Tech Startup

KBTG เปิดเวที TechJam 2019 เฟ้นหาตัวจริงด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ


 

     KBTG เปิดเวทีแข่งขัน TechJam 2019 ภายใต้คอนเซ็ปท์ Deep Jam เพื่อค้นหาสุดยอดฝีมือที่รู้ลึก รู้จริงด้านเทคโนโลยีและการออกแบบจนได้ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดใน 3 ด้าน คือ Coding, Data และ Design ซึ่งมีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ KBTG ในการร่วมสร้างอนาคตให้ขับเคลื่อนสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง ตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1,500 คน
 
     เรืองโรจน์ พูนผล ประธาน KASIKORN Business-Technology Group (KBTG) เปิดเผยว่าจากกระแสตอบรับที่ดีจากการแข่งขัน TechJam 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้ TechJam 2019 by KBTG กลับมาอีกครั้งเพื่อเป็นหนึ่งในเวทีแข่งขันและค้นหา “สุดยอดฝีมือ” ด้านเทคโนโลยีและการออกแบบชั้นนำของประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถใน 3 ด้าน คือ Coding, Data Science และ Design ซึ่งมีความสำคัญในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีแห่งอนาคต เพื่อให้ประเทศไทยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างแท้จริง

     TechJam 2019 by KBTG ปีนี้ จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปท์ Deep Jam ประลองกันจนได้ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดใน 3 ด้าน คือ Deep Code,  Deep Data และ Deep Design ต้องการคนรู้ลึก รู้จริง ที่สามารถแก้โจทย์ที่ยากได้ เพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่จะร่วมสร้างอนาคตขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ KBTG ที่จะสร้างทีม สร้างคน สร้างวัฒนธรรมองค์กรไปพร้อมๆ กับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อก้าวไปเป็นบริษัทด้านไอทีอันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี 2565

     การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1. Deep Code คือการค้นหาสุดยอดฝีมือด้าน Programming ผู้ที่รักการตีโจทย์สุดยากและท้าทาย การเขียนโปรแกรม เขียนโค้ดเป็นชีวิตจิตใจและสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์และปรับใช้ได้จริง  2. Deep Data คือสุดยอดฝีมือด้าน Data Science ผู้ที่รักการศึกษาข้อมูลขนาดใหญ่ วิเคราะห์ จำลอง ทดสอบ และวิจัยโมเดลต่าง ๆ ซึ่ง Data ถือเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนธุรกิจทุกรูปแบบในปัจจุบันและอนาคต 3. Deep Design คือสุดยอดฝีมือด้าน UX/UI Design ผู้รักการแก้ปัญหาด้วยการออกแบบอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ที่ถ่ายทอดรูปแบบจากการแก้ปัญหา/ระบุปัญหา สร้างสรรค์ไอเดียและการสร้างผลงานที่มีคุณค่าโดยมีเรื่องราวออกมาเป็นชิ้นผลงาน

     เรืองโรจน์ กล่าวตอนท้ายว่า KBTG ต้องการให้การแข่งขัน TechJam เป็นมาตรฐานใหม่ของการแข่งขันด้านไอที ดังนั้น TechJam 2019 จะเน้นโจทย์ที่เข้มข้นและท้าทายเพื่อให้ได้ “ตัวจริง” ที่เป็นสุดยอดฝีมือด้านเทคโนโลยีและการออกแบบที่จะมามีส่วนร่วมสร้างอนาคตไปด้วยกัน ทั้งนี้ KBTG คาดว่าจะมีผู้สมัครร่วมแข่งขัน TechJam 2019 จากทั่วประเทศ ไม่ต่ำกว่า 1,500 คน
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup