5 ข้อคิดธุรกิจ จากซีรีส์ HomeTown Cha-Cha-Cha

ซีรีส์ Hometown Cha-Cha-Cha แม้เนื้อเรื่องจะดูธรรมดาแต่รายละเอียดไม่ธรรมดาเลยทีเดียวจึงรวบรวมแง่คิดธุรกิจดีๆ ที่ได้จากซีรีส์เรื่องนี้มาแบ่งปันกัน


             คงไม่กล่าวถึงไม่ได้กับซีรีส์ Hometown Cha-Cha-Cha ของช่อง TvN และ Netflix ที่ได้ทำให้ช่วงสองเดือนที่ผ่านมาภายในภูมิภาคเอเชียได้รับการปลอบประโลมกับความสุขแบบซีรีส์ Feel Good, Romantic Comedy ที่ถึงแม้เนื้อเรื่องจะดูธรรมดาแต่รายละเอียดไม่ธรรมดาเลยทีเดียว โดยที่ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาซีรีส์ Hometown Cha-Cha-Cha ก็ได้ดำเนินมาถึงตอนอวสานแล้ว ผมจึงขอรวบรวมแง่คิดธุรกิจดีๆ ที่ได้จากซีรีส์เรื่อง Hometown Cha-Cha-Cha มาแบ่งปันกัน
 
ทำให้ง่าย Simplicity 


         ในซีรีส์ Hometown Cha-Cha-Cha จะมีสถานที่หลักในเรื่อง คือ “กงจิน” ซึ่งวิถีชีวิตและการทำธุรกิจจะมีความเรียบง่ายอย่างมาก ไม่ซับซ้อนเหมือนกรุงโซล ที่ความความสับสนวุ่นวายเฉกเช่นเมืองหลวงของประเทศต่างๆ


แง่คิดธุรกิจ


            หากเพียงแต่บางทีธุรกิจก็ต้องการความเรียบง่าย ไม่ต้องการการวางแผนตลอดเวลา ไม่ใช่การวางแผนนั้นไม่ดี แต่บางทีธุรกิจก็ต้องการเพียงการลงมือทำ ทำให้ง่าย เข้าใจง่ายๆ เท่านั้น เพราะบางทีหากเพียงแต่วางแผน รอให้พร้อมเต็มที่แล้วค่อยลงมือทำนั้นอาจทำให้โอกาสที่ผ่านเข้ามาหลุดลอยไปก็ได้


            สำหรับ SME แล้วอาวุธที่สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ คือ การทำให้การทำธุรกิจนั้นง่าย กล่าวคือ “ทำให้ธุรกิจมีความคล่องตัวสูง คิด ลงมือทำ เก็บฟีดแบค ล้ม ลุก เรียนรู้ ปรับปรุงพัฒนา อย่างต่อเนื่อง” จะทำให้ SME อย่างเรานั้นเคลื่อนไหวได้รวดเร็ว ปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และอยู่รอดได้ในโลกปัจจุบัน 

สายสัมพันธ์ Build Relationship  


            การสร้างสายสัมพันธ์จะมีให้เห็นอยู่เสมอในซีรีส์ Hometown Cha-Cha-Cha เช่น ตอนหมอฟันจะต้องเปิดคลินิกก็ได้มีการนำขนมต็อกไปมอบให้แก่ชาวกงจินเป็นการสร้างสายสัมพันธ์


แง่คิดธุรกิจ


           คือการสร้าง Brand Connection นั้นเอง กล่าวคือการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าในจุดสัมผัสต่างๆ นั้นเอง ซึ่งการปฏิสัมพันธ์ของแบรนด์ก็สามารถมีได้หลากหลาย เช่น การเห็น การทดลองใช้ การมีส่วนร่วม ฯลฯ ซึ่งทำให้เกิดเป็นประสบการณ์ที่ดีระหว่างแบรนด์กับลูกค้านั้นเอง ในทางธุรกิจเราต้องมั่นดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยการบริหารประสบการณ์ของลูกค้าในทุกจุดสัมผัสของธุรกิจ  

ทุนธรรมชาติ


          เป็นสิ่งที่เห็นโดดเด่นเสมอในซีรีส์ Hometown Cha-Cha-Cha ที่รายล้อมด้วยทะเล ภูเขา และประภาคารสีแดง ต้องยอมรับว่าประเทศเกาหลีใต้สามารถสร้างเรื่องราวให้เกิด Soft Power ได้อย่างดี คอยสอดแทรกนำเสนอทุนธรรมชาติของประเทศตัวเองให้โดดเด่นขึ้นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เห็นอยู่บ่อยๆ ตั้งแต่ ซีรีส์ Coffee Prince, Itaewon Class, Hometown Cha-Cha-Cha ฯลฯ


แง่คิดธุรกิจ


            ที่เกี่ยวข้องกับทุนธรรมศาสตร์คือ การพัฒนา การอนุรักษ์ การบริหารจัดการ การดูแลใช้สอยทุนธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบันเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกไปแล้ว โดยในหลายๆ ธุรกิจของ SME ไทยนั้นมีการพึ่งพิงทุนธรรมชาติอยู่เสมอ เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจอาหาร ธุรกิจบริการ ฯลฯ การพัฒนาให้ประสบผลสำเร็จนั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง แต่พื้นฐานในการพัฒนาจะต้องเริ่มจากชุมชน SME ที่ประกอบธุรกิจโดยอาศัยทุนธรรมชาตินั้นจะขาดการเชื่อมโยงกับชุมชนไม่ได้ 

การสื่อสาร Storytelling


           เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำธุรกิจ หากเราทำได้อย่างทรงพลังแล้ว จะทำให้โอกาสที่ลูกค้าของเราจะชื่นชอบและบอกต่อมีสูงมากเลยทีเดียว ในซีรีส์ Hometown Cha-Cha-Cha มีการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารอยู่หลายครั้ง ที่อาจทำให้เกิดได้ตั้งแต่ปัญหาเล็กน้อยภายในครอบครัว จนถึงปัญหาใหญ่ของหมู่บ้านเลยก็ได้ เป็นปัญหาที่คลาสสิคทุกยุคสมัยจริงๆ


แง่คิดธุรกิจ


            ดังนั้นเราควรให้ความสำคัญการการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ Content Marketing ซึ่งปัจจุบันนับวันยิ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญของ SME ที่จะสื่อสารให้กระชากใจกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย รวมถึงไปการเขียน Brand Storytelling ที่จะต้องบอกเล่าเรื่องราวที่มีความจริง มีความแท้ และสามารถดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมายโดยการสัมผัสไปถึงอารมณ์ของผู้บริโภค จะทำให้ก่อเกิดเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความชื่นชอบในเสน่ห์ของเรา ซึ่งเป็นจุดที่จะทำให้ SME เกิดความยั่งยืนและมีเผ่าพันธ์เป็นของตนเอง 

Growth Mindset 


       เป็นสิ่งที่โดยส่วนตัวชอบมากในแง่คิดนี้ที่ทางซีรีส์ Hometown Cha-Cha-Cha ได้สอดแทรกเอาไว้ในการสอนเด็กน้อยอีจุน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน เลยมีการนัดกินข้าวของครอบครัวเกิดขึ้น แต่สิ่งที่ซีรีส์ Hometown Cha-Cha-Cha ได้บอกกล่าวคือ การที่จัดงานนี้ไม่ใช่เพราะเด็กน้อยประสบความสำเร็จในการแข่งขัน เพียงแต่ “จัดขึ้นเพื่อตอบแทนความพยายามอย่างเต็มที่ของเด็กน้อยต่างหาก”


แง่คิดธุรกิจ


           ในชีวิตจริงการทำธุรกิจอาจจะมีทั้งวันที่ดีและไม่ดี แต่สิ่งที่จะทำให้ธุรกิจของเราเดินหน้าไปต่อและประสบความสำเร็จได้คือ ทัศนคติที่ดี เพราะสิ่งนี้จะทำให้เราที่เผชิญกับปัญหาและอุปสรรคแล้วล้มลง สามารถเรียนรู้พัฒนาและลุกขึ้นมาได้อีกครั้งจนสามารถประสบความสำเร็จได้นั่นเอง
 

             หวังว่าการถอดบทเรียนในมุมมองของผมจะเป็นประโยชน์กับ SME ไทย ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของทุกท่านได้ สุดท้าย สิ่งที่เราควรตระหนักอยู่เสมอคือการใช้ชีวิตตามที่เราตั้งใจ ระวังไม่สร้างบาดแผลให้กับใคร และไม่ลืมที่มอบความรักให้กับตัวเราเองและคนที่เรารักเสมอ เพื่อวันหนึ่งจะหลงเหลือไว้เป็นความทรงจำดีๆ ให้แก่กันและกัน

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: ENTREPRENEUR

โกยรายได้เพิ่ม 4 เท่า กรณีศึกษาจากแบรนด์ I Was a Sari ทำส่าหรีเก่าให้เป็นสินค้าใหม่

"I Was a Sari" แบรนด์ชุดสาหรีที่เน้นย้ำสู่ความยั่งยืน การเป็น Sustainable Fashion ที่ได้ไอเดียจากร้านสาหรีมือสอง ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยสร้างงานให้ผู้หญิงในชุมชนยากไร้ จนสุดท้ายได้แบรนด์ดังอย่างกุชชี่เข้ามาช่วยพัฒนาสินค้า จนสามารถนำไปวางขายอยู่ในยุโรปได้

ทำธุรกิจรักษ์โลกยังไงให้ยั่งยืน เปิดโมเดล Flower in Hand by P. ร้านดอกไม้เล็กๆ สู่การทำฟาร์มของตัวเอง

ทุกวันนี้กระแสรักษ์โลกมาแรงก็จริงอยู่ แต่จริงๆ แล้วสามารถทำได้ทุกธุรกิจไหม เป็นคำถามคาใจให้กับผู้ประกอบการหลายคน วันนี้จะพามาดูตัวอย่างของ “Flower in Hand by P.” ร้านดอกไม้เล็กๆ ที่มีโนฮาวรักษ์โลกเป็นของตัวเอง

ทำไมธุรกิจคาเฟ่ในเอเชียจึงบูม ถูกจับตาเป็นศูนย์กลางกาแฟโลก ทั้งที่เริ่มจากวัฒนธรรมการดื่มชา

 เป็นที่ทราบกันว่าชาเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับ 2 รองจากน้ำเปล่าของชาวเอเชีย แต่จริงๆ แล้วในสมัยโบราณเราก็มีวัฒนธรรมดื่มกาแฟ เครื่องดื่มคาเฟอีนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม จนนำไปสู่อุตสาหกรรมทำเงินในที่สุดในยุคปัจจุบัน