Tech Startup

โอมิเซะ ประกาศรับเงินลงทุนจากโนมูระโฮลดิ้ง 
     โอมิเซะโฮลดิ้งผู้นำด้านบริการทางการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกาศรับเงิน ลงทุนครั้งใหม่ไม่เปิดเผยมูลค่าจากโนมูระโฮลดิ้ง กลุ่มธุรกิจภายใต้โอมิเซะโฮลดิ้งประกอบด้วย โอมิเซะ (เพย์เม้นท์เกตเวย์), โอมิเซะโก และโกเอ็กซ์เชนจ์ เงินลงทุนที่ได้รับ การสนับสนุนในครั้งนี้มีแผนนำไปเพื่อต่อยอดและขยายธุรกิจในเครือทั้งหมด ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการรับชำระเงิน เทคโนโลยีบล็อคเชน และการแลกเปลี่ยนมูลค่าดิจิทัล

     “การที่องค์กรซึ่งมีบทบาทสำคัญในภาคอุตสาหกรรมการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลให้ควมสนใจและสนับสนุนในบริกรด้านการเงิน โครงสร้างระบบการเงินที่เปิดกว้าง (open infrastructure) และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เรากำ ลังพัฒนาอยู่นั้น ถือเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับเรา ด้วยความเปลี่ยนแปลงด้านระเบียบและข้อกำหนดเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อคเชนที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็วในปัจจุบันมีผลต่อภาคอุตสาหกรรมของเรา เราเองไม่อาจให้ปัจจัยเหล่านี้มายับยั้งการเติบโตของธุรกิจได้ ในการขยายธุรกิจ เราเน้นความร่วมมือกับประเทศที่มีการกำหนดกรอบการทำงานและมาตรการไว้ชัดเจน มีความโปร่งใส และแน่นอนว่าทางรัฐบาลจะต้องมีวิสัยทัศน์ก้าวหน้าด้วย” จุน ฮาเซกาวา ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่มโอมิเซะโฮลดิ้งกล่าว

     โนมูระเป็นหนึ่งในองค์กรเพียงไม่กี่แห่งที่ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset custody) และเริ่มให้ความสนใจ ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อคเชน ปัจจุบันกลุ่มโนมูระให้บริการทางด้านการเงิน มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเอเชีย และเครือข่ายในอีกกว่า 30 ประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย โนมูระให้บริการด้านการเงินและรับให้คำปรึกษาแก่ทั้งลูกค้าองค์กรและลูกค้าบุคคล

     โอมิเซะโฮลดิ้งเป็นผู้นำ ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางเงินของอนาคต ทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น ได้จากระบบนิเวศน์ทางการเงิน (financial ecosystem) ที่กำลังถูกพัฒนาขึ้น จึงตั้งใจที่จะวางโครงสร้างพื้นฐานให้มั่นคง เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยังเห็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของการแปลงทรัพย์สินเป็นมูลค่าดิจิทัล (asset tokenization) ซึ่งในตอนนี้ทางบริษัทฯ ก็มีความพร้อมแล้วที่จะรองรับผู้ประกอบการและองค์กรต่างๆ ที่สนใจ ธุรกิจนี้ทางโอมิเซะโฮลดิ้งเห็นว่า ระบบนิเวศน์ทางการเงิน (financial ecosystem) และบริการแลกเปลี่ยนมูลค่าที่บริษัทในเครือสามารถให้บริการได้นั้น จะนำมาซึ่งระบบการเงินที่ลดความเหลื่อมล้ำ และช่วยสร้างความเท่าเทียมอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมและโลกต้องการ
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup