Text : น้ำค้าง

      รับประทานอาหารให้ได้คุณค่าทางโภชนาการเต็มๆ ยังต้องทานให้ครบ 5 หมู่ การออกกำลังกายก็เช่นกัน หากจะให้สมบูรณ์แบบต้องหมุนเวียนให้ได้ 4 หมู่ อย่าเน้นอย่างใดอย่างหนึ่ง และ 4 หมู่ที่ว่าประกอบด้วย

 

 

     1. Aerobic exercise หรือที่หลายคนเรียก “คาร์ดิโอ”

         เป็นการออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจน เช่น การวิ่ง เดินเร็ว ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ กระโดดเชือก เต้นรำ เต้นแอโรบิก และเล่นกีฬาต่าง ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมทีร่างกายต้องการออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายมากที่สุด ทำให้หัวใจ หลอดเลือด และปอดแข็งแรง พัฒนาระบบการหายใจ และการไหลเวียนของเลือด ทั้งยังช่วยเผาผลาญไขมันอีกด้วย ควรออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์