Finanace

​3 วิธีเตรียมตัวก่อนพบนักลงทุน
     ถ้ากำลังมองหานักลงทุนมาร่วมลงทุนในธุรกิจ Startup ต้องรู้ข้อมูลต่อไปนี้ว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของนักลงทุนตัดสินใจลงทุนใน 10 นาทีแรกของการประชุมครั้งแรก และ Startup น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ได้รับเงินลงทุน ดังนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจจะถูกเลือก Startup ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนพบนักลงทุน

     1. ตั้งทีม 3 คน เพราะถ้ามากกว่านั้นจะก่อให้เกิดปัญหาในการตัดสินใจและการทำข้อตกลง ถ้ามีแค่ 2 คน ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการรับมือกับภาระงานที่มากกว่าจำนวนคน และถ้ามีแค่คนเดียว นักลงทุนจะคิดว่ามีปัญหาเรื่องการทำงานร่วมกับผู้อื่น

     2. ทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นว่าเงินที่ลงทุนไปจะไม่สูญเปล่า ด้วยการแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ ความตั้งใจในการทำธุรกิจ และความพร้อมในการรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ อย่าให้ข้อมูลธุรกิจที่เป็นเท็จ เพราะถ้าถูกจับได้ นักลงทุนจะปฏิเสธการร่วมลงทุนทันที และให้ความสำคัญกับคำแนะนำของนักลงทุน อย่าโต้แย้งอย่างไร้เหตุผล

     3. แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีในทีม ด้วยการสนับสนุนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ไม่ขัดจังหวะขณะที่สมาชิกพูด ไม่แสดงความก้าวร้าวหรือหยาบคายกับสมาชิกต่อหน้านักลงทุน

     เตรียมตัวพร้อมแล้วก็ลุยเลย

 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup