ทำไม Content Marketing ถึงสำคัญกับเอสเอ็มอี

 


เรื่อง นเรศ เหล่าพรรณราย

    แม้ว่าโซเชียลมีเดียจะเป็นเครื่องมือสำคัญและมีต้นทุนต่ำสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่จะนำไปใช้ทำการตลาดและพีอาร์สินค้าและบริการ แต่การที่จะสร้างความแตกต่างและโดดเด่นจากผู้อื่น Content Marketing ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จในด้านของการตลาด โดยความสำคัญของการสร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้แก่

    หนึ่ง..ตอกย้ำภาพความเป็นผู้นำในสินค้า ในตลาดอาจจะมีผู้ขายหรือให้บริการสินค้าประเภทเดียวกันนับสิบราย เช่น ร้านกาแฟ คาเฟ่แมว ฯลฯ แต่ถ้าหากเรามีการให้ความรู้กับลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ทำอยู่เช่น ให้ความรู้เกี่ยวกับแมวสายพันธ์ต่างๆ เทรนด์ของกาแฟที่กำลังมาแรง ฯลฯ จะเป็นการเสริมภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจของเราได้อย่างมาก
 
    สอง..สามารถสอดแทรกสินค้าและบริการลงไปในคอนเทนท์ ผู้ประกอบการสามารถสร้างคอนเทนท์ที่มีการเชื่อมโยงกับธุรกิจเพื่อเป็นการสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้กับลูกค้าได้ เช่น แอพลิเคชั่น Stockradars ที่เป็นตัวช่วยในการคัดเลือกหุ้นที่จะลงทุน ได้มีการเขียนคอนเทนท์เพื่อแนะนำการใช้เครื่องมือในการลงทุน ขณะเดียวกันยังได้สอดแทรกการใช้ฟังชั่นของแอพลิเคชั่นดังกล่าวลงไปในคอนเทนท์ 

    วิธีการนี้ทำให้ลูกค้าไม่รู้สึกว่าถูกยัดเยียดโฆษณาสินค้าแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่สามารถนำคอนเทนท์ดังกล่าวไปใช้งานได้จริงอีกด้วย


 


    สาม..สร้าง Brand Awareness ได้อย่างต่อเนื่อง ลำพังผู้ประกอบการใช้เครื่องมือของโซเชียลมีเดียในการทำพีอาร์และการตลาดเพียงด้านเดียว อาจจะไม่มีช่องทางในการสร้างความต่อเนื่องของ Message บ่อยครั้งนัก และการเสนอคอนเทนท์ที่มีเนื้อหาซ้ำๆ มุ่งเน้นด้านการขายเพียงอย่างเดียวอาจทำให้ลูกค้าเบื่อหน่าย 

    การสร้างคอนเทนท์ประเภทต่างๆ เช่น บทความ ภาพถ่าย กราฟฟิค คลิปวีดีโอ ฯลฯ และนำเสนออย่างต่อเนื่องผ่านโซเชียลมีเดีย จะเป็นการสร้างการรับรู้แบรนด์ให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะหากมีการนำคอนเทนท์นั้นๆไปแชร์ต่อ อาจนำไปสู่การตัดสินใจใช้สินค้าและบริการของลูกค้ารายใหม่ได้

    สี่..เป็นแหล่งรายได้อีกทางหนึ่ง ปัจจุบันนี้โซเชียลมีเดียเกือบทุกแพลตฟอร์มได้พัฒนารูปแบบการให้บริการมุ่งเน้นไปที่ภาคธุรกิจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น  Facebook,Youtube,Twitter,Pinterest โดยมีระบบการจัดเก็บรายได้ วัดผลผู้ชม ฯลฯ ที่มีความน่าเชื่อถือ  ถือเป็นการเอื้อโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถใช้เป็นสื่อในการหารายได้จากคอนเทนท์ 

 


     ปัจจุบัน สื่อออนไลน์ที่นิยมนำมาใช้ผลิต Content Online ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ Facebook Fanpage เนื่องจากมีความหลากหลายในการผลิตคอนเทนท์ ไม่ว่าจะเป็นบทความText ภาพประกอบ อินโฟกราฟฟิค ไปจนถึงคลิปวีดีโอ  ส่วนสื่อออนไลน์อื่นๆเช่น Instagram จะเน้นไปที่การเล่าด้วยภาพและการใช้ Celebrity Content,Pinterest เน้นการเล่าเรื่องด้วยภาพและเรื่องของ Lifestyle ส่วน Twitter เน้นไปที่ความถี่ของคอนเทนท์ 

    จากคำกล่าวว่า Content Is King หมายความว่าในยุคต่อไป ใครที่สามารถสร้างคอนเทนท์ที่ทรงประสิทธิภาพก็จะสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้มากขึ้น ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจึงควรให้ความสำคัญกับ Content Marketing และหมั่นพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง

www.smethailandclub.com ศูนย์ูรวมข้อมูลเพื่อ ธุรกิจ SME (เอสเอ็มอี)

RECCOMMEND: MARKETING

ส่องกลยุทธ์ BRAGGER MARKETING วิธีมัดใจผู้บริโภคชอบอวดให้เป็นลูกค้าได้อยู่หมัด

 ว่ากันว่าบางคนไม่ได้ Born to be ต้องพยายาม Try to be ยิ่งในยุคที่มีสื่อโซเชียลคนกลุ่มนี้ก็มักใช้พื้นที่นี้แสดงตัวตนผ่านการโพสต์