ส่งออก...คุณพร้อมหรือยัง

 เรื่อง : สิทธิโชค ชัยวรรณ

     การขายสินค้าและบริการให้กว้างไกลขึ้น ฐานลูกค้าและคู่ค้าที่มากขึ้น หมายถึงผลกำไรและสภาพคล่องที่ดูน่าตื่นเต้นเร้าใจสำหรับเจ้าของธุรกิจ ในบทความนี้ เราขอนำเสนอ “เช็คลิสต์” ทีจะคอยเป็นเพื่อนคู่ใจให้คุณได้พิจารณาให้ถี่ถ้วน และมั่นใจมากขึ้น มีเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณก้าวขึ้นเป็นผู้ส่งออกสินค้าที่ประสบความสำเร็จมากมายหลายแง่หลายมุม โดยการเตรียมความพร้อมของคุณให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมั่นใจ

“8 ความพร้อมที่คุณควรพิจารณาก่อนส่งออกสินค้า”

การก้าวขยายพื้นที่สำหรับธุรกิจให้กว้างขึ้นหมายถึงการปรับตัวในทุกๆมิติของกลไกการทำงานในองค์กร

1. เป้าหมายและการยอมรับ

     ปราชญ์ได้กล่าวไว้ว่า “สิ่งที่แน่นอนก็คือสิ่งที่ไม่แน่นอน” สิ่งแรกที่ผู้ประกอบการต้องพร้อม นั่นคือสินค้าและบริการจะต้องมีกลุ่มเป้าหมายคู่ค้าที่แน่นอน และสามารถเข้าถึงได้

         นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะต้องสามารถขับเคลื่อน พัฒนาความสัมพันธ์การค้าให้เกิดความแน่นอนชัดเจน และปรับตัวเพื่อเตรียมรับรูปแบบธุรกิจใหม่ที่อาจจะไม่เหมือนเดิม

2. ความพร้อมของบุคลากร

     บุคลากร ถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้มุ่งไปสู่เป้าการผลิตและการขายที่ตั้งไว้  ฉะนั้น ความพร้อมของพนักงานในการรองรับความท้าทายที่เกี่ยวเนื่องกับการติดต่อสื่อสารและตลาดใหม่จึงสำคัญ เพราะการเชื่อมต่อกันระหว่างคู่ค้าจำเป็นต้องมีความฉับไวและชัดเจน ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมในการสื่อสารได้ดี ความพร้อมเช่นนี้ถือ


3.เงินทุนและแหล่งทุนที่ดี 

     สิ่งนี้ถือว่าเป็นแหล่งน้ำทิพย์ที่คอยบรรเทาดับกระหายในยามยาก การซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศต้องถือกฎหมายและความน่าเชื่อถือเป็นหลัก เงินตราต่างสกุลอาจส่งผลในเรื่องของกำไรขาดทุนได้โดยง่าย ความน่าเชื่อถือของแหล่งทุนทั้งของเราและคู่ค้าก็ต้องได้รับการตรวจสอบถึงความแน่ใจ ดังนั้น จึงต้องตรวจสอบธุรกิจของคุณว่ามีแผนรองรับ และสามารถบริหารความเสี่ยงได้มากน้อยขนาดใด โดยเฉพาะเรื่องภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆเป็นระบบที่ต้องศึกษาอย่างถ้วนถี่

4. ความสามารถในการแข่งขัน

     ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในคุณภาพและบริการของสินค้ามากเพียง  เพราะการเข้าไปกระโจนเข้าไปในตลาดใหม่นั้น จำเป็นต้องหาช่องว่างให้สินค้าของผู้ประกอบการแทรกตัวเข้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ท้าทายและน่าตื่นเต้น อีกทั้งผู้ประกอบการจะต้องทำการบ้านเพิ่มเติม เช่น การศึกษาตลาด วัฒนธรรม คู่แข่ง สิ่งเหล่านี้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้ เพื่อช่วยให้เห็นโอกาส และรับรู้ถึงความเสี่ยงว่ามีมากน้อยแค่ไหน

5. การปรับแต่งสินค้าให้เหมาะสม

     เนื่องจากผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการเป็นสินค้าหน้าใหม่ในโลกใบใหญ่ ความยืดหยุ่นในการปรับลักษณะและคุณภาพสินค้า จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้สินค้าของผู้ประกอบการเข้าได้กับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ เพราะตลาดที่มีการแข่งขันนี้ อาจไม่ใช่ตลาดที่คุ้นเคย สินค้าบางชนิดจึงจำเป็นต้องมีฉลากข้อมูลสินค้าที่ชัดเจน หรือต้องมีคุณลักษณะที่ตรงตามกฎหมายที่ควบคุมไว้

6. การขนส่ง

     เป็นที่แน่นอนว่าการขนส่งในปัจจุับันมีบริการและทางเลือกมากมาย จึงเป็นที่น่าสนใจและจำเป็นที่จะต้องเลือกให้แน่ใจว่าการขนส่งในแบบที่ผู้ประกอบการเลือกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณภาพสินค้าและความคล่องตัวของการบริการ และที่แน่นอนที่สุดก็คือผลกำไรที่ได้จากการประกอบธุรกิจ

7. ตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า

     การทำความรู้จักและมอบหมายให้มีตัวแทนกระจายสินค้าและดูแลการค้าในตลาดใหม่เป็นเรื่องที่คลายความปวดหัวให้กับผู้ส่งออกไปเปราะหนึ่ง เพราะผู้แทนกระจายและจำหน่ายสินค้าสามารถติดต่อกับผู้บริโภคและคู่ค้าโดยตรง และหมายรวมไปถึงในเรื่องการให้บริการหลังการขาย อีกทั้งความรู้และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าและบริการสามารถทำการถ่ายทอดให้กับตัวแทนเพื่อบริการลูกค้าได้รวดเร็วและให้ความมั่นใจกับลูกค้ามากขึ้น

8. จำนวนการส่งออก

     ปริมาณการผลิตสินค้าของธุรกิจเป็นดัชนีตัวหนึ่งที่บ่งบอกได้ว่า สินค้าของผู้ประกอบการพร้อมแล้วหรือยังที่จะส่งออกไปขายยังต่างแดน และเป็นที่น่าสนใจว่า หากตลาดในประเทศต้องการสินค้ามากขึ้นจะมีแผนรองรับความต้องการของต่างประเทศอย่างไร 

      ทั้ง 8 ความพร้อมที่นำเสนอนี้ ถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจไม่ต้องคิดไกลถึงอินโดนีเซีย แต่พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซียและสิงคโปร์เป็นหมู่ประเทศที่เราสามารถติดต่อกันได้ทางบกอย่างสะดวกสบาย อีกทั้งการเปิดประเทศของพม่าก็ยังส่งผลให้เกิดอุปสงค์ที่มากล้นสำหรับผู้ประกอบการไทยอย่างเราๆ 

     ท้ายนี้ การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในเมืองไทยมีผลต่อผลประกอบการอย่างมาก การที่จะมีฐานการผลิตในประเทศที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยควรตระหนักอย่างยิ่ง ราคาสินค้าสะท้อนคุณภาพเป็นสำนวนที่เราทราบตลอดเวลา ฉะนั้นแม้จะมีฐานการผลิตในหรือนอกประเทศ การส่งออกสินค้าข้ามประเทศจึงเป็นหนทางที่น่าท้าทายในการทำกำไรและความมั่งคั่งให้กับธุรกิจของคุณ

Create by smethailandclub.com

RECCOMMEND: MARKETING

ส่อง 10 เทรนด์ธุรกิจเกษตรทำเงินในตลาดโลก

 หนึ่งในปัจจัยสี่พื้นฐานสำคัญของมนุษย์คือ “อาหาร” นี่อาจส่งผลต่อกระแสธุรกิจที่กำลังมาแรงและเป็นที่สนใจของคนรุ่นใหม่ในเวลานี้คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

เปิดเคล็ดไม่ลับ วิธีทำให้ลูกค้ามี ความรู้สึก & ภาพจำ ที่ดีกับแบรนด์

ในโลกยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและฉับพลันทันทีแบบนี้ ต้องสร้างตัวตน เกี่ยวกับแบรนด์และผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น หรือทำให้แบรนด์ Outstanding มากแค่ไหนถึงจะพอ

รู้ก่อนรวยก่อน เทรนด์สินค้าที่จะขายดีบนออนไลน์ปี 2565

ในปัจจุบันใครๆ ก็ขายออนไลน์ ทำให้มีร้านค้าออนไลน์เกิดขึ้นมากมายหลากหลายช่องทาง ในเมื่อมีร้านเกิดขึ้นเยอะก็ต้องมีคู่แข่งเยอะด้วยเช่นกัน ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่มีที่สิ้นสุด