Tech Startup

กรุงศรี ฟินโนเวต ลุยลงทุน Startup ด้าน AI - Data Analytics


 

     กรุงศรี ฟินโนเวต บริษัทร่วมลงทุนในเครือกรุงศรี เผยแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2562 ด้วยเป้าหมายสู่การเป็น ‘The Best Banking Corporate Venture Capital’ (CVC) ในภูมิภาคอาเซียน ต่อยอดการเป็นผู้นำในการบ่มเพาะ Startup จับมือ Startup ร่วมพัฒนาโครงการ และเตรียมลงทุนโดยเน้น Startup ด้าน AI และ Data Analytics ซึ่ง “Silot” Startup จากสิงคโปร์จะเป็น Startup รายล่าสุดที่บริษัทจะร่วมลงทุน
 
     แซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด กล่าวว่า “ในปี 2561 บริษัทประสบความสำเร็จในฐานะผู้นำ Corporate Fintech Accelerator ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องมาถึง 3 ปี โดยในปีที่ผ่านมาสามารถขยายขอบเขตการเปิดรับ ดึงดูด Startup จากสิงคโปร์และเวียดนามเข้าร่วมโครงการ ในระหว่างดำเนินโครงการยังสามารถผสานความร่วมมืออย่างเต็มรูปแบบกับหน่วยธุรกิจต่างๆ ในเครือกรุงศรี (Synergy Driven Accelerator) พัฒนาโครงการนำร่อง ซึ่งความร่วมมือและการลงมือปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงส่งผลให้ Startup สามารถเติบโตในอัตราเร่งที่รวดเร็วกว่าเดิม เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ Startup ที่ร่วมโครงการเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับ การพัฒนา Startup ในระดับนักศึกษา ซึ่งบริษัทเล็งเห็นศักยภาพและประโยชน์ของการร่วมมือเพื่อสร้าง Startup รุ่นใหม่ ช่วยเติมเต็ม Thai startup ecosystem ให้แข็งแกร่งขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา Krungsri Uni Startup KMITL Hackathon ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในการใช้ Deep tech เช่น  AI, Blockchain และ Data Analytics”
 
     ทั้งนี้ กรุงศรียังคงให้ความสำคัญกับการผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรและ Startup บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าทั้งสองต่างมีศักยภาพและความแข็งแกร่งที่สามารถเติมเต็มกันและกัน ดังนั้นในปีที่ผ่านมา จึงเกิดความมือระหว่างกรุงศรีและ Startup ถึง 26 บริษัท ร่วมเดินหน้า 37 โครงการ ร่วมกับ 20 หน่วยงานธุรกิจภายในกรุงศรี อาทิ การจับมือร่วมกับ Lalamove ในการให้บริการสินเชื่อแบบใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณา (Information-based Lending) การจับมือร่วมกับ SIX Network ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับนักสร้างสรรค์และกลุ่มอาชีพอิสระ และร่วมมือกับ Baania เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพด้านข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ให้หน่วยงานธุรกิจสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร เป็นต้น พร้อมๆ กันนี้ผลการดำเนินงานของ Startup ที่กรุงศรี ฟินโนเวต ได้ร่วมลงทุนเติบโตยังคงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี ผลการดำเนินงาน และมูลค่าบริษัท โดย Finnomena และ Omise ซึ่งลงทุนไปในปี 2560 มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นมากกว่าถึง 10 เท่า ขณะที่ Baania ซึ่งเป็น Startupที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาฯ และลงทุนไปในปี 2561 สามารถต่อยอดข้อมูลและเทคโนโลยีต่างๆ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับธุรกิจสินเชื่อบ้านของกรุงศรีเป็นอย่างดี
 
     สำหรับในปี 2562 กรุงศรี ฟินโนเวต  ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนา Startup ด้าน AI, Data Analytics และ Fintech เตรียมเดินสายโรดโชว์ใน 12 เมืองทั่วเอเชีย อาทิ ปักกิ่ง ฮ่องกง ไทเป โฮจิมินท์ สิงคโปร์ และโซล เพื่อเฟ้นหาStartup เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังคงเดินหน้าร่วมพัฒนา Startup Ecosystem ผ่านโครงการ Krungsri Uni Startup โดยปีนี้จะจับมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดโครงการ Krungsri Uni Startup ABAC Hackathon เพื่อตอบโจทย์ในการใช้ Deep tech เช่น  AI, Blockchain และ Data Analytics ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับกรุงศรี โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าในแวดวง Startup ไทยร่วมให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
 
    “การลงทุนปีนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายลงทุนตรง (Direct Investment) ใน Startup ระดับ Series A และ Series B ที่มุ่งเน้นในเรื่องเทคโนโลยี AI และ Data Analytics เป็นหลัก ซึ่งมองหาโอกาสในการลงทุนทั้งกับ Startup ไทยและอาเซียน โดย Silot จะเป็น Startup รายแรกที่กรุงศรี ฟินโนเวต ตัดสินใจลงทุนในปีนี้ Silot เป็น Startup จากสิงคโปร์ โดยผู้ก่อตั้งชาวจีน ซึ่งให้บริการด้านแพลตฟอร์มด้านการธนาคารแบบครบวงจร และมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี AI การลงทุนใน Silot จะเสริมสร้างและพัฒนาระบบชำระเงินที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ พร้อมกับเดินหน้าค้นหา Startup ที่มีศักยภาพสามารถสร้างนวัตกรรมให้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยาและบริษัทในเครือ โดยตั้งเป้าหมายทำงาน 80 โครงการร่วมกับ 50 Startup ทั้งในไทยและประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมในหลากหลายโครงการ อาทิ โครงการ Information-based Lending กับหน่วยงานธุรกิจต่างๆ ภายใต้กรุงศรี” แซม กล่าวเพิ่มเติม
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup