รับชำระเงินด้วยคริปโต มีความเสี่ยงจริงหรือไม่??

Text: นเรศ เหล่าพรรณราย

 

     จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกจดหมายแสดงความคิดเห็นว่าไม่สนับสนุนที่จะให้ภาคธุรกิจรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยสกุลเงินดิจิทัลหรือ Cryptocurrency หลังช่วงที่ผ่านมาภาคธุรกิจต่างตื่นตัวในประเด็นนี้กันอย่างมาก โดยให้เหตุผลว่ามีความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน อาชญากรรมทางไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล

     ความจริงแล้วการที่ภาคธุรกิจออกมารับสกุลเงินดิจิทัลในการชำระค่าสินค้าและบริการถือว่าเป็นความเสี่ยงตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยว่ามาหรือไม่??

     คำตอบคือหากมีการใช้บริการศูนย์กลางซื้อขายหรือ Exchange ที่ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังและ ก.ล.ต. ปัญหาดังกล่วจะไม่เกิดขึ้นหรือมีโอกาสน้อยมากที่จะเกิด

     เหตุผลคือ Exchange ที่อยู่ภายใต้กฎหมายไทยจะต้องส่งข้อมูลของลูกค้าไปยัง ป.ป.ง. เพื่อป้องกันการที่จะใช้ช่องทางดังกล่าวในการฟอกเงิน นอกจากนี้ยังต้องได้รับการตรวจสอบมาตราฐานทางด้านเทคโนโลยีว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือหรือไม่ รวมถึงการที่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เท่ากับว่าปัญหาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกังวลไม่น่าที่จะเกิดขึ้น

     แต่ถ้าหากร้านค้าหรือลูกค้าไปใช้บริการ Wallet หรือ Exchange ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตหรือผ่านการตรวจสอบจาก ก.ล.ต. ความเสี่ยงในเรื่องของการโจรกรรมทางไซเบอร์ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดจนถึงการนำไปใช้เป็นแหล่งของการฟอกเงินและความเสี่ยงที่ข้อมูลของลูกค้าจะรั่วไหล

     สำหรับประเด็นที่ราคาของ Cryptocurrency มีความผันผวนสูงซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับผลกระทบจากการที่รับชำระด้วยคริปโต ประเด็นนี้แก้ไขได้โดยการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันที่ Exchange จะเป็นผู้รับแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนจาก Cryptocurrency ให้เป็นสกุลเงินบาทได้โดยทันทีเมื่อเกิดการชำระ เท่ากับว่าผู้ประกอบธุรกิจได้รับชำระค่าสินค้าและบริการมาเก็บในรูปแบบเงินบาทซึ่งไม่มีความเสี่ยง