Tech Startup

ปตท.เผยโฉมแชมป์ PTT TECH Savvy Agent Season 2 โครงการปั้นสตาร์ทอัพรับ Digital Transformation

 

 
     ปรากฏการณ์ Digital Disruption ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเกี่ยวโยงกับพฤติกรรมผู้บริโภค ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ก้าวข้าม Digital Transformation หรือกระบวนการที่นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกภาคส่วนของธุรกิจ ด้วยการพัฒนากระบวนการคิดในเชิงดิจิทัล (Digital Mindset) เพื่อก้าวให้ทันโลกและไม่ยึดติดกับโมเดลธุรกิจแบบเดิมๆ

     ปี 2562 ปตท. ได้สานต่อโครงการ PTT TECH Savvy Agent Season 2 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร สร้างวัฒนธรรม และค่านิยมองค์กรด้าน Digitalization (SPIRIT+D) ให้มีความพร้อมสำหรับการสร้างธุรกิจใหม่ หรือสร้างคุณค่าต่อยอดธุรกิจ (Business Value Chain) ในลักษณะของบริษัทวิสาหกิจ (Startup) ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Coaching Session / Pitching Session บรรยายและเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและ Startup ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ พร้อมกิจกรรมกลุ่มซึ่งได้มีการบันทึกเทปการแข่งขันในรูปแบบ Reality Show เผยแพร่ผ่านสื่อภายในองค์กร และ YouTube Channel Account PTT People Plus

     ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในหลังจากผ่านการขับเคี่ยวอย่างเข้มข้นจากบุคลากรของ ปตท.ที่เข้าร่วมแข่งขัน “PTT TECH Savvy Agent Season 2” จำนวน 64 ทีม ทีมละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 192 คน ซึ่งการแข่งขันทุกรอบเป็นไปอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในรอบ 3 ทีมสุดท้ายที่ผู้เข้าแข่งขัน ผ่านการตัดสินจาก Commentator ชั้นนำกว่า 20 คน ทั้ง CEO จากบริษัทชื่อดังและผู้เชี่ยวชาญ

     ในแวดวงธุรกิจ Startup โดยมีเกณฑ์ในการตัดสินคือ การ Pitching Business Model ในเวลา 3 นาที โดยทีมผู้ชนะเลิศ ทั้ง 3 ทีมจะได้รับโอกาสสร้างธุรกิจในฐานะผู้มีส่วนร่วมก่อตั้ง (Co–Founder) เพื่อต่อยอดธุรกิจใหม่ให้ประสบความสำเร็จ และได้เดินทางไปศึกษาดูงานในบริษัทชั้นนำระดับโลก รวมถึงมีโอกาสได้รับเงินลงทุนสูงสุด 120 ล้านบาทต่อโครงการ (Prototype) จากคณะกรรมการด้านงบประมาณและการลงทุนของ ปตท.

     สำหรับผู้ชนะทั้ง 3 ทีม ได้แก่ ทีมชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม 3J สร้างสรรค์” ผลงาน “PTT Media Space บริหารพื้นที่สื่อ Digital Signage ภายในสถานีบริการและสถานประกอบการของ ปตท.” โดย นายเจษฎา เจียมบุรเศรษฐ์ (โน้ต) ฝ่ายแผนกลยุทธ์บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม นางสาวเขมรินทร์ ชูสถาน (ขวัญ) ฝ่ายแผนกลยุทธ์บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม และนายจิรัฏฐ์ พรหมดิเรก (พบ) ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

     โน้ต–เจษฎา เป็นตัวแทนทีม “3 สร้างสรรค์” เล่าให้ฟังว่า แนวคิด PTT Media Space บริหารพื้นที่สื่อ Digital Signage ในสถานีบริการและสถานประกอบการของ ปตท. เกิดขึ้นจากการที่สถานีบริการน้ำมัน (ปั๊ม) ปตท. มีจำนวนกว่า 1,800 แห่งครอบคลุมทั่วประเทศ และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็น Prime Area ที่สามารถเข้าถึงคนส่วนมากได้อย่างทั่วถึง และเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ ปตท.ได้เปรียบคู่แข่งในตลาด ซึ่งจากการมองเห็นโอกาสดังกล่าวทำให้ทีมเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งเพิ่มรายได้จาก Fixed Asset  เดิมที่จะช่วยประหยัดงบประมาณในการลงทุน และเพิ่มรายได้ของ ปตท.ให้สูงขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้น จากการเพิ่มพื้นที่โฆษณาในหลายๆ จุดของสถานีบริการ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีป้ายบิลบอร์ดแบบเดิมๆ ให้เป็นในรูปแบบดิจิทัลและนำเสนอผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด ซึ่งนอกจากจะช่วยให้โฆษณามีความน่าสนใจยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยเพิ่มรายได้ให้ ปตท. รวมถึงเพิ่มจำนวนผู้มาใช้พื้นที่เพื่อการโฆษณาได้อีกด้วย

     ทีมชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม TRIPLE–T” ผลงาน “Innaqua เทคโนโลยีวัสดุปิดแผลจากไบโอเซลลูโลสคอมโพสิต” โดย นายนรินทร์ กาบบัวทอง (ต้น) ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการปิโตรเลียมและปิโตรเคมี นายชัยพฤกษ์ เกตุเพ็ชร (ตั้ม) ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และนายธันว์ เหลียงไพบูลย์ (ธันว์) ฝ่ายโครงการเอ็กสเพรสโซ  

     ปิดท้ายที่ ทีมชนะเลิศ อันดับ 3 ทีม PTT HUB” ผลงาน “Smart Box ธุรกิจรับ–ส่งสินค้าออนไลน์ผ่านตู้ที่จะตั้งอยู่ในสถานีบริการน้ำมันผ่าน Application” โดย นายประสิทธิ์ วงศ์เลอศักดิ์ (บิ๊ก) ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีการผลิตและขนส่งปิโตรเลียม สถาบันนวัตกรรม ปตท. นายเตชินท์ เอี่ยมฤกษ์ศิริ (ไฮ้) ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีการผลิตและขนส่งปิโตรเลียม สถาบันนวัตกรรม ปตท. และนางสาวสุชาดา วรพงษ์ (จิ๊บ) ฝ่ายบริหารธุรกิจค้าปลีกและพื้นที่เชิงพาณิชย์ PTTOR
     
         
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup