Tech Startup

4 ขั้นบันไดของสตาร์ทอัพ ใครอยากเป็นยูนิคอร์น

Text : Nares Laopannarai

     การระดมทุนถือเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสตาร์ทอัพชนิดแยกกันไม่ออก โดยแต่ละขั้นของการระดมทุนก็จะมีเป้าหมาย ความคาดหวัง เงื่อนไข ประเภทของนักลงทุน ฯลฯ ที่แตกต่างกันออกไป เราไปดูกันว่าในแต่ละสเตจของการ Raise Fund สตาร์ทอัพต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 

  • Seed Stage

     ในระยะนี้ นักลงทุนที่เข้ามาระดมทุนให้จะเป็นเพียงแค่คนในครอบครัวหรือคนรู้จักเท่านั้น แต่ถ้าสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการ Accelerate ก็อาจจะมีเจ้าของโครงการเป็นผู้ลงทุนให้บางส่วน เป้าหมายของการใส่เงินให้ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้ในระยะเริ่มต้นโดยผู้ลงทุนแทบจะไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนกลับคืนแต่อย่างไร 


     หน้าที่ของสตาร์ทอัพก็คือดำเนินกิจการให้มีกระแสเงินสดรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องหรือง่ายๆว่าธุรกิจสามารถดำเนินได้จริง มีลูกค้าใช้งานจริง โดยไม่จำเป็นต้องกังวลว่าหากคำนวนต้นทุนดำเนินงานจริงแล้วผลประกอบการจะขาดทุน เพราะในสเตจนี้คาดหวังเพียงแค่ธุรกิจสามารถดำเนินได้ก็พอ 

  • Series A 


     การระดมทุนจาก Seed Stage สู่ Series A ถือเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดเพราะสตาร์ทอัพสวนใหญ่ 90% จะจบเพียงแค่ Seed Stage เท่านั้น กลุ่มนักลงทุนที่เข้ามาในสเตจนี้เริ่มที่จะเป็นนักลงทุนมืออาชีพหรือกองทุนวีซีที่มีนโยบายลงทุนในสตาร์ทอัพขนาดเล็กหรืออาจจะเริ่มมีนักลงทุนสถาบันหรือคอร์ปอเรทเข้ามาบ้าง


     ความคาดหวังของนักลงทุนในสเตจนี้คือการลงทุนในสตาร์ทอัพที่พิสูจน์ตัวเองได้ว่าสามารถเอาตัวรอดได้และต้องการที่จะขยายธุรกิจให้ใหญ่ขึ้นรวมถึงสามารถที่จะต่อยอดธุรกิจนั้นๆให้เติบโตไปได้ เพราะนักลงทุนที่เข้ามาในสเตจนี้มีเป้าหมายชัดเจนในการที่จะ Exit เพื่อทำกำไรในการขายหุ้นให้กับนักลงทุนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจึงอาจใช้ขั้นตอนในการพิจารณาที่ละเอียด


     สตาร์ทอัพเองในสเตจนี้ ผลประกอบการยังคงขาดทุนแต่สามารถคาดหวังจำนวนผู้ใช้งานและรายได้ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดได้จากการใส่เงินเพิ่มทุนเข้ามา 

  • Series B


     หากได้รับเงินทุนในรอบ Series A และกิจการยังมีการเติบโตได้ตามเป้าหมาย ขั้นตอนต่อไปคือการระดมทุนในระดับ Series B ซึ่งสเตจนี้กลุ่มนักลงทุนจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นคืออาจจะเป็นคอร์ปอเรทในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทระดับโลก กองทุนวีซีระดับโลก เข้ามาเป็นผู้ลงทุนโดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันสตาร์ทอัพนั้นๆให้เป็นอันดับที่หนึ่งในตลาดหรือก้าวเข้าสู่ระดับโลก


     สตาร์ทอัพที่ยื่นขอระดมทุนในสเตจนี้ต้องดำเนินธุรกิจจนเรียกได้ว่าใกล้เคียงที่จะเป็นอันดับหนึ่งในประเทศหรือสามารถก้าวเข้าสู่ระดับภูมิภาคหรือระดับโลกได้ นักลงทุนที่มองเห็นโอกาสจะเข้ามาลงทุนในสเตจนี้ 

  • Series C เป็นต้นไป


     การระดมทุนของสตาร์ทอัพตั้งแต่ระดับ Series C เป็นต้นไปจนกระทั่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะมีเป้าหมายหลักคือทำอย่างไรให้สตาร์ทอัพนั้นๆสามารถชนะคู่แข่งในตลาดไปได้เรื่อยๆ เม็ดเงินที่ใส่เข้าไปอาจจะยังไม่สามารถทำให้ธุรกิจมีกำไรได้แต่ความคาดหวังของนักลงทุนคือการเป็นอันดับหนึ่งในตลาดให้ได้ โดยคาดหวังไปที่การเข้าไอพีโอจะเป็นการ Exit เพื่อทำกำไรครั้งสำคัญ


     ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนในสเตจใดก็ตาม สตาร์ทอัพจำเป็นต้องวางแผนการใช้เงินที่ได้มาอย่างรอบคอบที่สุด โดยเฉพาะในยุคนี้การ Disrupt ระหว่างกันเกิดขึ้นรวดเร็ว ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงวิธีการ Utilize เงินทุนจากนักลงทุนให้เกิดผลกำไรให้เร็วที่สุดwww.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup