ปรับฮวงจุ้ยรับธุรกิจเฮง

ทำเลแบบไหน? ที่ช่วยให้ธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้า....เดินทางสัญจรสะดวก!!.....สภาพแวดล้อมที่เป็นคุณประโยชน์!!.......อาคารมีความปลอดภัย!!! 


ทำเลแบบไหน? ที่ช่วยให้ธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้า....เดินทางสัญจรสะดวก!!.....สภาพแวดล้อมที่เป็นคุณประโยชน์!!.......อาคารมีความปลอดภัย!!!

นอกจากทำเลที่เกื้อหนุนต่อการก้าวหน้าแล้ว จัดร้านค้าเพิ่มยอดขายต้องทำอย่างไร? ถ้าอยากรู้! หาคำตอบได้จาก "อ.วิศิษฐ์ เตชะเกษม" ผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ยและสถาปัตยกรรมศาสตร์