Tech Startup

ส่อง HealthTech โอกาสทางธุรกิจรับเมกะเทรนด์ ผ่านกองทุน Disrupt Health Impact Fund 

 

     Health Tech เป็นอีกหนึ่งเมกะเทรนด์โลกที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องเพราะผู้คนให้ความใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ซึ่งด้วยแนวโน้มที่สดใสเช่นนี้ ย่อมเป็นโอกาสทางธุรกิจให้สตาร์ทอัพไทยด้วย 

ตลาด HealthTech มีมูลค่า 9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เติบโต 10%  

      กระทิง พูนผล ประธานกองทุน Disrupt Health Impact Fund กองทุน 500 TukTuks และ ORZON Ventures เผย “ตลาด Healthcare มีมูลค่าตลาดใหญ่ในระดับ Trillion Dollar Industry ซึ่งมีมูลค่าถึง 9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือ กว่า 330 ล้านล้านบาท และเป็นเมกะเทรนด์ที่จะทวีความสำคัญยิ่งขึ้นในโลกแห่งอนาคต และประเทศไทยก็กำลังเผชิญกับความท้าทายด้าน Healthcare ในหลายๆ เรื่อง จึงเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าตื่นเต้น ผนวกกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะ AI และ BioTech ที่พลิกโฉมให้เกิดนวัตกรรมรูปแบบใหม่ และสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและกระจายโอกาสในการเข้าถึงการรักษาได้มากยิ่งขึ้น”

     ขณะที่ จันทนารักษ์ ถือแก้ว กรรมการผู้จัดการ ดิสรัปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์ หรือ Disrupt และผู้บริหารกองทุน Disrupt Health Impact Fund คาดว่าตลาด HealthTech ทั่วโลกจะเติบโตต่อเนื่อง 10% ต่อปี โดยเฉพาะตลาด Health Tech ในประเทศไทย ซึ่งจากการสำรวจของทีมงานพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพอย่างมากในการเป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหลายๆ ด้าน รวมถึงด้านสุขภาพและสาธารณะสุข ด้วยมีปัจจัยสนับสนุน ดังนี้

     1. มีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรง ประเทศไทยมีโรงพยาบาลรัฐมากกว่า 1,000 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชนกว่า 300 แห่ง

     2. เป็นประเทศอันดับต้นๆ ของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical tourism) และยังจัดเป็นประเทศอันดับ 6 ที่มีการให้บริการสุขภาพที่ดี (Healthcare) และอันดับ 5 ของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาใช้จ่ายในด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มากที่สุด

     3. ประเทศไทยมีชื่อเสียงในเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เช่น นวดแผนไทย

     4. ราคาไม่แพง ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพในไทยต่ำกว่าประเทศตะวันตก 50%-70%

     5. นโยบายสนับสนุนของรัฐบาล โดยนโยบายประเทศไทย 4.0 ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

      6. ประเทศไทยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะ และบุคลากรทางการแพทย์กว่า 200,000 คน

     นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยหนุนจากความต้องการโซลูชัน Healthcare ในยุคสังคมสูงวัย และเทรนด์การดูแลสุขภาพกายใจเชิงป้องกันของคนในทุกช่วงวัย

เปิดกองทุน Disrupt Health Impact Fund ดัน HealthTech โต

     ดิสรัปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์ หรือ Disrupt ประกาศเปิดตัวกองทุน Disrupt Health Impact Fund พร้อมพันธมิตรร่วมลงทุนกลุ่มแรกจากกลุ่มธุรกิจชั้นนำของไทย ได้แก่ Digital Health Venture หรือ DHV ในเครือ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐานะ แอสเสท จำกัด หรือ THANA บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI และมหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU)  

     ทั้งนี้ จันทนารักษ์ กล่าวถึงกองทุนนี้ว่ากองทุน Disrupt Health Impact Fund พร้อมเข้าร่วมลงทุนสนับสนุนนวัตกรรมระดับโลกที่จะสามารถช่วยยกระดับการดูแลสุขภาพของคนไทย โดยการผนึกกำลังกันของพันธมิตร ร่วมกันกับบริษัท HealthTech ยกระดับการเปลี่ยนแปลงและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้าน Healthcare ในประเทศ ให้เข้าถึง Deep Technology ทางด้าน Healthcare ระดับโลก

     นอกจากการลงทุนแล้ว ทางกองทุนยังมุ่งสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัท DeepTech ด้าน Healthcare โดยนำความเชี่ยวชาญทางด้าน Healthcare ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เครือข่ายเภสัชกรรม เครือข่ายการกระจายผลิตภัณฑ์ การวิจัยและการศึกษาที่กว้างและลึก รวมทั้งแพลตฟอร์มระบบนิเวศของ Disrupt ผสานกับความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนจากประสบการณ์ของทีมบริหารของกองทุน Disrupt Health Impact Fund ที่มีประสบการณ์บริหารกองทุนมาแล้วถึง 6 กองทุน โดยได้ลงทุนกับสตาร์ทอัพรวม 134 บริษัท ใน 16 ประเทศ รวมทั้งได้สนับสนุนสตาร์ทอัพตั้งแต่ระยะบ่มเพาะ จน ณ ปัจจุบัน หลายรายเติบโตเป็นธุรกิจที่กำลังเตรียม IPO  

     ทางด้าน ปิธน วิทยศรีเจริญ กรรมการผู้จัดการ Digital Health Venture หรือ DHV ในเครือ บริษัท
สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
กล่าวว่า “จากประสบการณ์ในการให้บริการดูแลสุขภาพ ทำให้มองเห็นโอกาสด้าน Early care หรือการดูแลก่อนป่วย และ Risk care หรือการดูแลความเสี่ยงในการเกิดโรคหรือเจ็บป่วยของคนไทยให้เสี่ยงน้อยลง ด้วยความเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็น Next technology จะช่วยตอบโจทย์การดูแลผู้คนให้แข็งแรง ลดการพึ่งพาแพทย์ ทำให้ Healthcare Cost ลดลง และช่วยสร้าง GDP ให้ประเทศ ภายใต้สุขภาพที่แข็งแรง กองทุน Disrupt Health Impact Fund มีเป้าหมายที่สอดคล้องกับ DHV ในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ด้วยการนำความถนัดและเชี่ยวชาญของพันธมิตรมาผสานกำลังให้เกิดผลกระทบที่ดีกับประเทศโดยรวม”

HealthTech แบบไหนที่ Disrupt มองหา

     Disrupt Health Impact Fund มีนโยบายและสนใจลงทุนใน 5 ด้าน ได้แก่  

     1. Self Care การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

     2. Preventive Care เวชศาสตร์ป้องกันโรค

     3. Silver Age ผู้สูงวัย

     4. Holistic Wellness การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

     5. Smart Hospital โรงพยาบาลอัจฉริยะ

     โดยเฟ้นหานวัตกรรมระดับโลกในระยะออกสู่ตลาดแล้ว (Commercialized) หรืออยู่ระหว่างการวิจัยในคน (Clinical Trial) เพื่อขอการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA)  มูลค่าลงทุนในระยะแรกประมาณ  17 - 50 ล้านบาทต่อ 1 บริษัท และหากบริษัทที่ Disrupt Health Impact Fund ลงทุนไปสามารถเติบโตได้ดีและมีความร่วมมือทางธุรกิจกับผู้ร่วมลงทุน ก็จะเป็นอีกโอกาสที่บริษัทจะได้เงินลงทุนตรงจากผู้ร่วมลงทุนในกองทุนตรงเพิ่มเติมอีกด้วย

     ณรัณภัสสร์ ฐิติพัทธกุล ผู้บริหารกองทุน Disrupt Health Impact Fund กล่าวถึง การลงทุนของ ดิสรัปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์ ว่ามีความสนใจที่จะลงทุนในสตาร์ทอัพที่อยู่ในระยะ Pre-Series A ถึง Series B และมีการสร้างรายได้หรืองานวิจัยที่น่าเชื่อถือ มี Business Model ที่ดี มีพาร์ทเนอร์ที่ดีที่เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจ มีทีมงานที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญและสามารถขายสินค้าได้น่าสนใจ ที่สำคัญคือเป็นสตาร์ทอัพที่มี High Tech, AI, Deep Tech, Biotech ยากต่อการลอกเลียนแบบ

 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup