Starting a Business

ศุภรัตน์ เบญจรงคกุล กับ 5 สิ่งปลุกพลังสร้าง “รักบ้านเกิด”

 

     รักบ้านเกิด เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ทำงานเกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรไทย ซึ่งมีภารกิจหลักคือ ให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรไทยผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทูบ และแอพพลิเคชัน ปัจจุบัน ศุภรัตน์ เบญจรงคกุล สาวรุ่นใหม่ไฟแรงได้เข้ามาดำรงตำแหน่ง รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ โดย 5 สิ่งที่เธอจะพูดถึงต่อไปนี้ล้วนเป็นสิ่งใกล้ตัวที่มีผลต่อพลังการทำงาน

     1. คุณพ่อ
         “คุณพ่อเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ในช่วงแรกมุ่งไปที่การมอบทุนการศึกษา เพราะตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรไทย และด้วยเล็งเห็นว่า การเกษตรสามารถสร้างรายได้ให้คนต่างจังหวัดได้ ท่านจึงเปิดบริษัท รักบ้านเกิด จำกัด เข้ามาช่วยให้ความรู้ด้านการเกษตรและให้บริการบริหารพื้นที่การเกษตรแบบครบวงจร สิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากท่านและเป็นประโยชน์ต่อการทำงานคือ การมองทุกอย่างเป็นศิลปะ เช่น การขายงาน ท่านจะมีศิลปะในการพูดโน้มน้าวใจให้คนฟังมองเห็นภาพตรงกันกับท่าน ท่านไม่ได้สอนโดยตรงว่าต้องพูดอย่างไร แต่จะทำให้เห็นมากกว่า และเราก็นำสิ่งที่ได้เห็นมาปรับใช้”
 
     2. การทำงานในรักบ้านเกิด
         “เมื่อเข้ามาทำงานในบริษัท เราได้เห็นจุดอ่อนต่างๆ ของวงการเกษตรไทย เช่น ขาดคนเข้ามาลงทุนในภาคการเกษตร รวมถึงรายได้ของเกษตรกรไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในภาคการเกษตร ตลอดจนการสร้างงานสร้างรายได้ให้เกษตรกร เราจึงสร้างบริการพัฒนาที่ดิน จากที่รกร้างว่างเปล่าให้เป็นที่ดินเกษตรแบบครบวงจรบนพื้นที่ของลูกค้า โดยให้บริการแบบ One-Stop-Services มีทีมวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการและหาเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่มาดูแลที่ดิน นอกจากนี้ เนื่องจากเวลานำเสนอความรู้ทางการเกษตรผ่าน www.rakbankerd.com จะมีผู้ใช้งานที่สอบถามถึงแหล่งซื้ออุปกรณ์การเกษตรอยู่เสมอ เราจึงเปิดเว็บไซต์ www.sabuymarket.com เพื่อขายวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เพราะอยากให้คนเข้าถึงอุปกรณ์คุณภาพดี ราคาจับต้องได้บนระบบซื้อ-ขายที่ง่าย สบายๆ”

     3. การไปเที่ยวฟาร์ม
         “ย้อนกลับไปเมื่อตอนยังเรียนที่ต่างประเทศ เรามีโอกาสได้เห็นฟาร์มของประเทศต่างๆ ซึ่งมีความแตกต่างกัน โดยฟาร์มที่จีน และสหรัฐอเมริกาเน้นความเป็นอุตสาหกรรม ส่วนฟาร์มที่ญี่ปุ่นและอังกฤษเน้นวิถีชีวิต ซึ่งเหมือนกับการเกษตรของไทย เราจึงนำสิ่งที่ได้เห็นมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ของบริษัท ยิ่งเมื่อได้เห็นว่าฟาร์มในต่างประเทศนอกจากสร้างรายได้ให้เกษตรกรแล้ว ยังสามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้ด้วย เรายิ่งอยากทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับฟาร์มในประเทศไทย” 

     4. เป้าหมายการทำงาน
         “เรามีความเชื่อว่า เราเพียงคนเดียวไม่สามารถสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้ ตอนนี้บริษัทใหญ่ไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไป เพราะบริษัทเล็กๆ ที่เข้าไปจับมือกับบริษัทเล็กๆ อีกหลายบริษัทแล้วร่วมกันสร้างความสำเร็จนั้นมีพลังความแข็งแกร่งยิ่งกว่า สำหรับเป้าหมายการทำงานที่วางไว้คือ อยากเป็นบริษัทเล็กๆ ที่เข้าไปจับมือกับกลุ่ม Smart Farmer และนักลงทุน แล้วช่วยกันสร้างสิ่งดีๆ เพื่อวงการเกษตรไทย โดยตอนนี้อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นทำตามเป้าหมาย ซึ่งวางแผนไว้ว่าอย่างน้อย 2-3 ปีต้องรู้ผลว่า สิ่งที่ตั้งใจทำเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่”
 
     5. เทคโนโลยี

         “สังคมของเราแคบลง เพราะมีเทคโนโลยีอย่างสมาร์ทโฟน อินเทอร์เน็ต และโซเชียลมีเดีย สิ่งเหล่านี้ทำให้เราเข้าใกล้ลูกค้ามากขึ้น และก่อให้เกิดโอกาสทางการตลาดมากมาย เรามักโพสต์บริการใหม่ หรือความรู้ด้านการเกษตรลงในเฟซบุ๊ก เพราะเป็นช่องทางที่ทำให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว ส่วนยูทูบเป็นช่องทางในการเผยแพร่วิดีโอความรู้ด้านการเกษตร โดยตอนนี้ได้เพิ่มความน่าสนใจให้กับวิดีโอด้วยการมีบล็อกเกอร์เกษตรมาทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ และเรายังใช้ยูทูบในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทด้วยการนำอุปกรณ์การเกษตรมาโฆษณาขายผ่านช่องทางนี้”
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup