ความต่างของผู้บริโภค Gen Y และ Gen Z ที่แบรนด์ต้องรู้ก่อนวางแผนการตลาด

               

        วางแผนการตลาดสำหรับปีหน้ากันหรือยัง?


          ช่วงนี้ผู้บริหาร นักการตลาด และเจ้าของแบรนด์จะต้องเร่งค้นคว้าและหาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับการวางแผนการตลาดสำหรับปี พ.ศ 2565


          ซึ่ง ณ เวลานี้กลุ่มคนมิลลิเนียล หรือ Gen Y กลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีจำนวนมากที่สุดในโลกแล้ว คือมีถึง 1.8 พันล้านคนทั่วโลก หรือคิดเป็น 23 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด แต่บางครั้งก็มีความเชื่อผิดๆ คิดว่าคน Gen Y กับ Gen Z จะคล้ายคลึงกัน เพราะต่างก็เป็นคนยุคดิจิทัลทั้งคู่ แต่ความจริงแล้วคน 2 รุ่นนี้มีลักษณะเฉพาะที่ต่างกันหลายอย่างเลยล่ะ