Text : flymetothemoon

     ในเทศกาลวันหยุดแบบนี้เชื่อว่าแต่ละคนมีแผนมีสถานที่ที่จะไปเที่ยวกันอย่างแน่นอน สำหรับใครที่เป็นสายมอยากไหว้ขอพรในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ เราขอแนะนำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนส่วนใหญ่พากันไปขอพรแล้วสำเร็จ งานรุ่ง ธุรกิจปัง ไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพฯหรือต่างจังหวัด ใครใกล้สถานที่ไหนก็แวะสักการะกันได้เลย

 

1. วัดเทวราชกุญชร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

     วัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ริมคลองผดุงกรุงเกษมและแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศร์ โดยส่วนใหญ่นิยมไปถวายผ้าไตร กราบขอพรพระพุทธเทวราชปฏิมากรและสักการะองค์เทวราชเนรมิต

     การสวดขอพร : สำหรับคนที่มาขอพรเรื่องการงานกับองค์เทวราชเนรมิตให้สวดนะโม 3 จบ ตามด้วยบทสวด อะหัง วันทามิ เทวะราชะนิมมิตัง อิจฉิตัง ปัจถิตัง มัยหัง ชิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ แล้วให้นำธนบัตรเงิน 2 ใบใส่ในอุ้มมือขององค์เทวราชเนรมิตที่ท่านกำลังกำอยู่ วางดอกไม้ไว้บนพานและตั้งจิตอธิษฐานโดยให้ศีรษะของเราตรงกับนิ้วชี้ของท่าน จับที่ข้อมือท่านและให้อธิษฐานขอพรข้อเดียว อธิษฐานเสร็จให้นำธนบัตรที่ใส่ในมือท่านออก โดยใบหนึ่งให้ใส่กล่องทำบุญ อีกใบให้สแตมป์ยันต์ที่ทางวัดเตรียมไว้และเก็บกลับบ้านบูชา

     พิกัด : https://goo.gl/maps/M9RsaFoRxVWTBr4C8

 

2. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

     วัดสระเกศราชวรมหาวิหารหรือที่เรียกกันว่าวัดภูเขาทอง เป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยอยุธยา ชื่อวัดสระเกศ แปลว่า ชำระพระเกศา เพราะวัดนี้เคยเป็นที่สำหรับทำพิธีพระกระยาสนาน (อาบน้ำ) ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เมื่อตอนเสด็จกรีธาทัพกลับจากกัมพูชามาปราบจลาจลในกรุงธนบุรีและเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติในปี พ.ศ. 2325

     การสวดขอพร : มีความเชื่อว่าใครที่อยากจะขายหรือซื้อที่ดินให้มาขอพรที่วัดเพราะวัดสระเกศมีหมุดสะดือประเทศอยู่ สำหรับใครที่อยากมีที่ดิน อยากมีบ้านเป็นของตัวเองให้เตรียมเงิน 21 บาท มาทำบุญ ส่วนใครที่อยากขายที่ดินให้นำสำเนาโฉนดที่ดินใส่บาตรที่ทางวัดเตรียมไว้เพื่อขอพรกับพระแม่ธรณีและเทวดาที่ดูแลอยู่

     พิกัด : https://goo.gl/maps/o9sJDGtAuK8QJYzu7

 

3. วิหารเสด็จพ่อพระศิวะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

     วิหารเสด็จพ่อพระศิวะตั้งอยู่ในซอยคู้บอน 27 เป็นศาสนสถานที่ประดิษฐานเทวรูปองค์พระมหาศิวะเทพองค์ใหญ่สีทอง รวมทั้งน้ำทิพย์ที่รวบรวมจากสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ในประเทศอินเดีย ได้แก่น้ำจากเขาไกรลาศ น้ำจากสุวรรณวิหารและน้ำจากแม่น้ำคงคา อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานเหล่ามหาเทพองค์อื่นๆ อีกมากมายเช่น พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม พระนารายณ์ พระพรหม พระลักษมี และพระพุทธรูปปางไสยาสน์ 

     การสวดขอพร : มีความเชื่อว่าพระศิวะสามารถประทานพรได้ทุกอย่างเพราะท่านเป็นมหาเทพสูงสุด โดยการ ไหว้พระศิวะจะต้องจุดธูป 9 ดอก และจุดกำยานพร้อมถือของถวายวนเป็นวงกลมหน้าพระศิวะ 9 รอบ เขียนแผ่นดวงขอพรพระศิวะและวางไว้ฐานหน้าพระศิวะ     

     พิกัด : https://goo.gl/maps/DodkBVr51Ju5Aj569
   

4. วัดพระศรีมหาอุมาเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

     วัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือเรียกว่าวัดแขกสีลม เมื่อก่อนจะเป็นสถานที่เฉพาะผู้นับถือศาสนาฮินดูเท่านั้นแต่ทุกวันนี้ทางวัดได้เปิดให้ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติศาสนาอื่นๆ ให้เข้าไปสักการะเทพเจ้าและเทวีต่างๆ ได้แล้ว โดยภายในเทวสถานแห่งนี้มีเทพและเทวีอยู่ 9 องค์ คือ พระพิฆเนศ พระศิวะ พระกฤษณะ พระวิษณุ พระลักษมี พระขันทกุมาร พระแม่มารีอัมมัน พระแม่กาลี และพระสรัสวดี                                                                     

     การสวดขอพร : ไม่ว่าจะขอพรองค์เทพหรือเทวีองค์ไหนก็ตามจะต้องเริ่มไหว้องค์พระพิฆเนศก่อน โดยสวดบูชาบท โอม ศรี คเณศายะ นะมะหะ

     พิกัด : https://goo.gl/maps/tS3CxCRTukvutEpDA

5. วัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม

     หนึ่งในวัดเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานกว่า 300 ปี  ของ อ.อัมพวา สร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา เดิมมีชื่อเรียกว่า "วัดแม่เจ้าทิพย์" หรือ "วัดแม่ย่าเจ้าทิพย์" โดยเป็นการเรียกตามชื่อท่านทิพย์ซึ่งเป็นชื่อของผู้อุปถัมภ์และปฏิสังขรณ์วัดในช่วงเวลานั้น ภายในวัดยังมีท้าวเวสสุวรรณให้ได้สักการะด้วย

     การสวดขอพร : เชื่อกันว่าใครที่ขอพรท้าวเวสสุวรรณจะมีแต่ความมั่นคง ร่ำรวย โดยก่อนท่องบทสวดท้าวเวสสุวรรณต้องท่องนะโม 3 จบก่อนตามด้วย อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ 

     พิกัด : https://goo.gl/maps/CwF8W8U6DTxVYu2U7

6. พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ จังหวัดนครนายก

     พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์เป็นอีกสถานที่ที่สื่อถึงวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของศาสนาพุทธได้อย่างชัดเจน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังและใกล้กรุงเทพที่มีพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่ตั้งเด่นอยู่และมีพระพุทธรูปอีก 1,250 องค์ ล้อมรอบ รวมทั้งรูปปั้นพระอสีติมหาสาวกจำนวน 80 รูป

     การสวดขอพร : เชื่อกันว่าใครที่มาขอพรไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ได้สมดั่งใจ โดยบทสวดพระพุทธรูปคือ นะโม 3 จบ ตามด้วย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ ( กราบ )

    พิกัด : https://goo.gl/maps/6Hd225nvV4TaBxY27

 

7.วัดอุปคุต จังหวัดเชียงใหม่

     พระอุปคุตหรือพระบัวเข็ม พระผู้ขจัดภยันตรายและก่อให้เกิดลาภผล ความมั่งมี มีความเชื่อว่าพระอุปคุตมีอิทธิฤทธิ์สามารถปราบท้าววสวัตตีได้ โดยเล่ากันว่าเมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ 2 หลังพุทธปรินิพพาน พระเจ้าอโศกมหาราชได้ฉลองสมโภชพระสถูปเจดีย์ที่พระองค์สร้างแต่ถูกพญามารมาผจญ ท่านจึงนิมนต์พระอุปคุตให้มาปราบพญามาร พญามารได้ยอมแพ้ให้กับพระอุปคุต จากนั้นพระอุปคุตจึงมีชื่อเสียงในทางปราบมาร

     การสวดขอพร : เชื่อกันว่าใครที่สักการะพระอุปคุตจะมีกินมีใช้ตลอด ที่วัดจะมีเทียนมหามงคลให้ลงชื่อตัวเองเสริมบุญ บารมีด้วย โดยบทสวดคือ ปะคุตโต จะ มะหาเถโร สัมพุทเธ นะ วิยากะโต มารัญจะ มาระพะลัญจะ โสอิทา นิมะหาเถโร นะมัสสิตตะวา ปะติฏฐิโต อะหัง วันทามิ อิทาเนวะ อุปะคุตตัง จะมะหาเถรัง ยัง ยัง อุปะทะวัง ชาตัง วิธัง เสติ อะเสสะโต มะหาลาภัง ภะวันตุเม ฯ

     พิกัด : https://goo.gl/maps/7mJCQbjzkgaCeTt58