Finanace

6 วิธีวางแผนการเงินสำหรับธุรกิจมือใหม่ให้เงินคล่องมือ

Text: Marisa.S

Main Idea
 
  • การวางแผนทางการเงินสำหรับธุรกิจถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ จะทำให้บริษัทมีฐานรากที่แข็งแกร่งผลักดันธุรกิจไปข้างหน้าได้อย่างก้าวกระโดด 
 
  • และนี่คือการจัดการการเงินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่     เนื่องจากเศรษฐกิจมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้นรวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และนี่คือการจัดการการเงินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ในการวางแผนกระบวนการทั้งหมดเพื่อที่จะประสบความสำเร็จทางการเงินได้ 


การบัญชีเบื้องต้น


     การทำบัญชีมีความสำคัญต่อการจัดการทรัพยากรทางธุรกิจและการวางแผนทางการเงินคือ ทำให้ทราบว่าธุรกิจที่ทำอยู่ไปถึงไหนแล้ว บริษัทมีกำไรมากหรือน้อย ด้วยการทำงบการเงิน การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงบพิเศษ รวมไปถึงงบการทำหรือจ้างผลิตสินค้าหรือบริการอื่นๆ จากนอกบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเครื่องจักรที่มีอยู่หรือแม้กระทั่งการกำหนดราคาสินค้าและบริการ จะทำให้สามารถมองเห็นข้อมูลที่ชัดเจนนำมาตัดสินใจปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในอนาคตได้

 

ศูนย์กำไรของธุรกิจ


     ก่อนอื่นเลยจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์กำไรของธุรกิจก่อน เป็นศูนย์ที่จัดทำบัญชีตามความรับผิดชอบของหน่วยงานที่มีทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งสองทางในหน่วยงาน เนื่องจากโดยพื้นฐานแล้วธุรกิจต้องการผลกำไรเพื่อก้าวต่อไปและเติบโต การปรับปรุงศูนย์กำไรเหล่านี้จึงเป็นเป้าหมายหลักของการวางแผนทางการเงิน


     แต่ถึงอย่างนั้นแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือ ผลกำไรของธุรกิจไม่ได้เกิดจากการมุ่งเน้นไปที่การขายเท่านั้น กำไรสามารถสร้างขึ้นได้จากจากเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยการลงทุนเงินอย่างชาญฉลาด นอกเหนือจากการหาตลาดใหม่และวิธีการขายที่แตกต่างกัน การวางแผนทางการเงินคือการมองหาลู่ทางทั้งหมดเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของธุรกิจหรือไม่


 การจัดการเงินสด


     การจัดการกระแสเงินสดสามารถสร้างหรือทำลายธุรกิจได้ การวางแผนการเงินใดๆ โดยที่ไม่เข้าใจเรื่องกระแสเงินสดจะนำไปสู่ปัญหาได้ พูดง่ายๆ คือ ประสิทธิภาพในการบริหารเงินสด เพื่อควบคุมการดําเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามงบประมาณ จำเป็นต้องรู้ว่าบัญชีของบริษัทมีเงินสดจำนวนเท่าไหร่ ต้องหมั่นตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้น รวมไปถึงจำนวนเงินที่ยังค้างชำระอยู่ 


     เพราะไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอนาคต การเตรียมเงินสำรองเอาไว้เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรทำเพื่อเอาเงินมาหมุนเวียนในธุรกิจ ช่วยประคับประคองให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ วิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนบริหารจัดการกระแสเงินสดสำหรับการนำไปใช้จ่ายในอนาคต 
 

การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
               

     โดยปกติแล้วสินทรัพย์หมาย สิ่งที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนอันมีมูลค่า ซึ่งบุคคลหรือกิจการเป็นเจ้าของหรือสามารถถือเอาประโยชน์ได้จากกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำมาลงทุนในการดำเนินธุรกิจ การรวบรวมสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์มักจะมีความหลากหลายมากขึ้นโดยนำสินทรัพย์จำนวนหนึ่งเข้ามาสู่บริษัทเพื่อการผลิตและการลงทุน สินทรัพย์พวกนี้สามารถนำมาใช้สำหรับการเติบโตของธุรกิจและการใช้ประโยชน์ทางการเงินได้


     สินทรัพย์สามารถทำหน้าที่ใช้ประโยชน์ได้ 2 วิธี แต่ทั้ง 2 อย่างมีประสิทธิภาพในการหาเงิน อย่างแรกเลยคือสามารถใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินได้ อย่างที่สองสินทรัพย์จะเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นในธุรกิจ (หากพวกเขาไม่ได้รับเงินกู้ยืมตั้งแต่แรก) ดังนั้นนักลงทุนหรือการคลังสาธารณะถ้าบริษัทมีโครงสร้างที่สอดคล้องกันพวกเขาสามารถเพิ่มเงินตามหุ้นได้ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลือกการใช้ประโยชน์จากธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนทางการเงิน

 
การจัดการภาษี


     ธุรกิจไม่สามารถดำรงอยู่ได้นานหากละเลยเรื่องการจัดการภาษีที่เหมาะสม การจ่ายภาษีเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐเรียกเก็บจากประชาชน หากเราหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีจะถือว่าผิดกฎหมาย ดังนั้นผู้ประกอบการเองต้องเรียนรู้เรื่องภาษีในส่วนที่จำเป็นกับธุรกิจ การไม่ใส่ใจกับกฎเหล่านี้ตลอดอาจต้องสูญเสียเงินหรือเสียค่าปรับและดอกเบี้ยภาษีได้ มันอาจกระทบไปถึงใจกลางหลักของธุรกิจได้เลย การจัดการภาษีที่ไม่ดีเสี่ยงทำให้ธุรกิจล้มละลายได้ พื้นฐานการวางแผนทางการเงินจำเป็นต้องคำนึงถึงวิธีการทำงานของภาษีและสิ่งที่บริษัทสามารถทำได้เพื่อให้อยู่ภายใต้กฎหมาย

 
โครงสร้างธุรกิจในระยะยาว


     ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่เริ่มต้นจากกานเป็นเจ้าของธุรกิจแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งเป็นรูปแบบโครงสร้างทางธุรกิจทั่วไปที่ง่ายต่อการเริ่มต้น อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปธุรกิจจะเติบโตมากขึ้นและจำเป็นต้องมีโครงสร้างเพิ่มเติม หากเราเป็นเจ้าของกิจการเพียงคนเดียวในตอนแรกจะต้องปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่เพื่อให้กลายเป็นบริษัทหรือบริษัทจำกัด


     การวางแผนทางการเงินจำเป็นอย่างมากกับโครงสร้างธุรกิจ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเลือกและ
วางแผนที่ดีที่สุดในการพัฒนาบริษัทไปสู่ขั้นต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเพียงคนเดียวที่เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนหรือก้าวกระโดดครั้งใหญ่จนกลายเป็นบริษัทที่ใหญ่กว่าเดิมและประสบความสำเร็จ


     นักวางแผนทางการเงินที่มีความเชียวชาญด้านการบัญชีสามารถเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการตัดสินใจที่ถูกต้องตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทเติบโตได้อย่างทวีคูณ พวกเขาจะใช้มุมมองที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินของธุรกิจ ความร่วมมือนี้ช่วยให้ธุรกิจเติบโตและทำให้นักวางแผนทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งที่ทำเพิ่มความแข็งแรงขององค์กรด้วย
 

ที่มา
https://elearning.scranton.edu/resource/business-leadership/business-financial-management-for-beginners 


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup