Tech Startup

“Baania” ปั้น Marketplace อสังหาฯ งาน Big ของ Big Data

 
 
     อย่างที่ทราบกันดีว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นตลาดที่ใหญ่มากๆ  ขณะที่ผู้บริโภคในยุคนี้ก็มีพฤติกรรมในการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้นหาข้อมูล ด้วยเหตุนี้ Baania จึงเข้ามาตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อบ้านให้คุ้มค่าและตรงใจที่สุด โดยการเป็นผู้ให้บริการด้าน Online Marketplace     

     อัญชนา วัลลิภากร Co-Founder และ CEO ของ Baania  บอกว่า Baania เป็น Online Marketplace ที่จะตอบโจทย์คนไทยให้สามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด และทำให้อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนแปลง กล่าวคือสถาบันการเงินใช้เวลาในการปล่อยสินเชื่อน้อยลง ส่วนดีเวลลอปเปอร์ก็สามารถใช้ข้อมูลทำธุรกิจได้แม่นยำมากขึ้น  

     “คนซื้อบ้านประสบการณ์น้อย เพราะไม่ค่อยเปลี่ยนที่อยู่อาศัย อีกอย่างการซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมต้องใช้เงินจำนวนมาก แต่ในต่างประเทศการตัดสินใจซื้อบ้านเร็วมากเพราะมีข้อมูลในการตัดสินใจเยอะ สิ่งที่เราทำคือ Baania เป็น Online Marketplace ที่มีข้อมูลครบที่จะช่วยในการตัดสินใจ โดยนอกเหนือจากข้อมูลโครงการอย่างละเอียดแล้ว ยังมีข้อมูลเปรียบเทียบให้เห็น มีการรีวิวทำเลที่ตั้ง มีข้อมูลพื้นที่บริเวณโดยรอบว่าเหมาะกับการใช้ชีวิตหรือไม่ มีข้อมูลเชิงการลงทุนวิเคราะห์ให้เห็นแนวโน้มว่าอีก 3 ปีราคาจะเป็นยังไง ผังเมืองสีอะไร เป็นต้น”

     ทั้งนี้ อัญชนา เริ่มเปิดตัว Baania ให้บริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก และเมื่อเห็นผลความสำเร็จแล้วจึงนำไปทำซ้ำต่อที่จังหวัดเชียงราย นครราชสีมา ขอนแก่น กรุงเทพและปริมณฑล โดยในปีนี้จะขยายครอบคลุม 16 จังหวัดใหญ่ทั่วประเทศ

     ความน่าสนใจของ Baania มาจากประสบการณ์การทำสื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มานาน ทำให้มีข้อมูลและเข้าใจพฤติกรรมในระดับหนึ่ง โดยการทำมาร์เก็ตเพลสนี้จะเก็บข้อมูลในพื้นที่กรุงเทพฯ ย้อนหลังถึง 10 ปี และต่างจังหวัด 5 ปี ในปัจจุบันมีผู้เข้ามาใช้บริการแล้ว 2.3 ล้านคน  ซึ่งจากตัวเลขนี้ทำให้ Baania มีฐานข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์ในเชิง Big Data มหาศาล ดังนั้น Baania จึงเป็นทั้ง  Online Marketplace ที่จะช่วยในการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ และ Data Analytics ให้กับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ด้วย

      วีรวัฒน์ รัตนวราหะ Co-Founder และ COO ของ Baania กล่าวเสริมว่า ด้วยการใช้ Big Data ที่รวบรวมอย่างมหาศาลบวกกับการใช้ AI และ Machine Learning ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้แม่นยำและวิเคราะห์และคาดการณ์ในอนาคตได้อีกด้วย

     อย่างไรก็ตาม หลังจากที่แพลตฟอร์มนี้นำไปทำซ้ำในหลายจังหวัด อัญชนาจึงหวังว่าในอนาคตจะสามารถนำไปทำซ้ำในต่างประเทศได้ โดยแย้มว่าเธอได้ตรียมแปลแพลตฟอร์มนี้เอาไว้ถึง 4 ภาษาแล้ว และเตรียมระดมทุนในรอบ Series A+ ในต้นปีนี้
 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี