SME อาเซียน #Hommed Baga เบอร์เกอร์สไตล์บรูไน

ช่วง SME อาเซียน จะพาไทยไปดูกิจการของ SMEs ในประเทศบรูไน กับธุรกิจเบอร์เกอร์สไตล์โฮมเมด "๋Hommed Baga" ชายหนุ่มที่ผันตัวเองจากเชฟในร้านอาหารและโรงแรม ที่ใช้เวลาเพียง 5 เดือนขยายกิจการจากห้องเช่าเล็กๆ สู่ร้านอาหารเต็มรูปแบบช่วง SME อาเซียน จะพาไทยไปดูกิจการของ SMEs ในประเทศบรูไน กับธุรกิจเบอร์เกอร์สไตล์โฮมเมด "๋Hommed Baga" ชายหนุ่มที่ผันตัวเองจากเชฟในร้านอาหารและโรงแรม ที่ใช้เวลาเพียง 5 เดือนขยายกิจการจากห้องเช่าเล็กๆ สู่ร้านอาหารเต็มรูปแบบ