เป็นการยากสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ที่จะจัดการงานทั้งหมดให้ออกมาดีโดยลำพัง ไม่ว่าจะเป็นการขาย การตลาด การพัฒนาสินค้า แต่กระนั้นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องให้ความสำคัญคือ การจัดการทางการเงิน เพราะรู้หรือไม่ว่า 82 เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจที่ล้มเหลวนั้นเนื่องจากการจัดการทางการเงินที่ผิดพลาดเพราะผู้ประกอบการขาดความตระหนัก และเคล็ดลับง่ายๆ เหล่านี้จะสามารถช่วยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทางการเงินนั้นได้

 

 

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบบัญชีถูกต้อง

ระบบการจัดการทางการเงินเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่การตัดสินใจทางการเงินทั้งหมด ดังนั้น ต้องแน่ใจว่าได้วางระบบทางการเงินไว้อย่างเหมาะสมถูกต้อง และจ้างคนทำบัญชีที่มีความรู้ความสามารถจริงๆ

  1. อ่านรายงานทางการเงิน

อ่านและทำความเข้าใจรายงานทางการเงินตลอดเวลา เพราะการตัดสินใจทางธุรกิจขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน

 

 

  1. วางแผนทางการเงินสำหรับธุรกิจ

การทำธุรกิจต้องมีเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายเหล่านั้นจะถูกแปลงเป็นเป้าหมายด้านการเงินและผลกำไร  

  1. ติดตามความคืบหน้า

 ต้องติดตามความคืบหน้าของแผนงานต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ เพื่อจะได้รู้มีปัญหาตรงไหน และต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง