Starting a Business

How to จดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเองบนออนไลน์ง่ายๆ แค่ 5 ขั้นตอน

 

Text : Yosita T.

     ตอนนี้หลายคนก็เริ่มทำธุรกิจหรือสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองกันมากขึ้น และแน่นอนว่าเมื่อมีธุรกิจแล้วก็ต้องมีการจดทะเบียนบริษัทตามกฎหมาย แต่ถ้าจะต้องเดินทางไปจดทะเบียนไปยื่นเอกสารเองถึงที่สำนักงานก็คงจะเสียเวลามาก เรามีวิธีการจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเองแบบออนไลน์มาฝากผู้ประกอบการ  ซึ่งการจดทะเบียนบริษัทแบบออนไลน์จะต้องทำผ่านระบบ DBD e – registration โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้

     1. เตรียมเอกสารและข้อมูลให้พร้อม

         จะต้องเตรียมเอกสารและข้อมูลให้พร้อมเพื่อเวลากรอกข้อมูลจะได้ง่ายและไม่เสียเวลานาน โดยเอกสารและข้อมูลที่ต้องเตรียมไป มีดังนี้

         - บัตรประชาชน เบอร์โทร อีเมล ของผู้ก่อการหรือผู้ถือหุ้น อย่างน้อย 3 คน หรือถ้าทำคนเดียวก็สามารถใช้ชื่อคนในครอบครัวมาเป็นผู้ถือหุ้นได้

         - ข้อมูลที่ตั้งของบริษัท

         - ข้อมูลผู้สอบบัญชี

         - จองชื่อบริษัทและตรวจสอบเพื่อจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ ชื่อนิติบุคคลหรือชื่อบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยชื่อบริษัทของเราจะต้องไม่ซ้ำหรือคล้ายกับชื่อบริษัทที่ทำการจดทะเบียนไปแล้ว ดังนั้นอาจจะต้องตรวจเช็คให้เรียบร้อยก่อนโดยสามารถเข้าไปเช็คได้ที่ระบบจองชื่อ นิติบุคคลอัตโนมัติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า https://reserve.dbd.go.th/ โดยสามารถยื่นชื่อได้พร้อมกัน 3 ชื่อตามลำดับ เมื่อทำการจองชื่อทางเว็บไซต์แล้วเรียบร้อย สามารถรู้ผลภายใน 30 นาที

 

     2. ลงทะเบียนเพื่อเตรียมตัวในการจดทะเบียนออนไลน์ และยืนยันตัวตน

         เข้าสู่ระบบ DBD e-registration ลงทะเบียนผู้ใช้งานและยืนยันตัวตน เพื่อรับ Username และ Password ทั้งนี้ต้องเปิดใช้งานผ่าน e-mail ภายใน 30 วัน โดยจะมีการให้กรอกข้อมูลปกติ   

         สำหรับการยืนยันตัวตนจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของเราในการยืนยันตัวตน มี 3 ขั้นตอนดังนี้

         - ยืนยันโดยใช้ถ่ายรูปบัตรประชาชน

         - ถ่ายหน้าเรา

         - ถ่ายวิดีโอแล้วเราพูดตามคำที่กำหนด

         หลังจากนั้น รออีเมลแจ้งการยืนยันตัวตนสำเร็จ 

     3. กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ DBD e – registration และส่งคำขอ

         ขั้นตอนนี้ จะต้องกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น

         - ระบุจำนวนทุนที่ต้องการจดทะเบียน

         - ข้อบังคับของบริษัท ถ้าบริษัทไม่มีข้อบังคับก็ให้ติ๊ก “ไม่มีข้อบังคับ”  จากนั้นก็ใส่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท โดยส่วนใหญ่แล้ว วันที่นิยมใช้กันคือ 31 ธันวาคม ของทุกปี ให้กรอกว่า “3112”

         - ใส่ข้อมูลรายละเอียดของผู้ถือหุ้น

         - ใส่รายละเอียดกรรมการของบริษัทที่ต้องมีอย่างน้อย 1 ท่าน แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ถือหุ้นเยอะที่สุดก็ได้

         - กำหนดอำนาจกรรมการ เป็นการกำหนดว่าใครสามารถมีอำนาจลงนามทำธุรกรรมและมีผลผูกพันกับบริษัทได้

         - วัตถุประสงค์ของบริษัท หรือการเลือกแบบ ว. คือการบอกวัตถุประสงค์ของบริษัทว่า บริษัทนั้นประกอบธุรกิจอะไร

         - ใส่รายละเอียดลูกจ้างและผู้รับเหมาช่วงในกิจการของสถานประกอบการ หากยังไม่มีให้ข้ามไปได้เลย 

         - ใส่รายละเอียดลูกจ้างและผู้รับเหมาช่วงในกิจการของสถานประกอบการ หากยังไม่มีให้ข้ามไปได้เลย 

         สำหรับเอกสารต่างๆ ต้องใช้เป็นไฟล์ PDF หรือ รูปภาพ และมีขนาดไม่เกิน 2MB  และเมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2-5 วัน

  

 

     4. ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

         หากการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ผ่านการตรวจสอบจากนายทะเบียนแล้วเรียบร้อย จะมีอีเมลแจ้งว่าได้มีการอนุมัติคำขอการจัดตั้งบริษัทแล้วไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน  เราต้องตรวจเช็กข้อมูลพร้อมลงนามเซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  

     5. ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทและชำระค่าธรรมเนียม

         การจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเองแบบออนไลน์ผ่านระบบ DBD e – registration จะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 5,500 บาท แต่ในขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้มีการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ลง 50% เหลือเพียง 2,750 บาท จากอัตราเดิม 5,500 บาท  ถึง 31 ธันวาคม 2566

         ข้อดีการจดทะเบียนโดยระบบออนไลน์คือไม่ต้องเสียเวลาไปถึงสำนักงานและใช้เวลาทำเรื่องยื่นเอกสารนานและยุ่งยาก โดยเอกสาร ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท จะถูกส่งมาให้เราทางไปรษณีย์ และสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF ได้ 

 

 www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup