โครงการ 168 แพลตินั่ม

โครงการ 168 แพลตินั่ม จ.อุดรธานี