Q-Life

รู้ไว้ใช่ว่า! วิธีลดความเสี่ยงเมื่อไวรัสระบาด

Text : Morning dew
 

 

Main Idea
 
  • ในขณะนี้การระบาดของโควิด-19 ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องและเป็นไปอย่างรวดเร็ว จำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งการระบาดยังลุกลามไปยังประเทศอื่น ทำให้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง
 
  • สำหรับบ้านเรา นอกจากการรับมือกับปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 เรายังต้องดูแลตัวเองในเรื่องของโควิด-19  อีกด้วย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงมีคำแนะนำดังนี้
     เป็นที่ทราบกันดีว่าการระบาดของไวรัสโคโรนาทำให้เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ ไวรัสโคโรนามีความร้ายแรงเทียบเท่าไข้หวัดซาร์ส ต้นตอของการระบาดเริ่มต้นที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ทางภาคกลางของจีน จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ทำงานหรือมีประวัติเดินทางไปที่ตลาด South China Seafood Market ในเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นตลาดที่มีการค้าสัตว์หลายชนิด เช่น นก ไก่ฟ้า งู เครื่องในกระต่าย และสัตว์ป่าอื่นๆ และในขณะนี้การระบาดของโรคโควิด-19 ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องและเป็นไปอย่างรวดเร็ว จำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งการระบาดยังลุกลามไปยังประเทศอื่น ทำให้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง


     สำหรับบ้านเรา นอกจากการรับมือกับปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 เรายังต้องดูแลตัวเองในเรื่องของไวรัสนี้อีกด้วย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงมีคำแนะนำดังนี้


     - หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น


     - ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ


     - รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ


     - ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม และมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้


     - ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือสถานที่ที่มีมลภาวะเป็นพิษ และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย ไอ จาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน


     - หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์มีชีวิต การสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วย หรือตาย และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร รวมถึงเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกดี
 

     อย่างไรก็ตามอีกข้อที่สำคัญที่ไม่อาจมองข้ามคือ ควรทำประกันการเดินทาง ไม่ใช่เฉพาะประเทศที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสเท่านั้น แต่ทุกประเทศที่เดินทางไป เพราะเราไม่สามารถหยั่งรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต อย่าให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่า “เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup