Starting a Business

DEPA จับมือเกาหลี ผลักดัน Startup ไทย
    DEPA จับมือเมืองคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกันพัฒนาและสร้างโอกาสให้ธุรกิจ Startup รวมถึงผลักดันให้เกิดการลงทุนในกิจการสตาร์ทอัพระหว่างประเทศ

    หลังจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ได้จัดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการายใหม่ทางด้านดิจิทัล หรือ Digital Startup เพื่อมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้เกิดผลงานนวัตกรรมและสามารถต่อยอดสู่การเป็น Digital Entrepreneurship มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนสตาร์ทอัพ ร่วมกับกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และการส่งเสริมการลงทุน เพื่อป้อนให้กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมให้เกิดการเริ่มต้นธรกิจ

    ล่าสุดสำนักงานส่งเสริมดิจิทัล หรือ DEPA ได้รับการติดต่อจาก เมืองคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี (Gyeonggi Provincial Government) เพื่อดำเนินการความร่วมมือระหว่างประเทศ “Letter of Intent” เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทางด้านดิจิทัล ได้สานต่อความสำเร็จ ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านดิจิทัล และสร้างให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ตอัพ  (Startup Eco System) จากโครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เกิดการพัฒนาที่หยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการช่วยให้เกิดโอกาสที่จะสร้างการลงทุนร่วมกันในระหว่างผู้ประกอบการทางด้านดิจิทัลของประเทศไทย และผู้ประกอบการทางด้านดิจิทัลของสาธารณรัฐเกาหลี อีกด้วย

    การจัดโครงการครั้งนี้ เมืองคยองกี สาธารณรัฐเกาหลีหรือ Gyeonggi Provincial Government  ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการ และแผนงานด้านสตาร์ทอัพของ DEPA จึงให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และเร่งประสานความร่วมมือกับดีป้า เพื่อสร้างโอกาสให้เหล่าสตาร์ทอัพผ่านกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบนิเวศ การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมอบรมสัมนา และการส่งเสริมการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศ 

    สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ จึงได้ลงนามความร่วมมือกับ นายนัม กยอง พิล ผู้ว่าราชการจังหวัดคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อสานความร่วมมือดังกล่าว และร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาดิจิทัลสตาร์ทอัพ อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี