การเริ่มต้นธุรกิจนับว่าเป็นเรื่องที่ยากแล้ว แต่การหาเงินทุนโดยเฉพาะการขอสินเชื่อครั้งแรกถือเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่า เพราะหากไม่รู้ขั้นตอน ไม่เตรียมพร้อม แล้วเดินเข้าไปคุยกับธนาคารแบบตัวเปล่าไม่มีแผนธุรกิจ แน่นอนว่าย่อมเป็นไปไม่ได้ที่ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อ ดังนั้น นอกเหนือจากเอกสารทางการเงินต่างๆ ที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อตามหลักทั่วไปแล้ว สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ธนาคารอยากเห็นในแผนธุรกิจ

 

 

สินค้าหรือบริการ

     นำเสนอรายละเอียดสินค้าที่ชัดเจน จะขายหรือบริการอะไร ซึ่งสินค้าที่มีความเป็นไปได้ในการสร้างยอดขาย ต้องเป็นสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ อาจเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือสินค้าเดิมที่มีอยู่แต่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญต้องมีความโดดเด่นแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีในตลาด เป็นต้น

วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนของธุรกิจ

     จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจด้วยหลักการ SWOT Analysis ซึ่งประกอบด้วยจุดแข็ง(Strengths) เพื่อดูว่าธุรกิจจุดแข็งอะไรมีอะไรที่คู่แข่งไม่มี จุดอ่อน (Weaknesses) หาสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของธุรกิจเพื่อปิดและหลีกเลี่ยง โอกาสของธุรกิจ (Opportunities) มองหาโอกาสจากปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลทางบวกกับธุรกิจ และความเสี่ยงและอุปสรรค (Threats) วิเคราะห์ปัจจัยที่จะส่งผลทางลบต่อธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

 

แผนการตลาด

     บอกเล่ารายละเอียดทิศทางการทำการตลาด ตั้งแต่เรื่องแบรนด์ เป้าหมายการขาย คู่แข่งทางการตลาด ส่งเสริมการขาย ช่องทางการตลาด งบประมาณ กลยุทธ์ที่จะช่วยให้ไปถึงเป้า ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตและสร้างผลกำไรได้

เป้าหมายขององค์กร

     นอกจากธนาคารจะมองย้อนอดีตธุรกิจเพื่อดูประวัติการทำธุรกิจที่ดูได้จากเอกสารทางการเงินต่างๆ แล้ว อีกส่วนที่สำคัญคือ ธนาคารมองไปข้างหน้า แผนธุรกิจจึงต้องมีการวางเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น การเติบโตของธุรกิจในแต่ละปี พร้อมรายละเอียดว่าจะทำให้เป็นไปได้อย่างไร