จับตาตลาดผู้สูงวัย เมื่อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในจีนขายดี แซงหน้าผ้าอ้อมเด็ก

TEXT :    กองบรรณาธิการ

 

         เมื่อพูดถึงตลาดผ้าอ้อมใครๆ ก็ต้องนึกถึงกลุ่มเด็กทารกและเด็กเล็ก แต่ในวันนี้ตำแหน่งดังกล่าวกลับถูกช่วงชิงไปเมื่อผู้ใช้งานหลักไม่ใช่กลุ่มเด็กอีกต่อไป แต่คือประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จนล่าสุดยอดขายผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในจีน แซงหน้าผ้าอ้อมเด็กไปแล้ว!

       จากการเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ของผู้สูงอายุในจีน โดยองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าภายในปี 2593 หรือราว 30 ปีข้างหน้าจะมีชาวจีนมากกว่า 330 ล้านคนทีเดียวที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ในขณะที่อัตราการเกิดใหม่ของประชากรในประเทศกลับลดลงจาก 5.9 ในปี 2504 เป็น 1.3 ในปีที่ผ่านมา แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เริ่มสำรวจในปี 2495 เป็นต้นมา

        จากสถิติตัวเลขดังกล่าวทำให้สำนักข่าวของจีน Financial Times (FT) ทำการคาดคะเนว่าภายในปี 2568 ยอดขายผ้าอ้อมผู้ใหญ่อาจแซงหน้ายอดขายผ้าอ้อมสำหรับเด็กทารก สอดคล้องกับข้อมูลของอีกหลายสำนักโดยนักวิเคราะห์จาก CLSA ตลาดทุนและกลุ่มการลงทุนขนาดใหญ่คาดการณ์ว่าตลาดผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในจีนสามารถเติบโตจาก 800 ล้านดอลลาร์ในปี 2563 เป็น 16,000 ล้านดอลลาร์ได้ภายในปี 2571 และในปี 2583 อาจมีมูลค่าสูงถึง 30,000 ล้านดอลลาร์

        นอกจากนี้ยังมีข้อมูลด้านสุขภาพระบุพบว่าในปี 2562 มีผู้หญิงชาวจีนจำนวนมากประสบปัญหาภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ โดยผู้หญิงจีนอายุ 60 ปีขึ้นไปกว่าร้อยละ 61  มีอาการกลั้นปัสสาวะ

        จากข้อมูลดังกล่าว ทำให้ผู้ผลิตผ้าอ้อมบางรายเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการทำตลาด เพื่อโปรโมตสินค้าในกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น เริ่มจาก Unicharm ผู้ผลตผ้าอ้อมจากญี่ปุ่น หนึ่งแบรนด์สินค้าขายดีอันดับต้นๆ ของผ้าอ้อมในประเทศจีนก็เริ่มมีการทุ่มงบประมาณการตลาดให้กับผ้าอ้อมผู้ใหญ่มากกว่าผ้าอ้อมสำหรับทารก