How to ลดต้นทุนค่าขนส่ง สู้วิกฤตน้ำมันแพง

 

 

     จากปัญหาราคาน้ำมันดีดตัวเพิ่มสูงขึ้น ล้วนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจทั้งน้อยใหญ่ ไม่ว่าร้านค้าออนไลน์ เจ้าของแบรนด์สินค้า หรือแม้แต่โรงงานผลิตรายใหญ่ ทำให้ต้นทุนสินค้าเพิ่มสูงขึ้น วิธีการแก้ไขปัญหานอกจากการพยายามหาพลังงานทางเลือกที่ถูกกว่ามาใช้ทดแทนแล้ว หากมีการวางแผนบริหารจัดการระบบขนส่งที่ดีด้วย ก็น่าจะยิ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้ด้วย โดยแต่ละขนาดธุรกิจก็มีรูปแบบที่เหมาะสมแตกต่างกันไป มี How to อะไรน่าสนใจบ้างลองไปดูกัน

สถิติการขนส่งที่น่าสนใจ

  • ค่าขนส่งคิดเป็น 10 – 15 % ของต้นทุนธุรกิจ
  • บริหารเที่ยวขนส่งทั้งไป – กลับได้ ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งได้มากถึง 12 %
  • ไทยใช้วิธีการขนส่งทางถนนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80
  • การขนส่งทางน้ำช่วยประหยัดค่าขนส่งมากกว่าทางบก 8 - 9 เท่า
  • ขณะที่การขนส่งทางรางช่วยประหยัดค่าขนส่งมากกว่าทางบก 3 เท่า

 

How to ลดต้นทุนธุรกิจไซส์ S

เช่น ร้านค้าออนไลน์, ร้านค้าขนาดเล็ก

  • เปรียบเทียบราคาขนส่งแต่ละเจ้า โดยเลือกให้เหมาะกับรูปแบบสินค้า
  • เช่น ของกิน, ของสด, ต้นไม้, สินค้าแฟชั่น
  • เลือกตามความต้องการลูกค้า เช่น ส่งด่วน ส่งเร็ว ส่งธรรมดา เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
  • เลือกใช้แพ็กเกจจิ้งให้เหมาะสม โดย 1. ปกป้องสินค้าได้ 2. ไม่ใหญ่เกินไป เพื่อประหยัดค่าขนส่ง 3. ถ้าเลือกใช้ซองได้ ก็ใช้ เพราะน้ำหนักเบากว่ากล่อง