักษณะดังกล่าว


     ทั้งนี้จะมีข้อจำกัดในการเก็บและเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก ดังนั้นเวลาสัมภาษณ์ลูกค้าจึงควรถามเพื่อให้แสดงความคิดเห็น โดยเป็นการตั้งคำถามปลายเปิด ที่ไม่ได้ต้องการคำตอบเพียงใช่หรือไม่ใช่ การสัมภาษณ์ในแต่ละครั้งควรจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 20-30 นาที เพื่อเป็นการละลายพฤติกรรม และทำความรู้จักกันให้มากขึ้น อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญคือการสังเกตพฤติกรรมว่าลูกค้าเต็มใจที่จะแชร์ข้อมูลให้เราหรือไม่

2. Define : ชำแหละปัญหา


     หลังจากที่ทำความเข้าใจกับปัญหาของลูกค้า ที่ได้ทำการสอบถามตรงจากลูกค้าแล้วนั้น ขั้นตอนนี้คือการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไร ขั้นตอนนี้จึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญว่าที่มาที่ไปของปัญหาคืออะไร แล้วจึงค่อยสรุปว่าช่องทางในการแก้ปัญหาคืออะไร

3. Ideate : หาไอเดีย


      ในขั้นตอนนี้จะเป็นการระดมไอเดียและความคิดร่วมกันระหว่างทีม เพื่อนำเสนอไอเดียที่ใหม่และแปลก เน้นในเรื่องของความสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการค้นหาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะสามารถพัฒนารูปแบบและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างตรงจุด และสามารถกลบปัญหาที่เกิดขึ้นกับสินค้าและผลิตภัณฑ์เดิมให้มีการพัฒนาไปสู่สิ่งใหม่มากขึ้น

4. Prototype : ทำให้เห็นตัวอย่าง


     เมื่อได้รวบรวมข้อมูลมาจนถึงขั้นตอนนี้ จะสามารถนำความเข้าใจที่บันทึกได้จากการสัมภาษณ์ความต้องการของลูกค้า รวมถึงได้มองเห็นปัญหา และรวบรวมไอเดียและความคิดสร้างสรรค์นั้นมาแล้วทั้งหมดนั้น ขั้นตอนนี้จะเป็นการเริ่มผลิตและสร้างรูปแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ให้เห็นอย่างเป็นชิ้นเป็นอัน และมองเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น เป็นสิ่งที่จับต้องได้ จึงจะมองเห็นได้ชัดขึ้นและสามารถพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

5.Test : ทดสอบขั้นตอนสุดท้าย


     ในข้อนี้คือขั้นตอนของการทดสอบฟีดแบคของลูกค้าต่อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เราทำออกมา เพื่อหาจุดบกพร่อง และจุดเด่นของสินค้าให้มากขึ้น จะได้นำกลับมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม แต่อย่างไรก็ตามการทำกระบวนการคิดแบบ Design Thinking ทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ ไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัว เมื่อทำทั้งหมดเสร็จแล้ว 1 รอบ สามารถย้อนกลับไปกลับมา เพื่อพัฒนาสินค้าที่ดีขึ้นกว่าเดิมต่อไปได้
 
     5 คุณสมบัติของ Design Thinker ที่ SME ต้องมี
               

     ทั้งนี้การเป็น  Design Thinker จะต้องมี Mindset ในการออกแบบ 3 ข้อด้วยกัน นั่นคือ 1.Human Values ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับใจ 2.Technology ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงเทคโนโลยีที่เพียงพอหรือไม่ รวมถึงทรัพยากร เรามีคนที่มีความสามารถที่ตรงกับการออกแบบหรือเปล่า 3.Enterprise ความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ ว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นจำเป็นจะต้องนึกถึงต้นทุน ความเสี่ยง ผลกำไรที่จะได้รับว่าคุ้มค่าหรือไม่
               

     SME ที่อยากออกจากกับดักความคิด ทำสินค้าอะไรออกมาก็ไม่โดนใจลูกค้าสักที สามารถเริ่มศึกษากระบวนการคิดแบบ Design Thinking เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้
 

ที่มา : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)
 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

RECCOMMEND: MARKETING

การตลาดของคนเกาหลี ขายของแบบไหน สะกดให้นักช้อปซื้อของจนเพลินกระเป๋า

เวลาพูดถึงการท่องเที่ยวเกาหลี หลายคนก็จะนึกถึงแสงและความโมเดิร์น นึกถึงย่านช้อปปิ้ง แต่รู้ไหมว่าจริงๆ แล้วคนเกาหลีกลับมีวิธีทำการตลาด ขายสินค้าได้อย่างน่าสนใจเช่นกัน

หายนะทางธุรกิจ บริษัทระดับโลกยังเจ๊ง เมื่อมองตัวเองไม่ออก อาการของ Marketing Myopia

"Marketing Myopia" หรือ การตลาดสายตาสั้น คือ อาการมองตัวเองไม่ออก ซึ่งหลายแบรนด์ธุรกิจเคยตกม้าตายเพราะคำนี้มาแล้ว ยกตัวอย่างเช่น โกดักที่คิดค้นกล้องดิจิทัลไว้ แต่กลับเก็บไว้เฉยๆ เพราะคิดว่าตัวเองอยู่ในธุรกิจผลิตฟิล์ม

ลูกค้า นักออกแบบสินค้าที่ดีที่สุดในโลก เปลี่ยนผู้บริโภคมาเป็นผู้ช่วยทางธุรกิจได้ยังไง

ในขณะที่หลายธุรกิจกำลังหมกหมุ่นว่าจะผลิตสินค้าอะไรดี จริงๆ แล้วพวกเขามีนักออกแบบที่ดีอยู่ใกล้ๆ ตัวตลอดนั่นเอง ซึ่งก็ไม่ใช่ใคร "ลูกค้า" ของพวกเขานั่นเอง