Finanace

5 รายงานทางการเงินที่ควรรู้ ตัวช่วยดันธุรกิจโต 
Main Idea
 
  • สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก หลายคนรู้ว่าเป็นสิ่งสำคัญเพื่อใช้ในการยื่นภาษี แต่รู้หรือไมว่าการทำบัญชีนั้น ยังมีข้อดีอีกมากที่สามารถหยิบไปใช้ เพื่อการเติบโต พัฒนาและขยายกิจการได้
 
  • ดูกันว่า 5 รายงานทางการเงินแบบไหนที่จะเป็นประโยชน์และสร้างแต้มต่อให้กับการทำธุรกิจได้บ้าง  
 
     เมื่อพูดถึงการทำบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก หลายคนรู้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการยื่นภาษี อย่างไรก็ตาม รายงานการบัญชีที่จัดทำไว้นั้น ยังมีข้อดีอีกมากที่คนทำธุรกิจสามารถหยิบไปใช้ เพื่อการเติบโต พัฒนาและขยายกิจการให้เดินไปข้างหน้าได้ มาดูกันว่า 5 รายงานทางการเงินแบบไหนที่จะเป็นประโยชน์และสร้างแต้มต่อให้กับการทำธุรกิจได้บ้าง  


     1. งบกำไรขาดทุน

         รายงานที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจก็คือ งบกำไรขาดทุน ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่ากิจการมีรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรอยู่ที่เท่าไร โดยการทำบัญชีที่ดีนั้นต้องบอกได้ถึงรายละเอียดอย่างจ่ายออกไปไหนและเงินที่เข้ามานั้นมาจากที่ใด ผู้ประกอบการควรดูรายงานประเภทนี้อย่างน้อยทุกเดือน และดูแนวโน้มเปรียบเทียบผลลัพธ์ปัจจุบันกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเปรียบเทียบเดือนล่าสุดกับช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา เพื่อที่จะได้รู้ว่าอะไรที่ออกมาดีและอะไรที่ควรแก้ไข อีกทั้งยังจะช่วยให้รู้ว่าควรมุ่งเน้นไปที่ส่วนไหนที่ทำกำไรได้มากที่สุดของการทำธุรกิจ


     2. งบดุล

         งบดุล หรืองบแสดงฐานะทางการเงินคือ รายงานทางการเงินที่จะทำให้เห็นภาพรวมได้ถึงฐานะทางการเงินในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อตรวจสอบงบดุลควรดูที่สินทรัพย์ระยะสั้นกับหนี้สินระยะสั้นด้วย เพื่อจะได้เห็นสภาพคล่องของการดำเนินกิจการ


     3. การดูอายุลูกหนี้

         การดูอายุลูกหนี้ หรือ Accounts Receivable Aging เป็นรายงานตัวหนึ่งที่ใช้แสดงการแบ่งช่วงอายุของลูกหนี้ให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งอาจจะเป็น 30 วัน 60 วัน 90 วัน 180 วัน หรือ มากกว่า 270 วัน เป็นต้น โดยรายงานตัวนี้จะทำให้รู้ได้ว่าการเก็บเงินนั้นเป็นไปตามข้อตกลงมากน้อยขนาดไหน มีรายไหนที่จ่ายแล้ว รายไหนจ่ายล่าช้า หรือรายไหนค้างการชำระ 


     4. รายได้จากลูกค้า

         เช่นเดียวกับที่ควรดูว่าใครคือลูกหนี้ของเรา ควรจะรู้ว่าใครที่ให้ประโยชน์กับธุรกิจได้อย่างสูงสุด ซึ่งรายงานของรายได้จากลูกค้าจะเป็นตัวบอกได้ว่า ธุรกิจสามารถสร้างรายได้จากลูกค้าแต่ละคนอย่างไรบ้าง อย่างไรก็ตาม ควรระวังที่จะยึดติดกับแหล่งรายได้แหล่งใดแหล่งหนึ่ง หากรายได้จำนวนมากมาจากแหล่งเดียว นั่นหมายถึง มีความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของรายได้ เพราะเมื่อลูกค้ารายนั้นถอนตัวไปจะสามารถส่งผลกระทบหรือทำลายกิจการทั้งหมดได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรมีลูกค้าที่หลากหลายและไม่ยึดมั่นอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่ง


     5. การดูอายุเจ้าหนี้การค้า

         อีกหนึ่งรายงานทางการเงินที่สำคัญก็คือ Accounts Payable Aging หรือการดูอายุเจ้าหนี้การค้า พูดง่ายๆ ก็คือรายงานที่จะบอกเจ้าของธุรกิจว่ากำลังเป็นหนี้ใครอยู่ จำนวนเท่าไร และต้องจ่ายภายในวันไหน ซึ่งตราบใดที่ข้อมูลมีการอัพเดตอยู่เสมอ ก็ไม่ต้องกังวลไปว่าจะพลาดวันที่กำหนด เพราะการชำระเงินล่าช้าสามารถทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันนั้นแย่ลง และอาจนำไปสู่การที่จะต้องจ่ายค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม

 www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup