เลือกรูปแบบธุรกิจแบบไหนดี? เจ้าของคนเดียว - ห้างหุ้นส่วน – บริษัทจำกัด

TEXT : กองบรรณาธิการ

 

     อาจเป็นหนึ่งคำถามในใจของผู้ประกอบการธุรกิจว่าหลังจากวางแผนการทำธุรกิจไปเรียบร้อยแล้วเราควรจะเลือกทำธุรกิจในรูปแบบไหนระหว่างเป็นเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน หรือจดเป็นในรูปแบบบริษัทอันไหนจะดีกว่ากันหรือเหมาะสมกับตัวเรามากที่สุด ต่อไปนี้ คือ ข้อมูลเปรียบเทียบให้เห็นถึงข้อดีข้อด้อยของรูปแบบแต่ละอย่าง เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจให้ง่ายขึ้นกัน

เจ้าของคนเดียว

รูปแบบ : ธุรกิจบุคคลธรรมดา

ข้อดี 

 • มีอำนาจการบริหารงานเต็มที่
 • สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
 • ผลกำไร/ขาดทุนนั้น ได้รับเต็มๆ คนเดียว ไม่ต้องแบ่งใคร

 

ข้อด้อย 

 • เงินลงทุนมีจำนวนจำกัด
 • หากต้องกู้ยืมมีเครดิตน้อยกว่าการมีหุ้นส่วนหรือเป็นบริษัทจำกัด
 • หนี้สิ้นต้องรับผิดชอบคนเดียว
 • ความน่าเชื่อถือน้อย

 

ภาษี :

 • สียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อัตราก้าวหน้าสูงสุด 35 %

 

ห้างหุ้นส่วน

รูปแบบ : ระดมทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญ (ไม่จดทะเบียน), ห้างหุ้นส่วนสามัญ (จดทะเบียน) และห้างหุ้นส่วนจำกัด

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน : 1,000 บาท

ข้อดี 

 • ระดมเงินทุนได้มากขึ้น
 • ความน่าเชื่อถือปานกลาง
 • การลงทุนไม่มีขั้นต่ำ สามารถลงเป็นเงิน ทรัพย์สิน และแรงงานได้

 

ข้อด้อย :

 • การบริหารงานต้องปรึกษากับหุ้นส่วน
 • การตัดสินใจล่าช้าลง ต้องผ่านมติเป็นเอกฉันท์จากหุ้นส่วน
 • ผลกำไร/ขาดทุนหารเฉลี่ยกับหุ้นส่วน
 • ความรับผิดชอบต่อหนี้สิ้น แบ่งเป็น
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ (จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้)
  • ไม่จำกัดความรับผิดชอบในหนี้สิน
  • เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เป็นหุ้นส่วนใช้หนี้จากสินทรัพย์ส่วนตัวได้
  • ผู้หุ้นส่วนมีสิทธิเข้าจัดการกับห้างหุ้นส่วนได้ หรือตั้งตัวแทนเป็นผู้จัดการได้
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด มี 2 รูปแบบ(มีทั้งแบบจำกัดความรับผิดชอบ และไม่จำกัดความรับผิดชอบ)
  1. แบบไม่จำกัดความรับผิดชอบ ต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้สิ้นทั้งปวงโดยไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิสามารถเข้ามาร่วมตัดสินใจและบริหารจัดการได้
  2. แบบจำกัดความรับผิดชอบ (ไม่สามารถลงทุนเป็นแรงงานได้) รับผิดจำกัดเพียงจำนวนเงินที่ตนลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น แต่ไม่สามารถมีสิทธิตัดสินใจและเข้ามาบริหารจัดการได้
 • เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ใช้หนี้จากสินทรัพย์ส่วนตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบได้

 

ภาษี 

 • กรณีไม่จดทะเบียน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราก้าวหน้าสูงสุด 35 %
 • กรณีจดทะเบียนนิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 20 %

 

บริษัทจำกัด

รูปแบบ : ต้องมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 คน โดยแบ่งเงินลงทุนออกเป็นมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน หุ้นละไม่ต่ำกว่า 5 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน : 5,000 บาท

ข้อดี 

 • สามารถระดมทุนได้ง่าย และจำนวนมาก
 • ความรับผิดชอบหนี้สิ้นจำกัดเฉพาะมูลค่าที่ยังไม่ชำระ
 • มีความน่าเชื่อถือมาก

 

ข้อด้อย 

 • การบริหารงานต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
 • ผลกำไร/ขาดทุน : แบ่งเงินปันผลตามผู้ถือหุ้น

 

ภาษี 

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 20 %

   

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: MARKETING

การตลาดของคนเกาหลี ขายของแบบไหน สะกดให้นักช้อปซื้อของจนเพลินกระเป๋า

เวลาพูดถึงการท่องเที่ยวเกาหลี หลายคนก็จะนึกถึงแสงและความโมเดิร์น นึกถึงย่านช้อปปิ้ง แต่รู้ไหมว่าจริงๆ แล้วคนเกาหลีกลับมีวิธีทำการตลาด ขายสินค้าได้อย่างน่าสนใจเช่นกัน

หายนะทางธุรกิจ บริษัทระดับโลกยังเจ๊ง เมื่อมองตัวเองไม่ออก อาการของ Marketing Myopia

"Marketing Myopia" หรือ การตลาดสายตาสั้น คือ อาการมองตัวเองไม่ออก ซึ่งหลายแบรนด์ธุรกิจเคยตกม้าตายเพราะคำนี้มาแล้ว ยกตัวอย่างเช่น โกดักที่คิดค้นกล้องดิจิทัลไว้ แต่กลับเก็บไว้เฉยๆ เพราะคิดว่าตัวเองอยู่ในธุรกิจผลิตฟิล์ม

ลูกค้า นักออกแบบสินค้าที่ดีที่สุดในโลก เปลี่ยนผู้บริโภคมาเป็นผู้ช่วยทางธุรกิจได้ยังไง

ในขณะที่หลายธุรกิจกำลังหมกหมุ่นว่าจะผลิตสินค้าอะไรดี จริงๆ แล้วพวกเขามีนักออกแบบที่ดีอยู่ใกล้ๆ ตัวตลอดนั่นเอง ซึ่งก็ไม่ใช่ใคร "ลูกค้า" ของพวกเขานั่นเอง