เทรนด์ใหญ่สำหรับธุรกิจ SME ที่จะพาธุรกิจของคุณไปสู่ความสำเร็จในปี 2022

 

 

        ธุรกิจของคุณจะค้นพบความสำเร็จในโลกดิจิทัลเต็มรูปแบบได้อย่างไรในปี 2022  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะต้องย้อนทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา และพัฒนาไปสู่อนาคต ในรายงานแนวโน้มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ Salesforce ล่าสุดฉบับที่ 5 ซึ่งออกมาในเดือนกันยายนนั้น Salesforce ได้สำรวจความคิดเห็นของเจ้าของและผู้บริหารธุรกิจกว่า 2,500 รายทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย พบว่า 96เปอร์เซ็นต์ ของ SME ในประเทศไทยรู้สึกว่าการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานที่ทำในช่วงปีที่ผ่านมาจะให้ประโยชน์แก่ธุรกิจในระยะยาว และมากกว่าครึ่งของ SME ไทยได้เร่งการลงทุนด้านเทคโนโลยีในด้านการให้บริการลูกค้า การขาย การตลาด ไอที และทรัพยากรบุคคล*

        นับตั้งแต่ภัยโรคระบาดนั้นเริ่มขึ้น ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) ทั่วภูมิภาคเอเชียนั้นต่างก็ได้ค้นพบแนวทางที่สร้างสรรค์และเปี่ยมนวัตกรรมที่จะช่วยให้ธุรกิจยังคงตอบรับต่อความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจต่อไปได้ ในความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ แนวทางการดำเนินธุรกิจในระยะยาวและการบริหารจัดการทรัพยากรในธุรกิจ SME นั้นได้กลายเป็นสิ่งที่ถูกจับตามองอย่างเข้มข้น และเมื่อเวลาผ่านมาได้เกือบสองปี สิ่งที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในอนาคตคืออะไร? แผนการของธุรกิจ SME เพื่อการเติบโตและความสำเร็จในอนาคตนั้นควรเป็นอย่างไร?

        เมื่อปี 2022 กำลังใกล้เข้ามา ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางก็ต้องเรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาและวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับต่ออนาคต Salesforce ได้ทำการเปิดตัวรายงาน Salesforce Small and Medium Business Business Trends Report ฉบับที่ 5 เพื่อช่วยให้ธุรกิจ SME ไทยสามารถปลับมาเติบโต, เปลี่ยนแปลง และประสบความสำเร็จได้ในอนาคต โดยในรายงานฉบับนี้ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทาง Salesforce ได้ทำการสำรวจเจ้าของและผู้นำธุรกิจขนาดเล็กทั่วโลกมากกว่า 2,500 แห่งรวมถึงธุรกิจไทย และการศึกษาครั้งนี้ก็ได้ชี้ให้เห็นถึงวิธีการที่ธุรกิจ SME ไทยกำลังใช้เพื่อเอาชนะความท้าทายและสร้างความยืดหยุ่นให้กับอนาคต

 

         โดย 96เปอร์เซ็นต์ ของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในไทยนั้นสัมผัสได้ว่าการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจในช่วงปีที่ผ่านมานั้นจะสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจในระยะยาว และมากกว่าครึ่งของธุรกิจ SME ไทยก็ได้มีการลงทุนในเทคโนโลยีเพิ่มเติมทางด้านการให้บริการลูกค้า, การขาย, การตลาด, การจัดการทางด้าน IT และการจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ธุรกิจ SME สามารถปรับตัวสู่การทำงานแบบดิจิทัลและให้บริการลูกค้ารวมถึงทำงานจากระยะไกลได้อย่างปลอดภัย ผู้นำหลายคนกำลังเปลี่ยนแปลงสู่แนวทางนี้อย่างถาวร ซึ่งจะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจในระยะยาว

         โดยธุรกิจ SME ที่กำลังเติบโตส่วนใหญ่ (100เปอร์เซ็นต์) ระบุว่าธุรกิจสามารถรอดพ้นวิกฤตครั้งนี้มาได้จากการปรับตัวสู่การทำงานแบบดิจิทัล ซี่งสำหรับประเทศไทยนั้น 71เปอร์เซ็นต์ กำลังเร่งลงทุนในการให้บริการลูกค้า เพื่อบริหารจัดการความคาดหวังของลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ่งยิ่งขึ้นกับลูกค้าท่ามกลางโลกดิจิทัลที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประเด็นนี้ได้พิสูจน์ว่าการมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้านั้นจะยิ่งกลายเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างในการเติบโตของธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล อีกทั้งยังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเทคโนโลยีที่ใช่จะช่วยให้ SME สามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและสร้างรากฐานที่ดีสู่การเติบโตได้

         ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกือบสองปีนี้ ถือเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องสำหรับธุรกิจ SME ไทยและทั่วโลก โดยสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่แล้ว การเปลี่ยนแปลงขาลงนั้นส่งผลกระทบมากกว่าขาขึ้นเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี งานวิจัยล่าสุดชิ้นนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าตัวแทนของธุรกิจ SME ไทยนั้นมีความคล่องตัวในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่นต่อความท้าทายเป็นอย่างมาก โดยธุรกิจ SME ส่วนมากนั้นให้ความสำคัญต่อโซลูชันและความสำคัญเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ ส่งผลให้สามารถรับมือได้ทุกสถานการณ์ในอนาคต จึงเป็นที่ชัดเจนว่า ความคล่องตัวและนวัตกรรามนั้นต่างเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเติบโตในระยะยาว

         “รายงาน SMB Trend ประจำปีนี้ให้เกณฑ์เปรียบเทียบเชิงลึกถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปและสิ่งที่เราคาดหวังได้จากธุรกิจ SME หากธุรกิจเหล่านี้ก้าวไปข้างหน้า” คุณกิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์, รองประธานประจำภูมิภาคและกรรมการผู้จัดการ, เซลส์ฟอร์ซ ประเทศไทย กล่าว “ในตอนนี้ Digital Transformation ได้มาถึงจุดสูงสุดในประเทศไทยแล้ว โดยพบว่า 100เปอร์เซ็นต์ ของ SME ไทยได้เปลี่ยนการดำเนินงานมาเป็นออนไลน์ และยังเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของพวกเขาในระยะยาว นอกจากนี้เรายังคาดว่าจะได้เห็นบริการไร้สัมผัส (contactless services) มากขึ้นในประเทศไทย เนื่องจาก 99เปอร์เซ็นต์ ของ SME ไทยวางแผนที่จะให้บริการแบบไร้สัมผัสอย่างถาวรอีกด้วย”

         เข้าร่วมงาน Webinar กับ Salesforce ในวันที่ 15 ธันวาคม เวลา 9.30น. (เวลาเมืองไทย) เพื่อรับฟังถึงข้อมูลใหม่ล่าสุดจากรายงานฉบับนี้ และแนวทางที่คุณสามารถใช้สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้ โดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำชาวไทยจะมาเล่าถึงแนวโน้มธุรกิจสำคัญล่าสุดที่ต้องจับตามอง และข้อคิดที่น่าสนใจจากปีที่ผ่านมา รวมถึงจะมีการทำนายแนวโน้มของสิ่งที่ธุรากิจจะต้องเผชิญและเตรียมรับมือหลังจากนี้

ใน Webinar ครั้งนี้ คุณจะได้รับชมถึงประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • 4 เทรนด์ใหญ่ที่ทุกธุรกิจ SME ต้องรู้เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในโลกยุคดิจิทัล
 • ข้อมูลสำคัญที่จะชี้ถึงวิธีการสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่งและเติบโต
 • ข้อแนะนำสู่ความสำเร็จที่จะช่วยให้ธุรกิจ SME ค้นหาลูกค้าใหม่, เอาชนะใจ และรักษาฐานลูกค้าเอาไว้ได้

         

        ลงทะเบียนทั้นทีเพื่อเรียนรู้ว่าคุณจะสามารถปรับปรุงที่ทำงานเพื่อติดปีกให้กับพนักงานและเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารกับลูกค้าในอนาคตได้อย่างไร

         นอกจากนี้ คุณจะยังได้รับชมกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงจากลูกค้าของ Salesforce ในประเทศไทยที่ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนอนาคตสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและแนวทางสำหรับการปรับปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อปรับตัวตามโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ทัน และ Salesforce ก็ได้รับเกียรติจาก SME Bank ที่จะมาร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ในงานครั้งนี้ด้วย ซึ่งเวลานี้ก็ถือเป็นเวลาที่คุณควรจะมาสร้างแรงบันดาลใจจากธุรกิจที่หลากหลายที่ได้ฝ่าฟันและใช้บทเรียนต่างๆ ที่ได้เรียนรู้จากช่วงวิกฤตครั้งนี้อย่างเต็มที่

รายละเอียดของ Webinar:

 • หัวข้อ: 4 แนวโน้มสำคัญของ SME ที่กำหนดทิศทางอนาคตการทำงาน
 • วันที่: วันพุธที่ 15 ธันวาคม
 • เวลา: 30น. - 10.45น. (เวลาเมืองไทย)
 • รูปแบบ:: Virtual Webinar
 • เหมาะสำหรับ: เจ้าของและผู้ก่อตั้งธุรกิจขนาดเล็ก, ผู้นำธุรกิจ, ผู้บริหารระดับ C-Level, รองประธาน, หัวหน้าฝ่าย, ผู้จัดการทั่วไป, ประธาน, ผู้จัดการ และตำแหน่งบริหารอื่นๆ
 • ตำแหน่งที่เหมาะสม: ฝ่ายขาย, ฝ่ายบริการ, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายดิจิทัล, ฝ่าย IT, ฝ่าย Operations, ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล, ฝ่ายบริการลูกค้า, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายการเงิน และอื่นๆ
 • ลงทะเบียนทันที: https://sforce.co/3D0OM4P

 

วิทยากร:

 • กิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์ รองประธานประจำภูมิภาคและกรรมการผู้จัดการ
 • ปกรณ์กิตติ์ ชาญวาณิชโยธิน ผู้อำนวยการฝ่ายขาย, กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

 

หมายเหตุ:  Webinar นี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีพนักงานตั้งแต่ 1-200 คน โดยเนื้อหาทั้งหมดจะบรรยายเป็นภาษาไทย

         ถ้าหากคุณไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมงานในวันที่ 15 ธันวาคม กรุณาลงทะเบียนและทีมงาน Salesforce จะนำส่งลิงค์สำหรับรับชมย้อนหลังไปให้ท่านในภายหลัง

        ** สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเข้าร่วม Webinar ทีมงานจะส่งลิงค์บันทึกวิดีโอย้อนหลังไปให้หลังจบงาน ทางทีมงานจะจัดส่งเป็นภาษาอังกฤษพร้อมคำบรรยายภาษาไทย

           คุณสามารถดาวน์โหลด รายงานแนวโน้มของธุุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางได้ฟรี!! เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจและการมีส่วนร่วมกับลูกค้าของคุณ เพื่อความสำเร็จในปี 2022 และปีต่อๆ ไป

 

 เกี่ยวกับ Salesforce

       Salesforce เป็นผู้นำด้านแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) แบบบูรณาการ ซึ่งช่วยให้แต่ละฝ่ายในองค์กร ทั้งฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบริการ และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ สามารถมองเห็นผู้ใช้ทุกคนได้ในภาพเดียวกัน ทำให้องค์กรสามารถส่งมอบประสบการณ์อันแสนยอดเยี่ยมและตรงใจกับความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี Salesforce ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 เพื่อสนับสนุนให้องค์กรทุกระดับและทุกอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีอันทรงพลัง เช่น Cloud, Mobile, Social, IoT และ AI ได้ และสามารถเชื่อมต่อลูกค้าไปสู่มิติใหม่

         Salesforce ครองอันดับหนึ่งของสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งถูกจัดอันดับโดย Fortune และ Forbes ยกให้ Salesforce เป็นหนึ่งในบริษัทด้านนวัตกรรมที่ดีที่สุดในโลกถึง 15 ปีติดต่อกัน Salesforce พร้อมช่วยเหลือธุรกิจ SME ทั่วโลกในการเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว และยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า

           หาคำตอบว่าคุณจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยเนื้อหาที่กำหนดแบบเฉพาะตัว เพิ่มผลงานการขายด้วยระบบอัตโนมัติและติดต่อกับลูกค้าในหลายๆ ช่องทางได้อย่างไร

 

 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: ENTREPRENEUR

เปิดสูตรลับ 10 ปี Gallery กาแฟดริป ผู้บุกเบิกตลาดกาแฟดริปในไทย

สิบปีที่แล้ว การมาถึงของบาร์ดริปกาแฟจริงจังกลางกรุงเทพฯ ณ แยกมาบุญครอง บาร์เล็กๆ นี้ประกอบไปด้วย แท่นไม้ชง 4 หลุม 2 แท่น ที่พร้อมชงกาแฟทีละ 8 แก้วให้เสร็จพร้อมกันในครั้งเดียวได้ และแม้จะชงได้เร็วขนาดนั้นบาร์กาแฟดริปก็ยังถูกเรียกว่าเป็นสโลว์บาร์อยู่ดี

ส่องกลยุทธ์ Li Ning แบรนด์สปอร์ตแวร์ของจีน เตรียมเปิดคาเฟ่กว่า 7 พันแห่ง ท้าชนแบรนด์สตาร์บัคส์

 กลายเป็นข่าวที่สร้างความฮือฮาและเป็นเทรนด์แฮชแท็ก #หลี่หนิงขายกาแฟ #หลี่หนิงจับธุรกิจกาแฟในจีน เมื่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติของจีนเปิดเผย บริษัทหลี่ หนิง สปอร์ต (เซี่ยงไฮ้) ผู้ผลิตรองเท้าและเสื้อผ้ากีฬาแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจีนได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้า “Ning Coffee”

มิติใหม่แห่งโรงแรม 5 ดาว บริการให้เช่าห้องพักรายชั่วโมง เพื่อพักผ่อนและทำงาน

โดยทั่วไปลูกค้าที่เช็คอินเข้าใช้บริการโรงแรมมักเป็นการเข้าพักเพื่อค้างคืน อาจจะคืนเดียวหรือหลายคืน การคิดค่าบริการมักเป็นอย่างน้อยต้อง 1 คืนขึ้นไป ด้วยมองว่าทางเลือกของลูกค้ามีน้อยเกินไป